Het archief van april, 2011

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 30.04.2011

Aankomst H.H.M.M. te Feijenoord

Gepubliceerd op 30 april 2011 - 08:00

Koninginnedag. Voor ons een PMDS loze bierdag. Voor andere een reden om legitiem in het oranje rond te lopen. Je moet er maar zin in hebben…

Koninginnedag dus. En aangezien wij niet de beroerdste zijn besteden ook wij als LN-delingen aandacht aan deze feestelijke vrije dag. Maar dan wel met een Feyenoord tintje. Op onderstaande plaat van 9 juni 1899 de aankomst van H.H.M.M. de koningin (Wilhelmina) en de koningin Moeder (Emma) te Feijenoord.

Kleurt deze dag toch nog een beetje rood-wit

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 29.04.2011

Feyenoord: Hoor en wederhoor? (II)

Gepubliceerd op 29 april 2011 - 15:00

Vervolg op: ‘Feyenoord: Hoor en wederhoor?’ d.d. 28 april 2011.

Sinds 6 augustus 2010 zijn supporters –na bemiddeling door Kevin Hofland- in gesprek met zowel de Vrienden van Feyenoord (VvF) als de directie van de club. In het belang van de club hebben deze supporters maandenlang op pro-actieve, maar tevens vertrouwelijke wijze constructieve gesprekken met zowel investeerders als clubleiding gevoerd. Hierbij zijn door deze supporters verschillende adviezen, verbeterpunten en plannen op tafel gelegd.

Op initiatief van deze supporters is op een later moment een brede groep supporters bijeen geroepen om een en ander te bespreken en een breed draagvlak te creëren. Deze groep, waarin vele bloedgroepen van het Legioen vertegenwoordigd zijn, is inmiddels bekend onder de naam ‘Varkenoordgroep’. Het is simpelweg onmogelijk met alle supporters om de tafel te zitten, maar de Varkenoordgroep vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van het meest betrokken gedeelte van het Legioen. Ook de Feyenoord Supportersvereniging (FSV) -met haar tienduizenden leden- is vertegenwoordigt in de Varkenoordgroep en faciliteerde de voorbije maanden zowel de gesprekken van de Varkenoordgroep als de contacten met de club. Daarnaast is een vertegenwoordiger van ‘Het Legioen’ -de officiële supportersclub van Feyenoord- aanwezig geweest bij de besprekingen en wordt de Varkenoordgroep gesteund door enkele prominente oud-spelers en ondernemers.

Op de periode augustus 2010 tot en met januari 2011 en de gebeurtenissen sinds het staken van de gesprekken in januari zullen wij de komende periode uitgebreid terugkomen. Eerst willen wij het stuk ‘Feyenoord: Hoor en wederhoor?’ graag nader toelichten. Zoals in het bewuste stuk gesteld: Het Legioen heeft recht op de waarheid!

Tegen het einde van het gesprek d.d. 14 april 2011 –door vertragingstactieken vanuit de club overigens pas één dag van tevoren definitief bevestigd- tussen de Varkenoordgroep enerzijds en de directie, Raad van Commissarissen (RvC) en Vrienden van Feyenoord anderzijds, werd vanuit de club aangegeven dat men onder de indruk was van de door de Varkenoordgroep ingebrachte documenten, hier vele waarheden, maar ook enkele onjuistheden in vermeld stonden, de tijd op dat moment helaas te kort was om alles te bespreken en een vervolggesprek om de op dat moment nog niet behandelde stukken door te nemen zeer op prijs gesteld zou worden.

Dat de club onder de indruk was van zowel de ingebrachte documenten als de keiharde bewijzen van hun eigen falen, blijkt wel uit het feit dat men reeds de volgende dag (15 april 2011) in een crisisoverleg bijeen is gekomen.

Evenals de club stelde de Varkenoordgroep een vervolggesprek zeer op prijs. Immers: het clubbelang staat bij de Varkenoordgroep te allen tijde voorop en dus werd eerst keurig hoor en wederhoor toegepast alvorens naar buiten te treden. Op maandag 18 april jl. stuurde de FSV namens de Varkenoordgroep een uitnodiging naar een directielid van Feyenoord om voor het vervolggesprek bijeen te komen. Een dag later vraagt het directielid in zijn reactie om de te bespreken documenten, het doel en de agenda van het overleg.

Na een keurig antwoord vanuit de FSV met daarbij de gevraagde documenten in de bijlagen blijft het –ondanks herhaalde herinneringen- weer stil vanuit het Maasgebouw. Op vrijdag 22 april tegen het einde van de dag volgt eindelijk een reactie van het bewuste directielid, wederom de bekende vertragingstactiek. ‘Excuses voor enige vertraging, ik ben 2 dagen buiten Stadion geweest en kom net binnen. Ik heb inmiddels in mijn mailbox verschillende bijlagen ontvangen. (…) Aanstaande dinsdag heb ik overleg met betrokkenen en kunnen we laten weten hoe, wanneer en waar we eventueel zouden willen afspreken. Graag vraag ik nog even jouw geduld in deze. (…) jij krijgt antwoord van mij op dinsdag.’

De bewuste dinsdag bleef het weer stil. Woensdag eveneens, ondanks een nieuwe herinnering vanuit de FSV. De deadline was inmiddels opgeschoven naar donderdag einde middag. Maar ook op dat moment nog geen enkel teken van leven vanuit het Maasgebouw en dus volgde op diverse websites de inmiddels bekende publicatie ‘Feyenoord: Hoor en wederhoor?’.

Kort na publicatie van bovengenoemd stuk kwam er plots wel een reactie vanuit het Maasgebouw. Nota bene met aanvullende voorwaarden voor een vervolggesprek. Oftewel: de bekende vertragingstactiek. Helaas. Te laat.

De stukken zoals die de voorbije maanden met grote zorgvuldigheid door de Varkenoordgroep zijn uitgewerkt en onderbouwd met talloze bewijzen en inmiddels dus in één sessie met de directie, RvC en VvF uitgebreid zijn besproken, zullen de komende periode gefaseerd naar buiten gebracht worden. Nogmaals: omdat het Legioen recht heeft op de waarheid. Hoe pijnlijk deze waarheid voor diverse personen binnen de leiding van de club ook is. Immers: Clubbelang boven Eigenbelang!

Voor Feyenoord!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 29.04.2011

Handen af van De Kuip!

Gepubliceerd op 29 april 2011 - 11:13

Shocking news in het Algemeen Dagblad vanmorgen. Er schijnen namelijk godvergeten hersenlozen rond te lopen (wij vermoeden dat de leiding van onze club er maar zo ook mee van doen heeft..), die de Kuip willen slopen, ten faveure van dat megalomane nieuwe stadion van ze. Man man man. De Kuip slopen. Het idee! Ben je dan helemaal bepleurd, of niet?

Oprotten met je sloopplannen – niemand komt er aan de Kuip!

Oude Kuip slopen en nieuwe bouwen nu tóch een optie

Het is niet langer onbespreekbaar om de oude Kuip te slopen en die te vervangen door een nieuw stadion. Dat blijkt uit geheime stukken. Dit ingrijpende scenario komt echter alleen in beeld als het gedroomde voetbalpaleis aan de Nieuwe Maas niet doorgaat.

De voorkeur gaat nog steeds uit naar een nieuw voetbalcomplex aan de rivier, waar ook concerten en evenementen kunnen plaatsvinden. De kosten hiervan bedragen zo’n 450 miljoen euro, waarbij een bijdrage van de gemeente Rotterdam in de vorm van een achtergestelde lening onmisbaar is.

Op aandrang van de gemeenteraad zijn ook enkele alternatieven onderzocht. Zo werd gekeken naar de mogelijkheid om het bestaande stadion te renoveren, zodat het weer zo’n twintig jaar mee kan.

Eveneens is gekeken naar een grondige verbouwing, waarbij in het voetbalcomplex ook andere evenementen kunnen worden gehouden.

Nieuw in dit dossier is een onderzoek naar de optie om de oude Kuip te vervangen door een splinternieuw Feyenoord-stadion. Daarmee zouden twee problemen in één klap worden opgelost. Zo hoeft er niet meer te worden gezocht naar een zinnige bestemming voor het oude gebouw. Daarnaast scheelt het behoorlijk in de grondkosten.

Sloop van de oude Kuip en nieuwbouw brengen echter ook behoorlijk wat complicaties met zich mee. De voetbalwedstrijden moeten tijdens de operatie gewoon doorgaan, wat deze klus erg ingewikkeld en duur maakt. Verder wordt het complex minder interessant voor bijvoorbeeld congressen of de vestiging van een hotel.

Bovendien biedt dit plan veel minder kansen om de omgeving te ontwikkelen en zo inkomsten binnen te halen. Deze optie heeft al met al meer nadelen dan voordelen, luidt de conclusie. De variant aan de Nieuwe Maas is daarentegen interessanter geworden voor de gemeente.

Eerder hikte de stad flink aan tegen de kosten die het onteigenen en slopen van bedrijven in de verre omgeving met zich zouden meebrengen. In de nieuwe versie wordt alleen uitgegaan van het verwerven van ondernemingen op het Kuip-terrein zélf. Wethouder Laan (sport, VVD) onthoudt zich van commentaar.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 28.04.2011

Feyenoord: Hoor en wederhoor?

Gepubliceerd op 28 april 2011 - 17:58

Net als je denkt dat de ‘bonus’-kwestie tussen RTV Rijnmond en Feyenoord is afgehandeld, komt de ‘benadeelde’ vandaag in het Algemeen Dagblad met een mooie nieuwe kruiwagen vol oude modder aanzetten. Uiteraard volledig in de welbekende FeyeNoord-Korea Stijl niets nieuws melden, enkel reageren en daarbij en passant nog iets benadrukken waarvan ze zelf reeds van mening waren dat het ontkracht was.

Om het geheugen even op te frissen: RTV Rijnmond publiceerde een artikel over de graaicultuur bij een club in nood. Feyenoord (lees: Dick van Well) reageerde als door een adder gebeten. Naar eigen zeggen was de berichtgeving van Rijnmond hoogst tendentieus en bovendien feitelijk onjuist. Feyenoord dreigde eerst met juridische stappen, maar omdat ze waarschijnlijk toch niet zo’n sterke zaak hadden, wendde de club zich uiteindelijk tot de Raad voor de Journalistiek. Kortom: daar hoort Rijnmond nooit meer wat van. En dus besluit Feyenoord om zowel RTV Rijnmond als Feyenoord-watcher Jan Dirk Stouten helemaal KAPOT te maken.

  • Geen interviews meer.
  • Geen beelden uit De Kuip meer.
  • Geen wedstrijdflarden meer.
  • Geen Feyenoord TV meer.
  • Geen Rijmond Sport radio meer…

Het censureren van supporters begint de club blijkbaar te vervelen en dus gaat men doodleuk over op het censureren van de onafhankelijke (?) media. Hoor en wederhoor noemt men dat dan. Dat betekent dat media hun onafhankelijke stukken door afhankelijke partijen laat censureren om dit vervolgens voor waarheid door te laten gaan aan u, de lezer.

Afijn, hoor en wederhoor dus. De club pretendeert dit altijd zo hoog in het vaandel te hebben staan. Echter legt men dit enkel aan anderen op, zo leert de praktijk; op donderdag 22 januari 2011 gaven supporters de gesprekken met de club en de investeerders op, op dat moment beloofde de zogenaamde Varkenoordgroep naar buiten te treden op het moment dat de club veilig zou zijn. In het belang van Feyenoord. Als er al een tijd geschikt is om open kaart te gaan spelen dan is die tijd nu dus gekomen. Feyenoord is veilig en heeft nog immer een geringe kans op play-offs, dus het seizoen is realistisch gezien zo goed als voorbij. Kortom: tijd voor hoor en wederhoor.

Op donderdagavond 14 april zaten supporters voor het eerst sinds januari weer om tafel met de directie, RvC en VvF om op ons initiatief eerst hoor en wederhoor toe te passen alvorens naar buiten te treden. Helaas kende het gesprek slechts een beperkte tijdsduur en dus vroegen we -overigens ook op aandringen van de club zelf!- direct een tweede gesprek aan om de rest te ‘hoor en wederhoren’, en dat gesprek vroegen we nog een keer aan, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer.

De eerste deadline om op onze uitnodiging te reageren, werd door een directielid niet gehaald omdat hij twee dagen niet in het stadion was geweest en dus niet in staat was zijn e-mail te lezen en hierop te reageren. Erg vreemd en amateuristisch in een tijd van webmail en altijd en overal online kunnen zijn. Op dat moment -de deadline dus reeds gepasseerd- zei het directielid toe dinsdag jongstleden de agenda’s naast elkaar te leggen en op de uitnodiging te reageren. Inmiddels zijn we weer enkele dagen verder, maar nog immer geen teken van leven. Zelfs geen afwijzing. Pure minachting richting Feyenoords hondstrouwe achterban. Immers: diezelfde achterban heeft recht op de waarheid.

Feyenoord heeft, zo lijkt het, geen enkele interesse in de hoor en wederhoor die zij zelf zo belangrijk achten. Niet reageren op telefoontjes en ingesproken voicemails, niet reageren op e-mails. Minachting!  Om met de woorden van Raymond Salomon uit het AD van vandaag af te sluiten: ‘En zo zijn er nog veel meer van dit soort dingen gebeurd de laatste maanden’.

Morgen meer…

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 28.04.2011

Ladies Day, goed plan…

Gepubliceerd op 28 april 2011 - 10:30

In League 2 –het vierde niveau in Engeland- stond maandag jl de krakert tussen Chesterfield FC en Bury FC op het programma, respectievelijk de nummer een en twee op de ranglijst. Bij een overwinning zou Chesterfield FC zeker zijn van het kampioenschap. Op het moment dat de thuisclub de 2-2 binnen schiet, besluit een meisje dit doelpunt te vieren door het veld op te rennen en de keeper van Bury lastig te vallen.

En dat krijg je dus met je Ladies Day bij het voetbal…

(Bury FC won uiteindelijk met 2-3, verzekerde zich hiermee van promotie en maakt nog immer kans kampioen te worden)

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 28.04.2011

Who the fuck do you support?

Gepubliceerd op 28 april 2011 - 10:00

Dat Van der Wiel, zelden tot nooit toegezongen, niet populair is bij de Ajax-aanhangers, begrijpt de hoofdrolspeler echter wel. ‘Ik had nooit moeten vertellen dat Robin van Persie mijn idool was’, zegt de rechtsback, die in zijn jeugd regelmatig met een Feyenoord-shirt en een Ajax-trainingsbroek naar zijn middelbare school, het Calandlyceum in Amsterdam-West, vertrok. ‘De Ajax-supporters hebben er lang over gedaan om mij dat te vergeven.’

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 28.04.2011

Ingezonden: ‘Zo. Die is verkocht.’

Gepubliceerd op 28 april 2011 - 08:30

Beste redactie,

Ik volg jullie site altijd met veel belangstelling: Op een humoristische wijze het nieuws rondom Feyenoord brengen, fantastisch! Zojuist heb ik het filmpje ‘Zo die is verkocht #2’ zitten bekijken. Ondanks dat ik die meneer niet ken, zat ik met tranen in mijn ogen te kijken!

Waarom hoor ik je denken. Hierom: Mijn vader, die mij het heerlijke gevoel heeft gegeven van Feyenoord en De Kuip. Hij nam mij op 31 maart 1993 voor het eerst mee naar Feyenoord. Hoog boven in het stadion moest ik van mijn vader eens over de betonnen rand gaan kijken. Wat een inmens gevoel, om het voorplein te zien met al die mensen die voor Feyenoord kwamen.

Helaas was het met de rust al 3-0 voor die andere club. Ik zag dat mijn vader tranen in zijn ogen kreeg toen ik in de rust met mijn sjaaltje omhoog 15 minuten ‘Hand in Hand’ richting het uitvak heb zitten zingen!

Terug naar afgelopen zondag. Na intussen al tien jaar vechten tegen een auto immuun ziekte heeft mijn vader sinds afgelopen augustus ook het grootste gedeelte van zijn zicht verloren. Zondag zat ik met mijn digitenne kastje bij mijn ouders, ik voor de TV naar onze club te kijken. Mijn vader vanuit de tuin roepend hoeveel het stond. Door alle medicatie is hij ontzettend afgetakeld. Feyenoord kijken kan hij niet meer aan, hij is zo zenuwachtig. En als hij kijkt, kan hij op tien centimeter voor de TV maximaal tien minuten kijken, omdat het zo intensief is.

Na de goal van Castaignos roep ik mijn vader en durft hij mee te kijken. Na het eindsignaal zie ik mijn vader zielsgelukkig huilen van opluchting! Ik huil met hem mee. Voor even ben ik weer dat kleine jongetje wat samen met zijn vader naar Feyenoord gaat!

Ik voel me precies zoals die oude meneer in het filmpje. Zielsgelukkig dat mijn club wint. Gewoon omdat het moet, voor mijn vader.

Met vriendelijke groet,

Ruud

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 28.04.2011

Ondertussen, in Belfast…

Gepubliceerd op 28 april 2011 - 02:43

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 27.04.2011

‘Gebalde vuisten zwaaien in de lucht…’

Gepubliceerd op 27 april 2011 - 15:30

Opklik voor groter formaat

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2011 " d.d. 27.04.2011

Ze durven niet naar Rotterdam!

Gepubliceerd op 27 april 2011 - 14:30

Bekerfinale 2011:

De bekerfinale tussen Ajax en FC Twente zal op zondag 8 mei niet in een volle Kuip worden afgewerkt. Ajax is er niet in geslaagd om de 17.500 tickets aan de man te brengen. Slechts 12.500 Ajax-supporters toonden belangstelling voor een combikaartje voor de eindstrijd. “We moeten de exacte cijfers nog afwachten, maar we krijgen ongeveer 5.000 tickets terug uit Amsterdam”, zegt een woordvoerster van de KNVB woensdag in Sp!ts.

Bekerfinale 2010:

‘Sommige dingen moeten echt beter op zo een grote website, wordt toch veel bekeken. Bekerfinale daarentegen is wel goed aangepakt, maar dat hadden we met de ASD (HK delegatie) besprekingen besloten en zo hebben we het ook gewild en is ook gelukt toen. Maar dat is verleden. Nu toekomst.

(Klik HIER om de gehele conversatie op het toenmalige forum van Vak 410 te lezen)