Het archief van februari, 2009

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 28.02.2009

Uitwedstrijden, leuker kunnen ze het niet maken…

Gepubliceerd op 28 februari 2009 - 16:45

Vandaag heeft Feyenoord aan alle

uitkaarthouders een infomail verstuurd betreffende de wijzigingen in het beleid voor het bezoeken van uitwedstrijden in het volgende seizoen.

En wederom geldt, leuker kunnen ze het niet maken…

Onderstaand een opsomming:

Vermindering aantal

uitkaarten

Het aantal van 12.657 uitkaarten wordt fors teruggebracht tot zo’n 4.100. Naast de 414 diamondcardhouders die hun

kaart behouden, wordt het aantal goldcards vergroot van 802 tot 1.200. Van de 11.441 silvercardhouders zullen er zo’n 2.500 over blijven, de

supporters die de afgelopen twee seizoenen namelijk geen gebruik hebben gemaakt van de kaart verliezen hun silvercard.

Ruim 8.500

supporters krijgen dus in één klap min of meer een stadionverbod voor uitwedstrijden. Zeker gezien het feit dat

silvercardhouders die deze kaart verliezen ook geen silvercard meer mogen aanvragen voor het nieuwe seizoen.

Vervanging

pasfoto’s

Omdat een aantal pasfoto’s op de diamond-, gold- en silvercards verouderd is, moet elke uitkaarthouder voor volgend

seizoen maar een nieuwe pasfoto laten maken. Feyenoord heeft hiervoor wel een prachtige deal uit het vuur gesleept: voor tien euro kan

iedereen een pasfoto laten maken bij Photocard Service BV. Dit bedrijf zorgt voor digitale verzending van de pasfoto naar Feyenoord en geeft

de supporter bovendien nog vier pasfoto’s voor eigen gebruik mee.

Knap staaltje onderhandelen van Feyenoord, de fotozaak op de

hoek doet het goedkoper…

Kosten voor aanvragen uitkaart

Omdat het aanmaken van een uitkaarten duurder is dan het

produceren van een reguliere seizoenkaart, gaat Feyenoord hier vanaf volgend seizoen kosten voor in rekening brengen. Aan supporters die een

uitkaart aanvragen zal éénmalig een bedrag van 11,50 euro in rekening gebracht worden.

Wederom wordt de trouwe

supporter dus weer op kosten gejaagd. Tien euro voor pasfoto’s, elf-en-halve euro voor het aanvragen van een uitkaart, alsof het allemaal al

niets kost. Bovendien vragen wij ons af wat er met het geld uit het zogenaamde calamiteitenfonds gedaan wordt. Voor elke uitwedstrijd heeft

Feyenoord dit seizoen een euro op de kaarten gelegd voor het zogenaamde calamiteitenfonds, dit is inmiddels al een aanzienlijk

bedrag.

Afschaffing uitleenprocedure

Omdat de laatste jaren op grote schaal gebruik gemaakt wordt van de

uitleenprocedure (uitkaarthouder A gaat op de door uitkaarthouder B gekochte kaart naar een uitwedstrijd), heeft Feyenoord besloten deze af

te schaffen.

Maar waarom zal hier veelvuldig gebruik van gemaakt worden? Juist, omdat dit in veel gevallen blijkbaar in het belang

is van de supporter.

De reden die Feyenoord hiervoor aanvoert is ook volslagen belachelijk: door de uitleenprocedure weet Feyenoord

niet op voorhand wie er allemaal in het uitvak zullen zitten. Maar iedereen die een uitkaart heeft, mag uitwedstrijden bezoeken, dus wat

maakt het dan uit welke uitkaarthouders uiteindelijk bij de wedstrijd aanwezig zijn? Niets! Duidelijk gevalletje supporter pesten

dus…

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Heeft

die Gudde blijkbaar niet goed opgelet bij z’n vorige werkgever. Deregulering, nog zo’n mooi modewoord. Nou bij Feyenoord zijn ze al

jarenlang druk meer en meer regeltjes te verzinnen om het de supporter zo lastig mogelijk te maken.

Nieuw Supporters Beleid, leuk

hoor.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 28.02.2009

Voorbereiding 2009-10

Gepubliceerd op 28 februari 2009 - 10:30

Feyenoord speelt in de voorbereiding op het seizoen

2009-10 op dinsdag 30 juni een oefenwedstrijd tegen Wit Rood Wit uit Brielle. De wedstrijd zal gespeeld worden op sportcomplex

Noord-Meeuwenoord en de aanvang zal 19:30 uur zijn.

Saillant detail is dat het thuisshirt van deze amateurvereniging veel

gelijkenis vertoond met de aartsrivaal uit ‘Neerlans grootste poel des verderfs‘.

Hoe het overige programma in de

voorbereiding er uit zal zien is op dit moment nog niet bekend.

Bron: Wit Rood

Wit

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 27.02.2009

Feyenoord-leiding weigert medewerking rehabilitatie Jorien van den Herik

Gepubliceerd op 27 februari 2009 - 15:27

Afgelopen woensdagavond vond op Varkenoord een door de FSV georganiseerde forumavond plaats, waarbij delegaties van de

club, de supportersvereniging en de diverse geledingen van het Legioen aanwezig waren. Ook LN was aanwezig. Wel zo gezellig natuurlijk.

Ofschoon weinig nieuws onder de zon werd het al met al een kostelijk (en voor het bestuur soms ietwat heet-) avondje, al was het door de FSV

geregelde bier wel érg snel op.. maar dat ter zijde natuurlijk!

Een impressie:

Na een heuse voorvergadering, welke gedomineerd werd door een (in onze optiek zéér terechte-) discussie

tussen een aantal supporters en het FSV-bestuur over de in Feyenoord-kringen niet geheel onbekende begrippen ‘verdeel-en-heers-praktijken’ en ‘achterkamertjespolitiek’, betrad een afvaardiging van de club de zaal: Eric Gudde (algemeen directeur), Raymond

Salomon (persvoorlichter) en Boudewijn Poelman (lid RvC). Het feest kon beginnen..

Nadat -enige symboliek meenden wij er wel in te ontwaren- de lichten waren gedoofd startte algemeen directeur Gudde zijn presentatie,

welke duidelijk moest maken hoe het nu in vredesnaam toch verder moest met Feyenoord. Een aantal punten kwam hierbij nadrukkelijk naar voren:

Om te beginnen het ook door Peter ‘alles moet perfect zijn’ Bosz zo vurig bepleite (maar door ons nimmer ontwaarde-)

topsportklimaat rond het eerste elftal, als ook een efficiente (nu nog een effectieve!) scouting en een zich onderscheidende jeugdopleiding.

Uiteraard mocht ook het nieuwe stadion niet ontbreken, waarbij nog maar eens duidelijk werd dat je daar als club zijnde zo lekker veel

maaltijden kan gaan serveren, als supporter gezellig onder een dak mag zitten als het regent en last but not least het nog wel eens smullen

geblazen kan worden qua finales en concerten en andere feestelijkheden. Wat een feest, hijs de vlag! Hoe de beoogde capaciteit van 80.000 man

in vredesnaam gevuld moet worden wisten de heren later op de avond ook niet goed te kunnen duiden (of het rijtje ‘families, meisjes en vrouwen, bevolking omliggende wijken’ moet serieus zijn bedoeld), maar dat

ter zijde. Dat de zon ook bij Feyenoord ten slotte niet voor niets opgaat kwam en passant naar even voren, toen het punt ‘commercieel

doorgroeien’ werd aangesneden. Onze opvatting dat dit toch vooral gebaseerd lijkt te worden op ‘nóg meer lenen’ en

dus ietwat haaks staat op het doel ‘financieel gezond worden’ bleek een misvatting, maar hoe het dan wél zat werd helaas

ook niet helemaal duidelijk. Ons in ieder geval niet.

Uiteraard mocht dat de pret niet drukken en dus barstte na voornoemde presentatie een discussie los, welke soms van de hak

op de tak ging, maar waarin bij tijd en wijle harde noten gekraakt werden. Terecht verweten de aanwezige supporters de club cq clubleiding

meermalen én op beargumenteerde wijze, dat de huidige malaise vol-le-dig te wijten valt aan het zigzag-wanbeleid, dat de clubleiding

jarenlang op vele terreinen heeft menen te moeten voeren.

Uiteenlopende onderwerpen cq voorbeelden zoals het onnavolgbaar gevoerde personeelsbeleid, de

dramatische financiele huishouding, het doorgeslagen supportersbeleid, de niet voor niets nog altijd niet gerealiseerde eenwording van

stadion-amateurs-proftak, het grote succes genaamd Feyenoord Ghana, de illusie in 2016 met 80.000 man op de tribune te zitten, het enerzijds

compleet doorgeslagen (drugshonden) maar anderzijds volledig falende (Poznan thuis) veiligheidsbeleid van de club en lokale driehoek, de keer

op keer mistastende scouting, het feit dat passanten keer op keer carte blanche krijgen, de poppenkast genaamd ‘het FSP’, het

aandeel van de club in de negatieve publieke beeldvorming van het legioen, het verwijderen van kritische spandoeken, de farce genaamd Het

Legioen en haar evenzo lachwekkende Stemrecht, onterechte stadionverboden en de mentale weerbaarheid van spelers kwamen daarbij onder andere

ter sprake.

Waren er dan ook nog

positieve punten te noemen? Jazeker wel!

Positief te noemen viel bijvoorbeeld het feit, dat Feyenoord blijkbaar nog altijd is ingedeeld in licentiecategorie 2 van de KNVB

(lees: niet weer onder curatele van de bond staat) en de club daarnaast bij monde van Eric Gudde instemde met het verzoek om voortaan

publiekelijk per direct kenbaar maken of deze status wordt gecontinueerd danwel gewijzigd (nota bene: meetpunten en bijbehorende uitspraken

van de bond volgen in april en oktober, ‘openheid en transparatie’ is het nieuwe credo, dus wij zien de berichtgeving vanuit de

club hieromtrent graag tegemoet!). Ook positief: Een der aanwezige supporters legde de clubleiding voor, dat er ‘elders’ in

stilte aan een mogelijke rehabilitatie van de terecht verjaagde oud-voorzitter Jorien van den Herik werd gewerkt. Eea zou dit voorjaar

wellicht in de vorm van een tweeluik (weekblad plus tv-programma) worden gegoten door Voetbal International. Op de vraag of de club van plan

was mee te werken aan een dergelijk vooropgezet publiekelijk eerherstel lieten de heren –tot tevredenheid van de aanwezige supporters-

volmondig weten dat niet bepaald van plan te zijn en Feyenoord dus ook níet mee zal werken aan een dergelijk eerherstel. Hulde! Alsof

het nog niet genoeg was kregen alle aanwezigen ten slotte ook nog te horen, dat Feyenoord Ghana weinig toekomst binnen de club heeft en dus

afgebouwd zal worden tot nul. (De voetbalschool staat volgens insiders al enige tijd te koop, maar helaas raakt de club het aan de

straatstenen niet kwijt…)

Afijn, al met al een kostelijk avondje dus, waarop niet heel veel nieuws waar te nemen viel. Rode draad in alle gesprekken cq kritieken

van de aanwezige supporters bleef heel terecht het verwijt, dat het beleid en daarmee de koers van Feyenoord keer op keer door passanten mag

worden bepaald. Met alle gevolgen van dien. Gelukkig gaf de aanwezige clubleiding aan dit zigzag-wanbeleid-patroon ook te herkennen en

dús te zullen keren.

Wie

het gelooft mag het zeggen…

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 27.02.2009

Ingezonden: Leonardo, in alles één van het neuzengebroed

Gepubliceerd op 27 februari 2009 - 11:59

Leonardo,

Zonder Feyenoord hadden jij en je familie tot in de lengte van dagen onder de golfplaten gewoond, in een van die troosteloze pauperfavella’s van Rio de Janeiro. Waarschijnlijk was je moedertje-lief zonder Feyenoord al lang en breed zeer pijnlijk gestorven aan de Braziliaanse tropentering en had jij -andermaal zonder Feyenoord- zelf zo vreselijk veel lijmgeur door je neusgaten gejaagd, dat zelfs dát je volledig ontgaan was. Zonder Feyenoord kortom, was jij he-le-maal nergens.

Als blijk van dank en waardering voor hetgeen Feyenoord voor jou en die zeikfamilie van je heeft betekend koos jij er enige tijd geleden evenwel doodleuk voor, om over te moeten stappen naar (als ook te moeten zegevieren in-) het Nederlandse filiaal van de staat Israel. Is dat dan je dank? Ja dus..

Bij deze spreekt de Baron van Struisenburg dan ook zonder dralen de vurige wens uit, dat je spoedig, heel heel spoedig, weer alles breekt en afscheurt wat er maar te breken en af te scheuren valt. Meer verdien je namelijk niet. Hoerenjong!

De Baron van Struisenburg

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 27.02.2009

FSV: aangepast verslag gesprek supporters met Feyenoord

Gepubliceerd op 27 februari 2009 - 11:52

Rotterdam, 25 februari 2009

Deelnemers: de leiding van de club, supporters en bestuur FSV

Een geselecteerde groep van twintig supporters heeft gisteren op verzoek

van het bestuur van de FSV tekst en uitleg gekregen van Eric Gudde (algemeen directeur) en Boudewijn Poelmann (RvC) over het beleid, de

toekomstplannen en de positie van Feyenoord. Vooral de positie van Feyenoord in het nationale en internationale voetbal op het korte,

middenlange en lange termijn is in deze presentatie aan de orde gekomen.

In het (reeds ingezette) korte termijnbeleid gaat het vooral om 3-tal pijlers die belangrijk voor de toekomst van de

club.

Op de eerste plaats is dat het

topsportklimaat rond het eerste elftal. Hieronder wordt verstaan het creëren van goede trainingsfaciliteiten en een optimale begeleiding

voor de spelers bijvoorbeeld qua periodisering, krachttraining, voeding, medisch etc.

Als tweede pijler wordt een zich onderscheidende jeugdopleiding genoemd. Dit wil men bereiken door

maatwerk in trainingen, een vakbekwame staf in een goede organisatie met goede accommodaties.

Als derde pijler wordt een efficiënte(re) scouting genoemd. De

bedoeling daarbij is om te proberen nog actiever en nog eerder nationale en/of internationale jeugdspelers aan de club te

binden.

Op de langere termijn (2015-2016) is

het nieuwe stadion een essentieel onderdeel voor de toekomst van de club. Hierdoor kunnen er meer toeschouwers worden ontvangen die meer

comfort geboden kan worden. Het uitbreiden van het aantal zakelijke plekken (inclusief hospitality) en de functionaliteit (popconcerten etc)

van het nieuwe stadion zijn ook in de plannen opgenomen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Het bezoekers aantal van 80.000 is bijvoorbeeld mede bepalend of de club in aanmerking komt voor FIFA en UEFA finales. Voor de

overbruggingsjaren richting nieuwe stadion heeft de club zichzelf een aantal doeleinden gesteld: verbeteren van de sportieve prestaties op

het veld (door het steeds verder verbeteren van de drie eerder genoemde pijlers), commercieel doorgroeien, financieel sterker worden d.m.v.

investeringsmodellen, het koesteren van de huidige supporters en het aanboren van nieuwe doelgroepen én het actief maatschappelijk

ondernemen in buurt, stad en regio.

Na afloop

van de presentatie was er gelegenheid tot vragen stellen. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn:

De vraag werd gesteld of de club bij de KNVB nog in licentiecategorie 2 zit.

In het verleden werd hier met de supporters alleen over gecommuniceerd als het op de peildatum gestegen was maar niet als het gedaald was. De

directie zegt toe om in de toekomst veranderingen in categorie-indeling te communiceren met de supporters.

Het nieuwe stadion komt in eigendom van de club (één

Feyenoord) en dient gefinancierd te worden door founders, de gemeente en d.m.v. van vreemd vermogen. De gemeente wil alleen maar aan dit

project deelnemen als de éénwording binnen de club gerealiseerd is (BVO, amateurs en stadion), wat een ingewikkeld proces

is.

Uit de zaal komt het advies om niet echt de

eigenaar van de club stadion te worden omdat, bij een faillissement van de BVO, ook gelijk het stadion door schuldeisers opgeëist kan

worden. Of het stadion daadwerkelijk gevuld gaat worden is een, door de directie aanvaard, ondernemers risico waarbij de directie uitgaat van

een potentieel van 2,5 miljoen Feyenoord aanhangers, een groot achterland, (hopelijk) betere sportieve prestaties, meer comfort en meer

hospitality mogelijkheden in het nieuwe stadion

V.w.b. de geldschieters is er weinig te melden. De directie staat zeer positief tegenover het initiatief van deze groep

ondernemers en gaat onbevangen de gesprekken in. De onderhandelingen met de mogelijke deelnemers in de investeringsmodellen gaan, ondanks de

recessie, gewoon door.

Een van de

toekomstpijlers van de club is een efficiënte(re) scouting. De vragen wat was de opdracht voor de scouting, wat is met de resultaten gedaan en

hoeveel geld is er beschikbaar, kan door niemand van de aanwezigen beantwoord worden.

Wel wordt duidelijk dat een

(nieuwe) speler het in de provincie, zeker in het begin van zijn carrière, makkelijker heeft dan een speler bij een grote club. Als

een van de redenen van het niet goede scoutingbeleid wordt het steeds wisselende technisch beleid door een nieuwe technische staf van de club

genoemd, terwijl ook de technische leiding passanten binnen de club zijn. De nieuwe technisch adviseur (Beenhakker) heeft de huidige directie

bij zijn aantreden laten weten dat hij vanuit het huidige ingezette beleid eerst wil inventariseren en op termijn daar waar nodig wijzigingen

aan zal brengen in de sportief technische koers, die de club voorstaat.

Er wordt een voorstel gedaan om (jonge) spelers in de gelegenheid te stellen om in contact komen met de

“supporter”. Het doel hiervan is om de spelers een betere binding met de club en zijn supporters te laten krijgen en dat de

supporter op zijn misschien heel eigen wijze altijd achter de club zal blijven staan en dus ook altijd achter hem zal blijven staan. De club

gaat volgens alle supporters niet goed om met de beeldvorming die over zijn supporters heerst. Ze hebben niet het gevoel dat de club voor zijn

supporters opkomt en heeft de indruk dat al het negatieve wat de pers over de Feyenoord supporter in de media publiceert, de club niet raakt.

Ook in de Kuip voelt de supporter zich niet altijd correct behandeld met visitaties, drugshonden en dubbele kaartcontrole. De directie neemt

hier zéker notie van maar vindt van haar kant ook dat 13 incidenten in 5 Europese jaren ook niet (weg)gebagatelliseerd kunnen worden.

Het gehele veiligheidsbeleid en

supportersbeleid hangen hier ook nauw mee samen en wordt soms te ver doorgedreven, is de stellige overtuiging. Het te strenge

spandoekenbeleid

is door een mooi voorbeeld van. Als je mensen slecht behandelt, gaan ze zich ook slecht gedragen. Er wordt de directie

gevraagd naar een duidelijk beleid/visie rondom het wedstrijdbezoek.

Over het wel of niet doorgaan van het FSP, in welke vorm dan ook, wordt binnenkort door de directie een sessie met supporters belegd.

Hier zal ook naar een oplossing moeten worden gezocht.

De hoop wordt uitgesproken dat het voetbal weer belangrijker gaat worden dan de commercie. De directie geeft de verzekering dat alles

binnen de club gefocust is en blijft op de prestaties van het eerste elftal op zondagmiddag 14.30 uur.

Om 22.05 sluit voorzitter Van Dorp de bijeenkomst met dankzegging aan de

aanwezigen voor hun inbreng.

Vooraf en achteraf

is en blijft er toch enige scepsis in het kader: eerst zien en dan geloven.

(Bron: Feyenoord Supportersvereniging)

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 27.02.2009

Poelmann stapt op bij Feyenoord

Gepubliceerd op 27 februari 2009 - 07:16

Boudewijn Poelmann stapt uit de raad van commissarissen van Feyenoord. Het enige dat hij donderdagavond kwijt wilde, was dat er ‘een verschil van mening is over het te voeren beleid bij de club.’ Dat heeft Poelmann ook aan president-commissaris Dick van Well laten weten. ,,Hij wil inderdaad aftreden,’’ bevestigt Van Well.

Poelmann, directeur van de Nationale Postcode Loterij, maakte sinds april 2007 deel uit van het hoogste cluborgaan. De rvc praat vandaag (vrijdag) met de groep investeerders die Feyenoord in ruil voor aandelen wil voorzien van een financiële injectie.

Van Well is bereid om de kapitaalkrachtige sponsors zeggenschap te geven. ,,Als de investeerders wensen hebben over de samenstelling van de rvc, is iedereen bereid om zijn zetel ter beschikking te stellen,’’ zegt hij. ,,Alles in het belang van Feyenoord.’’

Poelmann had bij de club media en marketing in zijn portefeuille. Hij is bekend als oprichter in 1983 van Novamedia, dat zich bezighoudt met goede doelen-loterijen. In 1989 richtte hij de Nationale Postcode Loterij op. Met die organisaties vergaarde hij zijn fortuin. Voor Feyenoord komt het vertrek van Poelmann op een vervelend moment. Met de aanstelling van Leo Beenhakker en Mario Been was er juist rust op het technisch vlak.

Bron: Algemeen Dagblad

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 26.02.2009

Henk van den Dungen bedankt FSV en Lunatic News

Gepubliceerd op 26 februari 2009 - 19:28

De kogel is door de kerk. Vandaag

kreeg ik te horen dat de keuze van de bij het Legioen aangesloten supporters is gevallen op Mark van Beek. Van de 1.001 uitgebrachte stemmen

heeft Mark er 342 behaald en ikzelf 317. Vijfentwintig stemmen verschil dus.

Ik feliciteer hem hierbij van harte met deze

overwinning en wens hem veel succes. De uitslag zou afgelopen maandag bekend worden gemaakt, maar na vandaag pas bleek is er een technische

storing bij Feyenoord geweest (die geen invloed heeft gehad op de stemmodule zelf). Hierdoor was het niet mogelijk de uitslag op de geplande

datum (23-02-2009) te communiceren.

Ik wil het bestuur van de FSV en Lunatic News bedanken voor hun oproep op hun sites om op mij

te stemmen. Daarnaast wil ik alle supporters bedanken die spontaan acties op touw hebben gezet om stemmen voor mij te werven door het

versturen van kettingmails, verzoeken via Hyves, enzovoort. Nu Mark is gekozen verdient hij onze steun! Laten we hem die

geven.

Henk van den Dungen

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 26.02.2009

Mark van Beek bestuurder Het Legioen

Gepubliceerd op 26 februari 2009 - 14:00

Mark van Beek (39) is door de aangesloten supporters van Het Legioen gekozen tot bestuurder van de Stichting Het Feyenoord Legioen. Hij zal samen met algemeen directeur Eric Gudde en commissaris Boudewijn Poelmann verantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke beslissingen met betrekking tot Het Legioen.

Supporters die zich hebben aangesloten bij Het Legioen konden tot zondag 22 februari hun stem uitbrengen op vijf kandidaten. Van Beek kreeg ruim 34% van de stemmen en bleef daarmee kandidaat Henk van Dungen, die 32% van de stemmen kreeg, net voor.

Geboren Feyenoord-supporter Van Beek, in het dagelijks leven sales manager bij een grote multinational, reageert enthousiast.

“Ik ben bijzonder blij en trots ben dat ik door de aangesloten supporters van Het Legioen ben gekozen als vertegenwoordiger. Dit voelt als een jongensdroom die uitkomt en ik zal dan ook vol enthousiasme mijn nieuwe functie binnen het bestuur van Stichting Het Feyenoord Legioen vormgeven en uitdragen. Ik vertrouw erop dat de supporters mij hierin zullen steunen.”

Eén van de eerste taken van Mark van Beek als bestuurder is de verkiezing voor de bestuursfunctie voor de Stichting Continuïteit Feyenoord. De profielschets voor deze functie zal begin volgende week worden gecommuniceerd. Alle Legioenpashouders kunnen zich dan beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie binnen de Stichting Continuïteit, één van de belangrijkste organen binnen de club. Voor meer informatie over Het Legioen en het stemrecht, kijkt u op www.feyenoord.nl/hetlegioen/

Bron: Feyenoord.nl

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 25.02.2009

Investeerders willen Feyenoord niet overnemen

Gepubliceerd op 25 februari 2009 - 20:57

De groep investeerders die zich begin deze maand bij

Feyenoord heeft gemeld, zit morgen voor het eerst met de raad van commissarissen van de Stadionclub om de tafel.

De

kapitaalkrachtige sponsors onder leiding van zakenman Ad Sint Nicolaas gaan een businessplan voor de komende vijf jaar

presenteren.

,,Als Feyenoord in het nieuwe stadion speelt, moet er een kerngezonde organisatie staan,’’ zegt Sint

Nicolaas. ,,Dat is mijn insteek.’’

De directeur van Plan@Office en zijn collega-sponsors stellen Feyenoord ‘een

aanzienlijke investering’ in het vooruitzicht. In ruil daarvoor willen de investeerders aandelen, die de club later terug kan kopen.

,,Het is niet de bedoeling dat we de club overnemen. Maar we willen wel zekerheden.’’

Sinds Sint Nicolaas zich per

brief heeft gemeld bij Feyenoords president-commissaris Dick van Well, is de groep investeerders flink gegroeid. ,,Ik kan me niet herinneren

dat er zoveel animo was. Er zijn inmiddels meer dan twintig partijen die mee willen doen.’’

Hoeveel geld de

investeerders inbrengen, wil Sint Nicolaas niet zeggen. Feyenoord kampt met een schuld van zeventien miljoen euro. ,,Van dat bedrag zijn we

niet geschrokken.’’

Bron: Algemeen

Dagblad

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " februari, 2009 " d.d. 25.02.2009

Ingezonden: Steun spandoekenactie Zondag!

Gepubliceerd op 25 februari 2009 - 08:26

Ook ik, wil iedere Feyenoordsupporter oproepen om je

tekst op doek te zetten, in navolging van een eerdere oproep. Dit moet ook gewoon ophouden! Een beetje "politiespanning" bij

wedstrijden van je cluppie zijn we wel gewend, maar ze worden steeds irritanter die gasten. Nadat men heeft besloten om zo weinig mogelijk ME

in plaats van gewone? gele jassen agenten in te zetten op Centraal en bij De Kuip, word het alleen maar erger.

Ze gaan je ook

daadwerkelijk tieren totdat je er iets van zegt of iets roept uit frustatie van je vrijheidsberoving, want dat is het, en HOP! je ziet de

wedstrijd niet! De laatste dagen en weken voorbeelden te over, ook hier ingezonden, en zeg nou eerlijk, dit gaat nergens meer

over!!!

Dat we de Klassieker moeten missen komende 2 jaar zal voor niemand een verrassing zijn.. De waarschuwing was bekend voor

beide kampen, en het was de laatste 3 jaar al op het randje toch? Dat wij zouden hebben gezongen, klopt aardig, maar volgens mij waren we

drukker met pannekoeken dan met Hamas,Hamas.. Deze spreekkoren zijn niet uit te bannen bij ons, dat weet iedereen en de nette maatschappij is

er ook van de hoogte, want op Maandag spreekt geen mens in Nederland nog over de spreekkoren.

De enige die nie zo slim zijn

geweest, zijn onze 020 vrienden.. Na diverse waarschuwingen van hun locale burgemeester, toch met vuurwerk, flessen en dreigend sfeertje op

ons wachten??? Dat had en heeft toch ook geen enkele zin, die afstand is wel 10x zo groot als bij ons in Rotterdam. Daar gebeuren ook geen

gekke taferelen meer laatste jaren, en dus schuif ik de schuld in de loopschoenen! van onze hoofdstedelijke vrienden (ik zal netjes

blijven)…

Ik heb m,n spandoek al klaar met de tekst "POLITIE EN K.N.V.B LAPSWANZEN!!!!"

Zal het even

toelichten… Feyenoord-Sparta 3 weken geleden, ook weer de gele jasjes op een rij op Centraal. Ditmaal op de bovenste tredes van de trap die

leidt tot de trein naar ons geweldige Stadion, spoor 6… Ze bleven doodleuk staan, zodat niemand er zonder lichamelijk contact voorbij kon,

zelfs de gewone reizigers niet! Er was helemaal niks aan de hand, totdat er iets gezegd word door een medesupporter, en mijn persoontje de

term "Lapswans" riep naar de dienstdoende.

Gevolg was, 2 uur lang in een blauw hokje achter Rotterdam CS, zonder riem en

zelfs zonder veters, alsof je een crimineel bent.. Die beste man weet niet eens wat het woord Lapswans betekent! Na een verklaring, die je

nadat je vrij bent gelaten absoluut niet! kunt lezen en een bekeuring van 60 euries, word je in de 89e minuut van de desbetreffende wedstrijd

vrijgelaten. Tja, je zou de wedstrijd nog kunnen verstieren ofzo?

Dan de Zondag erop.. Willem II.. Welgeteld 5 man in geel op

Rotterdam C.S.. Medesupporters (maten!)zingen voor de gein "Lapswansuh… Lapswansuh" en ik met m,n mond vol van een burger van

Smullers, en zong nie… heb ik GVD die zelfde gast die me opgepakt heeft weer in de nek hangen! Dat ik me mond moest houden, ik niet zo

stoer moest doen en me vertellen dat als die boete van die Woensdag nie genoeg was, er wel andere maatregelen werden getroffen??? Schiet mij

maar lek!!!

Dit moet stoppen, en anders nemen we zelf wel maatregelen, ben ik van overtuigd, maar is nie de oplossing. Althans nie

verstandig. Kom Zondag naar De Kuip met een tegenwoord tegen al die onzin en besluiten, en zorg ervoor dat je een doek klaar hebt, ok al is

het alleen met een korte KUT…. elk doek is van harte welkom, en laat zien dat WIJ! Feyenoordsupporters het nu zat zijn! Supportertje pesten

doen ze maar ergens anders, maar niet in Rotterdam!!!!

Against Police and K.N.V.B…. LAPSWANZEN!!!!!

Nu jullie… Tot

Zondag!

Gertie Breteler
Vak-S