Het archief van januari, 2010

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 31.01.2010

Feyenoord – Ajax

Gepubliceerd op 31 januari 2010 - 14:30

In een nagenoeg uitverkocht stadion -helaas zonder 1.600 bezoekende supporters- hebben Feyenoord en Ajax na een spannende Klassieker de punten gedeeld: 1-1. En dus overheerste bij veel Feyenoorders na afloop het gevoel, dat er toch meer in had gezeten…

Feyenoord begon sterk, maar het was Ajax dat -door een slordige terugspeelbal van Landzaat op Bahia- na 25 minuten toch op voorsprong kwam. Na dit openingsdoelpunt sloop er wat angst in de ploeg, een tweede tegendoelpunt zou het duel immers beslissen.
Na de rust nam Feyenoord wel direct het initiatief en hing -zeker na het inbrengen van Makaay- de gelijkmaker in de lucht. Die kwam er ook. In de 67e minuut was het Wijnaldum, die de terechte 1-1 binnenschoot. De Kuip ontplofte!

Ook gedurende de laatste 25 minuten bleef het spannend en kregen beide ploegen de kans de wedstrijd te beslissen. Helaas lukte het Feyenoord niet haar overwicht in de score tot uitdrukking te brengen en dus bleef het 1-1.

Saillant: We vernamen dat Atabouleb in het stadion aanwezig moet zijn geweest. Lekker bijdehand, eerst De Wedstrijd Der Wedstrijden om zeep helpen en dan doodleuk zelf naar het stadion komen…

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 29.01.2010

Alle Neuzen Dezelfde Kant Op!

Gepubliceerd op 29 januari 2010 - 18:28

Voorbeschouwing Feyenoord –

Ajax 

Zondag. Klassieker. D-Day. Dag van bloed. Van zweet. En van tranen. Summum van een eeuwige strijd. Een van

eer. Van haat. En van trots. Zondag. Rotterdam. Feyenoord. Geen Woorden Maar Daden!

Of toch.

Een paar dan. Van Deelder.

Met zijn uitgesproken mening. En zijn klipklare titels.

Pleuris Amsterdam

“Kijk dan,

daaro, an de overkant… met die zinksnijer. Krijgie daaro de pleuris van, van dat wijf? Die loopt de hele dag maar over Amsterdam te

zijke… ‘Toen ik nog in Amsterdam zus en toen ik nog in Amsterdam zo… ‘Krijg ze de tering met ter Amsterdam en de

tyfus terbij! Niet da’k wat tege Amsterdammers hep… ’t Zijn beste mense, hebben een goed hart… ’t Moes alleen

gekóok opter rug hange en dan zo laag dat de honde erbij kenne… Dus daar legget niet an. Maar dat wijf krijgie orizineel het

leplazerus van… ‘Toen ik laatst nog in Amsterdam was…’ Had ze een kut op aardgas! Krijg ze de dóodstraf

metter Amsterdam! Azzie háar hoor isset daar een paradijs! Waddoe ze hier dan? Mijn een beetje gekmake? Was ze er maar gebleve in

plaats van hier het uitzich te bederreve. Hebbie die kop gezien? Éen grote meeëter! Dat zoiets nog vrij rond mag lope…

’t Is een belediging voor het menselijke ras… ‘Toen ik nog in Amsteram…’ Achter de rooie gordijne zat zeker!

Krijg ze een vet hart metter Amsterdam! Je zal der maar wone an zo’n stinkgrach, waar de hele dag van die platboomde schuite vol Moffe

en Amerikane voorbij kome drijve die je je vrete uit je bek zitte te kijke. Ben je lekker mee! Ik gaat liever gewoon dood! Wat stellet nou

helemaal voor dan, dat Amsterdam? De hóofdstad van Nederland? Wáterhoof zallie bedoele! Stelletje tillers! Amsterdam

hèppet! Ja en anders jatte ze ’t wel! Leuk hè dazze die Olympische Spelen nie gekrege hebbe. God wat hebbik gelache! O

wat ware ze der zeker van… Wat? Barcelona? Met al die zakkenrollers? Nee, wij!!! Nou dat hebbe we gezien dan. Vijf van de

drie-en-tachtig stemme hadde ze. Vijf! Ken je nagaan wat een bord die gaste voor d’r kop hebbe. Dat ken je geen bord meer noeme. Die

lope met een hele bùnker voor d’r taas! Volges mijn worde ze daar met d’r oge in d’r zak gebore. En maar strompele

door die zeventiende eeuw. Stelletje krotekokers! Wat vinde die mense d’r eige belangrijk! Ze kenne geen scheet late of hij mot in het

hele land geroke worde. Slaat de krante der maar op na. ’t Is Amsterdam hier en Amsterdam daar, Amsterdam zus en Amsterdam zó,

Amsterdam vóor en Amsterdam na… en dan komp Amstelveen! Azzofter vedder niks gebeur… Azzof de wereld on hunnie

draai… Hallo, wie zijn ze dan metter Amsterdam dan? Wat interesseer míjnet nou watter in die grafstad gebeur? Geen ene moer

toch zeker? Hoe lang hep dat gezijk over die krakers nie geduurd? Hele bóeke zijn er over volgeschreve! Hier hebbie geen

krakers… Wij bouwe gewoon huize! En dan dat gemeut over die ehh… kom hoe heet dat pleurisding? ’t Is net een of andere

vreselijke aandoening, met zo’n zakkie onder je hart, voor de onlasting… De Stopera! Bejje dan ook in de war azzie ’n

gebouw zó noem? Daar kreegie helemaal de schijterij van… Dan ging het niet door, dan weer wel, dan werd het zóveel

duurder dan verwacht, dan zoveel, dan krege die architecte bonje, werd het nóg es zoveel duurder dan verwacht en nóg es en toen

moeset Waterlooplein weer zo nodig van de slopershamer worde gered… Nou, nationale ramp hoor, maar nie heus! Je moes es wete watter

híer nie allemaal plat is gegaan zonder datter ooit een haan naar hep gekraaid, moezik me dan nou ineens aangesproke voele omdatter

daaro een of ander kutpleintje werd afgebroke…? Ziet ik zo bleek dan? Voor mijn part bree ze die hele teringzooi daar af, liever

vandaag nog as morrege… Ander geval: het Concertgebouw dreigde in de grond te zakke… Nou, ik zou zegge: Wees blij! Mot je

nèt gelove… ’t Héle land moes op ze kop, want ONS Concertgebouw moes worde gered. Ovvie maar effe mee wou

schokke…? Ja, hierro, me reet! We betale al zàt an die pleurisstad. Héel Amsterdam sta op de monementenlijst! Waddachie

dat dàt nie kost om al die middeleeuwse optrekkies overend te houwe? Miljàrde! ‘k Vinnet mooi hoor, ‘k vinnet

prachtig, maar van d’r eige cente. De poen die hier wordt verdiend, wordt in De Haag verdeeld en in Amsterdam over de ballek gerot. Of

wou je bewere van niet soms? Bij die ehh… kom hoe heet… o ja, die Stopera, daar blijke in ene vijftig miljoen pleite! Daar wor

geen eens meer naar gezócht! Is an die strijkstok blijve hange van die bunkerbouwers… Stelletje uitnemers! Lane ze een keertje

gewoon gaan werreke in plaats van heel de dag zitte ouwehoere waaro ze nou weer es motte gaan knage… Filipijns? Pekinees? Mafkees?

Azzie daar een resterant begin waar de mense d’r vrete uit trogge motte opslurrepe terwijlie der af en toe zo een emmer bier overheen

pleur, stane ze nóg in de rij, azzet in de Avenue hep gestaan. Nou, in de Avenue sta je zó hoor! Je geef die Wina Born een veeg

in de meterkast en je sta derin, makkelijk zat. Krijge ze de touwtyfus metter Amsterdam, kenne ze pluize… Stelletje nagenaste! Je zal

ze kos motte geve die met de klei nog achter d’r ore uit Kutjepoep of Reetketelpikkumerschans naar die grafstad komme toegekrope en

mijn na een hallef jaar een provensaal durve te moeme, omdattik in Rotterdam ben gebore! Stelletje boere! Rote ze leker nader familiegraf

metter Amsterdam, die meut voorop metter hondekop… Je zal der maar ee gezegend weze, met zo’n bolus… Azzik zo’n kop

had hakte ik ‘m àf! Bter géen kop dan zo een… Waddun ramp zeg, dat wijf metter ge-Amsterdam. Rotterdam vin ze maar

niks ennet ken ook nooit wat worde ook… Nee, daar hebbe we háar voor nodig, metter grote gezoute zijksluiter! Ze ziet deruit of

ze in de Eerste Wereldoorlog door een tank is overreje en in de Tweede nog een keer vergast. Ze heppet overleefd omdazze nie wou brande!

Opgewarremd lijk! Rotterdam deug van geen kant, maar ondertussen vréet ze der wèl van… En zij niet alleen! ’t Hele

land vreet ervan! Zonder Rotterdam zouwe allang gezonke zijn… ’t Is de kurrek waarop de naie drijf… Maar ze sterreve nog

liever dan toe te geve dazze ’t zonder Rotterdam wel kenne vergete. Ze legge liever an die reet van Amsterdam te like… Je ken

die tv nie anzette of stane ze weer te kwijle voor dat paleis op die Dam of op een of ander folkloristisch bruggetje dat bijna van rottigheid

in mekaar pleur… Schilderachtig Amsterdam… Cultureel Amsterdam… Amsterdam bij nacht… Joods Amsterdam…

Amsterdam in Verzet… Amsterdam lach… Amsterdam huil… Schilderachtig Ansterdam (herhaling)… Amsterdam zing…

Amsterdam fluit… Schemerachtig Amsterda… Altijd weer datzellefde

over-het-paard-getilde-lou-toffe-god-gloeiende-pest-pokke-vol-automatische-gaskamer-breje-tering-touw-tyfus-blaf-kanker-koleertige-kùt

-Amsterdam! Tot en met de STER-reclame! Maak nie uit wat voor tinnef ze nou weer motte slijte, tien tege éen dat he weer tege die

gratebaal van een Carry Tefse an mot kijke, die met die geplemuurde bolus van d’r erges voor zo’n pitteresk trapgeveltje de

lolligste thuis sta uit te hange.Op de radio idem dito… Je ken die knop nie omdraaie of stader weer zo’n grensdebiel over die

Westerteringtore te galleme… Zak dáar je broek van af, van al die zijkliedjes over dat stink-Y en die graf-Jordaan! Dat is

sinds de dage van die Johnny Jordaan en heet die wandelende Dr. Oetker-pudding met dat hoogpolige tepijt opter taas en die vuurvaste grijns

opter melik? Tante Leen, precies! Al sinds de dage van die Johnny Jordaan en die tante Leen ister een onafgebroke stroom van kwaadaardige

gezwellen uit de Alberti-mafia, die óok zo nodig nog hun lepel in die brijpot motte zette! Krijge ze het mond en klauwzeer metter

Amsterdam! Wanneer zie je Rotterdam nou op de buis? Alleen asze kenne late zien hoe hier op 4 mei om 8 uur ’s avonds de trams gewoon

doorrije. Dan krijgt Rotterdam nog effe gauw de kat. Nou aster éen stad in Nederland is, waar de trams het rècht hebbe om op 4

mei door te rije, dan isset Rotterdam wel, wat zulle we nou hebbe… Toen bij ons die mariniers op de Maasbrugge die Moffe d’r

strot afbete, stonde ze in Amsterdam godverdomme metter klauw omhoog langs de weg te kijke wat een mooie auto’s die Duitsers toch hade!

O jee, azzie ze nou hoor hebbe ze allemaal Jode op zolder gehad… Waar zijn ze gebleve dan? Kenne ze ellek jaar wel metter

schijnheilige kop naar die Dokwerreker lope… Dókwerreker, gog betert! Ze hebbe een have waar al sinds 1312 geen schip meer is

geweest! Komediante! Lane ze matrasse in gaan slape bij de Ubica in plaats van de boel in de maling te neme… Pleurt efe gauw op! En

wij zeker het Sufferdje leze? Wie zijn ze dan metter Amsterdam dan? En net azzie denk dat je alles gehad hep komter nog es zo’n

koeiekut aan je kop zijke… ‘Toen ik nog in Amsterdam dit en toen ik nog in Amsterdam dat…’ Krijg ze

bombardementskanker metter Amsterdam, ken ze puinruime! Locomotrutfantje…

J.A. Deelder
Stadsdichter annex

Nachtburgemeester Rotterdam

 

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 29.01.2010

Honger? Honger!

Gepubliceerd op 29 januari 2010 - 17:19

Jodekoeken … we

vreten ze op!
 

 

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 29.01.2010

Morgenochtend massaal naar Varkenoord!

Gepubliceerd op 29 januari 2010 - 17:04

Morgen, zaterdag

30 januari 2010,  zal om 10.30 uur de laatste training voor De Klassieker worden afgewerkt op Varkenoord…

Mooie

gelegenheid om onze spelers te laten zien, dat we er in geloven, dat we er achter staan… massaal!
 

 

 

 

 

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 29.01.2010

‘Op die plaats, op dat gras, op die stoeltjes’

Gepubliceerd op 29 januari 2010 - 11:17

"De Kuip is Feyenoord. Op die plaats, op dat gras, op die stoeltjes. We hebben daar zo veel meegemaakt. Feyenoord heeft daar veel

meegemaakt. De emotionele waarde van die gevoelens blijft daar. Dat kun je niet meenemen naar een andere plaats, ook al is dat maar een halve

kilometer verder. Het Feyenoordgevoel wordt anders met het verlaten van de Kuip."

… aldus een wijs man uit

Vreewijk!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 29.01.2010

Ondertussen, bij Legia Warschau…

Gepubliceerd op 29 januari 2010 - 02:43

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 28.01.2010

Zondag Alles Los!

Gepubliceerd op 28 januari 2010 - 20:28

"De mensen van Ajax hebben er met hun

verklaringen alles aan gedaan om me na die rode kaart zo lang mogelijk van het veld te houden. Vertonghen en de andere spelers maakten mij

zwart. Alleen omdat ik Feyenoord-speler ben. Dat vind ik heel oncollegiaal. Zondag wil ik sportieve wraak nemen. Als ik

zondag speel, komt alles wat ik in me heb eruit. Dan ga ik helemaal los"

… aldus Babovic, die het aardig heeft

begrepen. Vertonghen –weet u nog?– zal het na zondag ook

begrijpen.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 28.01.2010

Stadionverbod? Forget about Zuid-Afrika!

Gepubliceerd op 28 januari 2010 - 20:00

Supporters met een stadionverbod (strafrechtelijk én civiel-rechtelijk) zullen

gedurende het WK van aankomende zomer aan alle grenzen van Zuid-Afrika geweigerd worden. Dat is althans de wens van de KNVB en het CIV,

zo lezen wij in De Volkskrant.

Voor wie geinteresseerd is in de

achtergronden van dit plan hebben we gemakshalve het hele artikel maar overgenomen:

Hooligans worden

geweerd aan grenzen Zuid-Afrika

Meer dan 1200 Nederlandse voetbalsupporters krijgen een definitief WK-verbod in

Zuid-Afrika. De KNVB gaat binnenkort de zwarte lijst met hooligans doorgeven aan de FIFA, de organisator van het toernooi. Het gaat om

voetbalvandalen met zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke stadionverboden. Hooligans met een strafrechtelijk stadionverbod,

vastgesteld door de rechter, riskeren bovendien dat zij op een aparte lijst terechtkomen van het Zuid-Afrikaanse ministerie van

Justitie. 

Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV), het expertisecentrum op het gebied van

voetbalvandalisme en voetbalgeweld binnen de politie, wil voorkomen dat supporters levenslang op politielijsten in Zuid-Afrika blijven

geregistreerd. "Het mag geen abc’tje worden waarbij privacygegevens van supporters met strafrechtelijke stadionverboden ook na afloop

van het toernooi deze zomer nog jarenlang hinder ondervinden.

Denk daarbij aan problemen als je een vakantie wilt

boeken", aldus Ronald Moes, hoofd van het CIV. De lijst met hooligans moet volgens hem na het toernooi worden vernietigd. Die garantie

moet Nederland nog van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten krijgen. Naar verwachting zal de zwarte lijst na overleg tussen Nederland en

Zuid-Afrika dit voorjaar worden overgedragen. Het CIV hoopt van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten zo spoedig mogelijk groen licht te krijgen om

net als in Duitsland (WK) en Zwitserland (EK) voetbalsupporters met Nederlandse politieagenten te begeleiden.

Ook Engeland

neemt rigoureuze maatregelen om te voorkomen dat hooligans deze zomer naar het WK afreizen. Het Engelse ministerie van Binnenlandse Zaken wil

van ruim drieduizend voetbalfans met een stadionverbod het paspoort intrekken gedurende het toernooi in juni en juli. Het Engelse parlement

moet de noodmaatregel nog goedkeuren.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 28.01.2010

Want wie zijn ze dan, in dat Eindhoven?

Gepubliceerd op 28 januari 2010 - 14:44

Bij PSV liep men al enige tijd te stuiteren, vanwege een in het verschiet liggend record: Na de laatste

verliespartij van de Eindhovenaren (‘Rotterdam, 15 maart 2009, 1-0 verloren van Feyenoord’) steeg ‘het aantal ongeslagen

wedstrijden op rij’ namelijk met de week. Het eigen clubrecord was daarmee reeds gepasseerd en het landelijke record kwam steeds

dichterbij..

Gekkenhuis natuurlijk!

Tsja, en toen kwam men -na negen maanden zonder verlies- Feyenoord weer tegen… nul

drie! In eigen huis nog wel. Afgetekend. Weg ongeslagen reeks. Weg mogelijkheid op het verbreken van het nationale record.

Minor

detail: Dat nationale record, zijnde een reeks van 43 wedstrijden waarin de betreffende club ongeslagen bleef, dat blijft dus gewoon in

handen van, jawel, Feyenoord.

Duidelijk.

Wie zijn ze dan joh, in Eindhoven?
 

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " januari, 2010 " d.d. 28.01.2010

Ondertussen, in Algerije…

Gepubliceerd op 28 januari 2010 - 11:57