Het archief van april, 2010

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 30.04.2010

Koninginnedag wordt ook steeds duurder

Gepubliceerd op 30 april 2010 - 16:09

Terwijl driekwart der LN-medewerkers druk is met een kroegentocht door het prachtige Rotterdam, volgt een overgebleven redactielid thuis met stijgende verbazing de berichtgeving uit het land.

Na de dreiging in Amsterdam, is er inmiddels ook een noodverordening van kracht in Eindhoven. ‘Vanwege Feyenoord hooligans’.

Misschien een idee om Koninginnedag voortaan te spreiden over twee dagen?

Van Gijzel roept in Eindhoven de noodverordening uit

Burgemeester Van Gijzel heeft vanmiddag om 14:00 uur een noodverordening afgekondigd.

De politie zou tips hebben gekregen van ooggetuigen dat Feyenoord-hooligans onderweg zouden zijn naar Eindhoven om te rellen.

Volgens de verordening zou er ‘ernstige vrees bestaan voor ernstige wanordelijkheden’.

Verder houden de maatregelen in dat bezoekers van de stad, die door hun gedrag of kleding herkenbaar zijn als Feyenoord-hooligans, Eindhoven niet in mogen.

Volgens de politie zouden er dertig tot veertig hooligans onderweg zijn naar de Lichtstad, onder wie een paar vechtersbazen van de rellen in Hoek van Holland.

De verordening geldt voorlopig voor 24 uur of tot de burgemeester een ander tijdstip vaststelt.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 30.04.2010

Twee finales, dat is lekker goedkoop…

Gepubliceerd op 30 april 2010 - 15:58

Het ging onze pet al te boven, maar twee bekerfinales zouden echt goedkoper zijn dan één finale in De Kuip. Aldus de wijze mannen in Zeist en op het gemeentehuis. Ondertussen, enige tijd verder, kunnen we stellen dat het inmiddels allemaal al vele malen duurder is geworden:

De politie-inzet bij de diverse protesten van Feyenoord-supporters, de politie-actie in Rotterdam tijdens de eerste finale en nu weer de dreiging, volgens AT5, dat Feyenoorders Koninginnedag in ‘Neerlands grootste poel des verderfs’ komen vieren.

‘Feyenoord-supporters onderweg naar de stad’

De politie is getipt over de komst van een groep Feyenoord-supporters naar de stad, zo is bevestigd aan AT5.

De groep fans zou met de metro aankomen op Centraal Station, om in de stad de confrontatie te zoeken met Ajax-supporters. De politie had daarop de ME ingezet om de supporters te onderscheppen. In het metrovoertuig bleken echter geen Feyenoord-fans te zitten.

“We hebben de tip zeer serieus genomen, maar omdat we geen Feyenoord-supporters hebben aangetroffen, gaan we er vanuit dat de informatie niet juist is”, zo verklaarde hoofdcommissaris Bernard Welten tegen AT5. Welten verwacht dat het “een gezellige dag blijft.”

Klik HIER voor een filmpje van AT5.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 29.04.2010

Gebiedsverboden mogelijk niet rechtsgeldig

Gepubliceerd op 29 april 2010 - 19:00

De Commissie Supporterszaken (CSZ) wijst er op de website van de Feyenoord Supportersvereniging op dat de gebiedsverboden zoals voor de twee finale op 6 mei afgekondigd mogelijk niet rechtsgeldig zijn. Het verdient dus aanbeveling om een eventueel gebiedsverbod te laten toetsen.

Is een gebiedsverbod wel rechtsgeldig?

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft harde maatregelen aangekondigd om rellen tijdens de tweede wedstrijd van de bekerfinale op donderdag 6 mei in de Kuip te voorkomen.

De supporters die zondag in Rotterdam tijdens de eerste wedstrijd Ajax-Feyenoord zijn aangehouden, krijgen een gebiedsontzegging. Dat geldt ook voor de personen die eerder bij een demonstratie bij de Kuip op 15 april werden aangehouden. De gebiedsontzegging geldt voor het centrum en de omgeving van het stadion.

De CSZ wilt alle personen die een gebiedsverbod ontvangen erop wijzen dat zij vrij zijn om individueel, met steun van een advocaat, uit te zoeken of het gebiedsverbod wel rechtsgeldig is.

In december van vorig jaar werd het gebiedsverbod van een individueel persoon nog ongeldig verklaard. De rechter wees het gebiedsverbod af omdat het op de verkeerde wetsartikelen was gebaseerd. De persoon in kwestie was immers nog nergens voor veroordeeld en was dus feitelijk nog vrij om te gaan en te staan.

De CSZ ontvangt sowieso steeds vaker meldingen waarbij we ons afvragen of het wel aan de Nederlandse wetgeving

voldoet. Zo is volgens omstanders op het Stadhuisplein afgelopen zondag onnodig veel politiegeweld gebruikt en zijn velen gedwongen op de

foto gegaan met een ID bewijs in de hand terwijl zij niet blijken te zijn aangehouden.

Vanzelfsprekend kan iedereen altijd een officiële klacht indienen bij de politie, een advocaat en/of de ombudsman inschakelen. Mensen die zich onterecht bejegend voelen kunnen zich hiervoor melden bij de FSV huisadvocatenkantoor Borsboom en Hamm en vragen naar advocaat Frank van Ardenne . U kunt zich melden per e-mail frank.van.ardenne@borsboomhamm.nl of telefonisch  010 – 2012939.

Met nadruk verzoeken we iedereen ook altijd een melding te maken bij de CSZ via het meldingsformulier (zie supporterszaken). We hopen dan zo goed mogelijk hulp en steun te bieden. Zo krijgt de CSZ uiteindelijk een beter overzicht over de gang van zaken. Door alle kennis en ervaringen kunnen andere supporters ook weer beter worden geholpen.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 29.04.2010

Column: Staphorst aan de Maas

Gepubliceerd op 29 april 2010 - 16:45

Enkele weken geleden kregen wij onderstaande column binnen, met het verzoek deze te plaatsen. In de tussentijd bleef het stuk – ‘door omstandigheden’ – op de plank liggen. Maar nu, even afstoffen en alsnog online, want zeker in het licht van de gebeurtenissen van zondag jl is de column nog altijd even actueel:

Rotterdam, gestolen schat
Rotterdam, stad zonder hart
Rotterdam, gestolen stad

In deze strofen weerklinken de melancholie. Dit bekende lied geeft aan dat velen vinden dat Rotterdam een stad is om trots op te zijn. En met recht, want Rotterdam is ook een stad om trots op te zijn.

Alles was mogelijk, niets was te gek. Alleen het menselijk brein was een beperking voor Rotterdam, want alles wat er uit kwam kon met Rotterdamse handen gemaakt worden.

The sky was the limit. Helaas moet dit in de verleden tijd geschreven worden. Het moment dat deze  uitspraken verleden tijd werden is exact te bepalen:

5 januari 2009.

Niet geheel toevallig was dit precies de datum dat Achmed Aboutaleb de trotse burgemeester werd van Rotterdam. Hoewel het nieuwe jaar de gebruikelijke dosis goede moed met zich meebracht, was dit toch niet goed genoeg om het een mooi jaar te laten blijken.

Augustus 2009: De rellen in hoek van Holland waren een enorme smet voor Rotterdam. Voor heel Rotterdam, maar niet voor één man: Achmed Aboutaleb.

Hij veroordeelde de daden maar ging er aan voorbij dat hij ook zichzelf had moeten veroordelen. Niet vanwege zijn daden: nee, eerder vanwege zijn gebrek daaraan. Als burgemeester van Rotterdam is hij eindverantwoordelijke omtrent het afgeven van vergunningen voor evenementen. Als burgemeester van datzelfde Rotterdam is hij ook eindverantwoordelijke voor de politie-inzet in zijn gemeente.

Toevallig waren dat de twee punten die geheel in de soep liepen. Even later werd Aboutaleb zijn daadkracht wel in zijn geheel zichtbaar: korpschef Meijboom kondigde zijn vertrek aan als korpschef van het korps Rotterdam-Rijnmond. Dat dit geheel het eigen besluit was van Meijboom werd uitvoerig aan de media bericht. Dat veel mensen terug moesten denken aanvele voorgangers die op ‘eigen besluit’ afgetreden waren was wel duidelijk.

Later toonde Aboutaleb opnieuw zijn daadkracht; hij verbood de Dance Parade in de vorm die zij altijd gekend heeft. In zijn verklaring zei hij dat het een moeilijk beheersbaar evenement is met een grote mensenmassa die dwars door Rotterdam trekt. In dat licht is het wel erg merkwaardig dat er met geen woord gerept werd over het zomercarnaval, met haar traditionele schiet- en steekpartijen.

Maart 2010: De door vele voetballiefhebbers gedroomde finale van het bekertoernooi werd realiteit. Twee supportersgroepen die niet bepaald elkaars beste vrienden zijn staan daarin tegenover elkaar. Bij alle instanties gingen de alarmbellen rinkelen. Zo ook bij de burgemeester van Rotterdam. Geheel in zijn stijl kwam hij met maatregelen, zo werden heel verrassend verboden ingesteld. Zo wordt Rotterdam een vesting en is het zelfs verboden om alcohol bij je te hebben en te verkopen in het centrum.

De Rotterdammers wisten al langer wat de stijl is van Aboutaleb. Maar nu kwam ook de KNVB hiermee in aanraking. Zij stoorden zich zozeer aan de opstelling van deze man dat zelfs overwogen wordt om de bekerfinale voortaan niet meer in De Kuip te laten spelen. Terwijl De Kuip voor velen net zozeer voor het bekertoernooi staat als de beker die uitgereikt wordt aan de winnaar en de badjassen die uitgedeeld worden aan de spelers.

Na al deze gebeurtenissen, die in het verleden ondenkbaar werden geacht, mag geconcludeerd worden dat er iets enorm veranderd is. Rotterdam is Rotterdam niet meer. Een stad waar alles kon. Een stad waar nog steeds alles kan. Jazeker, alles kan nog steeds. The sky is nog steeds the limit. Het is alleen jammer dat in Rotterdam ook niets meer mag.

Een verandering die begon op 5 januari 2009. De geboortedag van Staphorst aan de Maas.

Loenatikx

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 29.04.2010

Een dagje voetbal kijken…

Gepubliceerd op 29 april 2010 - 16:31

Er is inmiddels al veel over gezegd en geschreven. Volgens de media heeft de politie uiteraard heldhaftig ingegrepen en waren het allemaal relschoppers op het Stadhuisplein, de Laan op Zuid, Oude Binnenweg en alle andere plaatsen waar de politie met veel machtsvertoon ‘moest’ ingrijpen.

Hugo Borst mocht er ’s avonds bij Studio Voetbal nog een schepje bovenop doen. De ‘ketelbinkies’ op het Stadhuisplein hadden zich allemaal misdragen en supporters met een stadionverbod komen allemaal zonder problemen de stadions binnen, aldus Borst. Dat bekende supporters –met of zonder stadionverbod– op een wedstrijddag continu bij naam en toenaam worden aangesproken door de politie, van afstand op de foto worden gezet en het zo goed als onmogelijk is ongezien met een stadionverbod het stadion te betreden, is allemaal aan Borst voorbij gegaan…

Blijkbaar telt voor deze ooit rebelse en kritische journalist de waarheid niet langer, maar is slechts makkelijk scoren hetgeen hij nastreeft. Verloochen je dan jezelf, of niet?

Maar goed, terug naar wat er gisteren in Rotterdam écht is gebeurd. Een verslag uit eerste hand:

Aan het begin van de middag verzamelt een delegatie van Lunatic News samen met medesupporters op een terras aan de Oude Haven. Niets aan de hand, gewoon gezellig, net als de twee voorgaande dagen dat we bij hetzelfde etablissement vertoefden.

Tot grote tevredenheid van de uitbater en zijn personeel…

Binnen no-time verschijnt aan de overkant van het water een ME-bus, waarvan de inzittenden direct met grote lenzen foto’s beginnen te maken van de gezellig drinkende supporters.

Niet veel later verschijnen een aantal platte petten op het terras, zij zien dat er totaal geen kwaad in de groep schuilt, maken een praatje en lopen weer verder.

Op het moment dat we even later besluiten te vertrekken naar een kroeg waar we ook de wedstrijd willen bekijken, krijgen we direct een politie (…)

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 29.04.2010

Feyenoord vs FSV

Gepubliceerd op 29 april 2010 - 16:29

De belangrijkste voorwaarde om te komen tot een nieuw stadion is de eenwording van de BVO Feyenoord, de Sportclub Feijenoord en Stadion Feijenoord N.V. In dit reeds jarenlang lopende proces lijkt nog altijd weinig schot te zitten, ondanks uitspraken van (…) in (…) dat (…).

(TITEL)
In tegenstelling tot de opmerking van de algemeen directeur van Feyenoord, de heer Gudde, in het programma van Radio Rijnmond van vanavond, wil en gaat de FSV zich volstrekt niet bezighouden met transfers maar wil uitsluitend daar waar mogelijk de club structureel financieel ondersteunen, net als de actie “Voor Feyenoord Van Ons”.
Bij voldoende geld in het fonds kan er, in overleg met de deelnemers, een belastingvrije schenking als financiële ondersteuning bij een transfer van een speler gedaan worden en/of een bijdrage gedaan worden aan de verbetering van de jeugdopleiding van de club op Varkenoord. De financiële huishouding van dit spelersfonds is bij oprichting voorgelegd aan, en getoetst en schriftelijk goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Belastingdienst (Belastingkamer Utrecht) en onze huisaccountant. Dus vooraf zijn alle financiële vragen afgedekt.
De spelersfonds(en) van de club zijn voor grote investeerders en de opzet van de FSV is om met dit spelersfonds kleinere “investeerders” in de gelegenheid te stellen hun club financieel te ondersteunen. Help je club en activeer de je al toegezonden kaart uit de Hand in Hand en geniet daarbij ook nog eens van aantrekkelijke kortingen. Niet FSV leden kunnen zich uiteraard ook inschrijven op onderstaand adres:

http://www.spelersfonds-fsv.nl

Het bestuur van de FSV

14 april 2010: Oorlogsverklaring Feyenoord aan FSV? >

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 29.04.2010

Dé stadiondriehoek bestaat niet?

Gepubliceerd op 29 april 2010 - 16:27

Op de website Feyenoordleven.nl

kwamen wij een interessant stuk tegen (…)

(TITEL)

Naar aanleiding van de aanhouding op 22 november, onterechte aanhouding overigens

(zie brief), van onze zoon R.L en de mishandelingen en

intimidatie die er plaats vonden bij de aanhouding, hadden wij als ouders zijnde een klacht ingediend tegen de

politie.

De klacht werd op

vrijdag 23 april behandeld middels een hoorzitting. Een onafhankelijke commissie bestaande uit onder andere een oud-rechter zou moeten

bepalen of de klacht gegrond is.

De politie houdt vol geen geweld te hebben gebruikt, maar gehandeld te hebben volgens de procedure. Er wordt een foto aangeboden van

net na de aanhouding, hierop is nog geen verwonding (blauw oog en dik gezicht) te zien. Wij verklaren zoon R.L toch echt met een blauw oog en

dik gezicht aangetroffen te hebben, na afloop van de wedstrijd Feyenoord – FC Utrecht. We hebben namelijk direct na zijn vrijlating, circa 30

à 45 minuten na de wedstrijd foto’s gemaakt van zijn verwondingen.

Na thuiskomst –500 meter verderop, want daar wonen we– zijn we

richting politiebureau de Veranda gegaan om een klacht in te dienen. Hier werden we om het voorzichtig te zeggen niet serieus genomen en

uitgelachen. Chef voetbaleenheid, ook aanwezig tijdens de hoorzitting, blijft volhouden dat er geen geweld is gepleegd, ook de agent welke

R.L aangehouden heeft, verklaard dat er geen geweld gebruikt is, niet geïntimideerd is en dat ouders hun zoon altijd zullen verdedigen

en geloven.

We worden dus

zachtjes gezegd voor leugenaars uitgemaakt, zo komt het tenminste over.

De voorzitter van de commissie weet ook niet precies wat hij er mee aan moet, het

is een woord tegen een woord, een welles-nietes-spelletje tussen ouders en politie.

Stadiondriehoek

Dan

volgt een verrassende opmerking van de voorzitter van de commissie. Het aanhouden van R.L. op de openbare weg had nooit mogen plaatsvinden,

vandaar ook de brief met de mededeling dat de aanhouding onterecht was. De openbare weg valt niet onder

lokaalvredebreuk.

De chef

voetbaleenheid verklaard dat de politie zelf een soort stadiondriehoek heeft ingesteld, met de bijkomende opmerking dat zij de driehoek zien

als een soort erf van Feyenoord, blijkbaar ook de openbare weg dus.

De voorzitter gaat hier tegenin en maakt duidelijk dat dit niet kan en verklaard

dat de KNVB civielrechtelijk is en geen verbod voor de openbare weg kan opleggen. Een en ander is niet vastgelegd in het strafrecht, iets dat

de voetbaleenheid wel wil, maar hierover geen gehoor krijgt bij het OM.

Met andere woorden: de stadiondriehoek bestaat

niet!

De chef van de

voetbaleenheid verklaart verder nog dat R.L altijd op plaatsen is waar hij niet moet wezen, dus volop in de aandacht staat van de politie en

inmiddels bij vijf districten  geregistreerd staat. Ook hier hebben wij onze mening over, echter niet geuit, het gesprek ging daar naar

onze mening te snel voor, waarschijnlijk had de voorzitter haast…

Buiten gekomen bedacht ik me wat ik eigenlijk nog had willen zeggen over deze

opmerking. Het ‘altijd op de verkeerde plaats zijn’ kun je ook anders benaderen. De Voetbaleenheid gebruikt een bepaalde methode,

waar we het overigens helemaal niet mee eens zijn. Deze methode, “hooligan in beeld“, is gebaseerd op het volgen van zogenaamde

hooligans, waar dan ook, ook als er geen voetbal is. Dus ook in privé-situaties, zelfs tijdens het drinken van een drankje in de

buurtkroeg.

Vraag is dan

ook: wie is op de verkeerde plaats aanwezig en wie vestigt de aandacht op zich?

Beeldvorming

De

voorzitter noemt R.L. na het bladeren in de stapel papieren voor hem een vechtersbaasje en zegt dat R.L een andere hobby moet gaan zoeken,

vissen bijvoorbeeld. Buiten gekomen loop ik nog na te denken over deze laatste zinnen van de voorzitter. ‘Vechtersbaas’?! Welk

voorval zou hij bedoeld hebben, wij hebben thuis een dik dossier liggen, verzameld door de voetbaleenheid, allemaal zaken in de trant van:

R.L. was hier, R.L was daar etc. etc. Geen van de gevallen vertoond ook maar het woord vechten.

Ik besluit thuis gekomen even de definitie van beeldvorming op te

zoeken:

` beeld – vor –

ming
de -woord (vrouwelijk)
het (doen) ontstaan van een zeker image van een zaak of een persoon: er is een ongunstige

beeldvorming rond onze beweging ontstaan

Oh ja,

R.L. was ook nog in Zeist, wist de chef voetbaleenheid te melden. Waarop ik antwoord, als ik het geweten had, was ik ook mee

gegaan.

Na nog geen 30

minuten verlaten we het gebouw en gaan de frisse lucht weer in, de zon schijnt uitbundig…

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 29.04.2010

‘Vizier op toekomst, respect voor verleden!’

Gepubliceerd op 29 april 2010 - 15:53

Voor de redactie van Lunatic News begint vandaag direct uit het werk een ouderwetsche Kroeg Vier Daagse, dus willen wij nu graag van de gelegenheid gebruik maken iedereen te verzoeken zondag op tijd naar het stadion te komen.

Voor aanvang van de wedstrijd staat namelijk niet alleen een prachtige TIFO-actie voor de helden uit 1970 gepland, ook de helden van de toekomst worden in het zonnetje gezet:

Kampioenselftallen gehuldigd voorafgaand aan duel met Heerenveen

Voorafgaand aan het eredivisieduel van aanstaande zondag tussen Feyenoord en sc Heerenveen worden op het hoofdveld van De Kuip de kampioenselftallen van de Feyenoord Academy gehuldigd.

De jeugdspelers zullen samen met de begeleidingsstaf een ereronde langs de tribunes van het Feijenoord Stadion maken.

Dit seizoen hebben Feyenoord onder negentien, Feyenoord onder negen en Feyenoord onder acht het kampioenschap in de wacht gesleept. Voor Feyenoord O/19, getraind door voormalig aanvoerder van Feyenoord Jean-Paul van Gastel, betekende het prolongatie van de titel in Nederlands hoogste jeugdcompetitie.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 29.04.2010

Gerard Meijer … van harte!

Gepubliceerd op 29 april 2010 - 12:00

Gerard Meijer is donderdag op het stadhuis van Rotterdam onderscheiden met een lintje. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Aboutaleb, voor vijftig jaar dienst als verzorger van Feyenoord. De 74-jarige Meijer nam aan het eind van vorig seizoen afscheid als verzorger en is sindsdien als ambassadeur aan de club verbonden. Meijer is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Jammer dat je hem van zo’n burgemeester moet ontvangen, maar daarom is het uiteraard niet minder verdiend: Gerard, van harte gefeliciteerd met je lintje. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. En terecht…

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2010 " d.d. 28.04.2010

Ingezonden: Brief aan Aboutaleb

Gepubliceerd op 28 april 2010 - 17:15

Wij hadden besloten om de wedstrijd op het Stadhuisplein te volgen. Bij onze aankomst op het Stadhuisplein was de sfeer erg goed te noemen. Er werden vele positieve Feyenoord liederen gezongen, van antisemitische leuzen was tot voor de komst van de ME geen sprake.

Dit is de gehele tijd zo gebleven totdat de ME via de achteringang van het café waar wij aanwezig waren naar binnen is gedrongen, eenmaal binnen hebben zij alles en iedereen die in de weg liep aan de kant geduwd/geslagen en eenmaal buiten kregen er vele onschuldige supporters en omstanders waaronder VROUWEN EN KINDEREN! klappen in de rug van zowel het schild als de stok.

Met zo’n 50 man ME werd het gehele terras “schoongeveegd” terwijl het terras voor 90% door hekken afgesloten was. De onschuldige supporters konden geen kant op en zo’n 80-90% van de aanwezigen hebben zich geen eens echt verzet (enkel door het gooien van bier, dit werd mede veroorzaakt door het feit dat de ME’ers iedereen aan de kant duwden en hierdoor de bieren uit de handen geslagen werden ).

Toen dit gebeurd was, waren de supporters die zich binnen in ’t Fust bevonden opgesloten door het leger van ME dat op het terras met de knuppel in de aanslag klaar stond. Vrijwillig vertrekken mocht niet, huilende dames en zelfs een compleet gestresste hoogzwangere vrouw (!) zaten opgesloten te midden van een complete chaos veroorzaakt door de ME.

Er werd ons niets verteld over wat er gaande was en waarom dit zo moest gebeuren. Wij zijn van mening dat als dit naar ons gecommuniceerd was, dat een hoop ellende bespaart was gebleven. ( Zo werden velen, zo bleek achteraf, enkel op de foto gezet terwijl iedereen dacht dat men gearresteerd werd waardoor natuurlijk een angstige en meer verzetopwekkende sfeer ontstond.)

Na ongeveer een uur vast gezeten te hebben in het café het Fust terwijl we maar de wedstrijd zijn gaan kijken, werd in opdracht van de ME de televisie uitgezet en werd iedereen 1 voor 1 naar de uitgang geëscorteerd door 2 beren van ME’ers waarbij je handen compleet gemanoeuvreerd werden op een manier hoe enkel zware criminelen ingerekend worden. Domingo, 1 van ons, vertelde de ME’er dat hij een pin in zijn schouder heeft en of ze hier voorzichtig mee wilden zijn. De reactie hierop was de schouder extra veel naar achter te drukken. Daarnaast heeft hij ook een wond aan zijn hand opgelopen omdat hij zijn ID-kaart al paraat had om coöperatief te zijn met de politie. Hun reageerden hierop door zijn hand agressief en totaal overbodig hard beet te pakken.

Daarna mocht je even poseren voor het fototeam van de politie om “de doelgroep” (alle Feyenoord supporters en overige aanwezigen), in kaart te brengen. Je werd verzocht de stad via de Coolsingel te verlaten.

Dit fenomeen is in meerdere cafés in Rotterdam uitgevoerd. Bent u nog steeds van mening dat dit allemaal gerechtvaardigd is voor 2-3 spreekkoren gericht aan het “Semitische” volk (eigenlijk de Ajax-fans die zichzelf zo noemen)?

Wij waren binnen in ’t Fust aanwezig en gelukkig niet op het terras,waar de ME was opgedrongen. Om te kijken wat er aan de hand was, ben ik (Stefan) op een verwarming gaan staan aan de rand van het terras en het binnenterrein. Het raam was uit voorzorg verwijderd waardoor ik alles met eigen ogen goed heb kunnen volgen. (Het nog intacte raam ernaast werd zonder reden door een ME’er kapot geslagen alsof hij de intentie had mensen met het glas te verwonden.)

Ik ben nog steeds perplex over wat ik daar met eigen ogen gezien heb van een ongelooflijk agressief en totaal overbodig optreden van de ME. Dit fenomeen heeft zich zoals u weet op meerdere plaatsen in cafés en zelfs op een onschuldige BBQ in een park te Rotterdam voorgedaan. Ik kan er dan ook niet over uit dat een zo “vrij” land als Nederland zoiets in de pers aanduid als ongeregeldheden met een toon die insinueert alsof de Feyenoord supporters de schuldigen zijn.

Hiermee is de al niet zo beste reputatie van zowel Rotterdam als de Feyenoord supporters ernstig geschaad.

Hierbij heb ik nog een maatschappelijk gerichte vraag/boodschap voor u: De bekerfinale wordt onder maatschappelijke en politieke druk (waaronder u) over 2 wedstrijden verspreid met als voornaamste reden; de hoge beveiligingskosten van het evenement. Hoe komt u er dan bij om zo’n grootscheepse vooraf georganiseerde preventieve actie met een leger aan politie van ongekende proporties uit te voeren?

Vooraf georganiseerde preventieve actie: Het heeft zich in zo’n 5 cafés tegelijk afgespeeld zonder dat daar enige aanleiding toe was. (Of het zingen van spreekkoren, die in sommige van de barretjes misschien niet eens buiten te horen waren, en maar door enkelen gezongen zijn, rechtvaardigt het feit om vele onschuldigen op zo’n manier lastig te vallen?)

Hierbij hebben wij nog buiten beschouwing gelaten dat dergelijke uitspraken ook vanuit de kant van Amsterdam te horen waren op de nationale televisie, vanaf de tribune, waarbij de commentator openlijk spreekt over een goede sfeer ! Hierbij enkele voorbeelden:

  • Joodse vlaggen opgehangen in het stadion.
  • Het complete publiek staat te springen op de tekst: En wie niet springt is geen jood => bij een deel van de Feyenoord aanhang vertaald tot ‘een jood’.
  • Leuzen als: ‘Als het lente wordt, gooien we bommen op Rotterdam’ & ‘Rotterdam kankerstad, in de oorlog lag het plat’.

Hier heb ik geen grootschalig ME-team de tribunes leeg zien ruimen met veel geweld en onder het motto: Het is verboden bij wet dus tolereren wij dit niet.

In Rotterdam werden bij mijn weten hooguit 2-3x spreekkoren van zulke strekking geuit en elke aanwezige / onschuldige die op het terras aanwezig was, werd bewerkt met de lange lat en behandeld als grove crimineel! De vraag die iedere aanwezigen zichzelf en elkaar afvroeg was: Waar is dit nu voor nodig? Bij ons weten is van een waarschuwing absoluut geen sprake geweest zoals in de media wel is gesuggereerd. (De enige manier waarop dit goed zou kunnen is, de muziek uit en het omroepen. Dit is in geen geval gebeurd.)

De compleet verdraaide mediaberichten doen de in persvrijheid gelovende burger denken dat het allemaal de schuld van de Feyenoord-supporter is en daar valt nu ook weinig meer tegenin te brengen. Al helemaal niet door Feyenoord-aanhangers die dit allemaal aan den lijve hebben meegemaakt. Terwijl zij de enige zijn die de voor alle aanwezigen echte waarheid kennen aangezien er niets anders dan de gebruikelijke mediaberichten naar buiten wordt gebracht. Deze zijn hoogst waarschijnlijk ontvangen vanuit de politie die naar onze mening deze situatie veroorzaakt hebben.

Tot slot willen wij u nog een advies geven: Bekijk de camerabeelden die gemaakt zijn door zowel de politie als de stads beveiligingscamera’s en oordeel daarna openlijk over het politie optreden.

Stefan en Domingo