Het archief van maart, 2013

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 30.03.2013

Gebrek aan transparantie

Gepubliceerd op 30 maart 2013 - 16:00

Na een eerder bericht over verontruste aandeelhouders op de website van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF), laat voorzitter Joan Smal vandaag in het Rotterdams Dagblad weten zich toch echt zorgen te maken om het ‘gebrek aan transpantie’. En dat is, wetende dat stadion directeur Jan van Merwijk en de Raad van Commissarissen (RvC) de belangen van de aandeelhoudes zo goed als mogelijk behoren te behartigen, hoogst opmerkelijk.

Ook de conclusie van voorzitter Joan Smal over de oprichting van een ‘nieuwe entiteit’ is volledig juist. Tijdens de Algemene Vergadering Aandeelhouders van 19 december j.l. werd inderdaad door de RvC op zeer hooghartige toon het ‘slikken of stikken’ principe voorgespiegeld. Zo kregen de aandeelhouders van de RvC te horen dat men dacht aan overstappen naar Het Nieuwe Stadion (HNS) met beperkt zitplaatsrecht voor een beperkte periode. 

Het alternatief? De Kuip zonder vaste bespeler en met een anti concurrentieovereenkomst vanuit HNS, waardoor de huidige Aandelen Stadion Feijenoord waardeloos worden.

Overigens moest in het bid van Volker Wessels en de BAM de sloopkosten van De Kuip worden opgenomen. Niets voor niets weigert Jan van Merwijk en de RvC na te denken over een gezond toekomstperspectief voor De Kuip (renovatie als voetbaltempel of een mogelijke herbestemming).

Dat voorzitter Joan Smal het ervaart als ‘buigen of slikken’ is dan ook terecht. Met de komst van HNS gaat De Kuip in de toekomst onherroepelijk failliet en verliezen de aandelen hun waarde. Sloop ligt dan ook op de loer…

Aandeelhouders

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 30.03.2013

Kantineheld Henk Schotte

Gepubliceerd op 30 maart 2013 - 07:00

Gezien, gisteren bij Voetbal International op RTL, kantineheld Henk Schotte van Sportclub Feyenoord!

kantineheld1

kantineheld2

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 29.03.2013

Overweldigend

Gepubliceerd op 29 maart 2013 - 18:00

Na een hinderlijk interland weekend gaan de BVO’s uit de Eredivisie dit weekend weer volop aan de bak. En zeg nu zelf, door onderstaande overweldigende platen hebben we er weer zin an!

Leeds_EllandRoadLeeds United AFC – Elland Road

Arsenal_ClockEndArsenal FC – CLock End

AstonVilla_HolteE_ndAston Villa FC – Holte End

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 29.03.2013

Groot vraagteken

Gepubliceerd op 29 maart 2013 - 14:30

Twee dagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Stadion Feijenoord kwam op 17 december j.l. de Vereniging van Aandeelhouder Stadion Feijenoord (VASF) bijeen. Van deze bijeenkomst heeft de VASF onlangs de notulen op de eigen website gepubliceerd. Speciale gast was stadion directeur Jan van Merwijk om een presentatie te geven over de plannen van Het Nieuwe Stadion. Het verhaal van Jan van Merwijk was overigens gelijk aan dat wat op de AVA op 19-12-2012 getoond werd. Summier kwam de presentatie neer op het volgende:

 • Algemeen: fase is haalbaarheidsstudie, er is een masterplan van de gemeente en Feyenoord (incl. de amateurs). In het mobiliteitsplan wordt ingezet op openbaar vervoer/ carpool/ fiets.
 • Renovaties: Er zijn 3 renovaties: een kleine (€ 117 mln), een grote renovatie incl. een dak voor 63.000 man (€ 430 mln), en Red de Kuip, waarin een derde ring komt, geen dak maar wel een luifel (€ 135 mln). Conclusie van van Merwijk: er is geen toekomst voor een renovatie.
 • Nieuwbouw (incl. grond/trainingsfaciliteiten/nieuw complex voor de amateurs) is haalbaar voor € 376 mln. Gebaseerd op 90% bezetting van 63.000 (= 55.000 man).
 • Financiering: gemeente doet maximaal 49% van de stichtingskosten/financiering in de vorm van een soort garantiestelling. Tevens is men in gesprek met de grootbanken. Volker Stevin moet die financiering coördineren/rondmaken, als onderdeel van hun pakket. De grond wordt verworven, daarna terugverkoop van een deel van de grond.
 • Huidige Kuip: aandeelhouders krijgen een voorstel met betrekking tot hun huidige aandeel. Na de besluitvorming over HNS wordt er pas gewerkt aan een mogelijke herbestemming voor de Kuip. Onderhoud kost (bij niet spelen) circa 1 ton per jaar.
 • Diverse aandeelhouders stellen vragen waarop de heer van Merwijk de volgende zaken beantwoordt: Feyenoord heeft behoefte aan een dak, en de directie ziet een markt voor grote evenementen.
 • De Voorzitter dankt de heer van Merwijk voor zijn presentatie. Vervolgens ontstaat er na diens vertrek een discussie tussen het bestuur en de leden aan wie gevraagd wordt hun mening te geven over de onderwerpen:
  • het 1 op 1 overgaan naar een nieuw stadion,
  • het zitplaatsrecht,
  • de waarde van het aandeel.
  • Daarnaast wordt gevraagd of de eis van een dak is gesteld en door wie. Voor het voetballen is het niet nodig (zie stadions in Engeland, Spanje en Italie). En er wordt verzocht of wij met een voorstel/ advies willen komen.

Heel veel informatie bij elkaar, maar nog steeds heel veel onduidelijkheid over de toekomst!

Dat lieten ook een aantal verontruste aandeelhouders ons weten. Wat tevens werd bevestigd in een bericht op de website van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF). Want voor de aandeelhouders is het definitieve plan rondom Het Nieuwe Stadion (zoals ingediend bij wethouder Laan 15 maart j.l.) nog steeds niet bekend, is de bijbehorende financieringsconstructie onbekend, is de toekomst van De Kuip een compleet raadsel en is de continuering van het aandeelhouderschap (o.a. zitplaatsrecht c.q. financiële regeling) met de komst van HNS een groot vraagteken.

Over 6 weken een extra AVA dan maar?

notulen_ALVSF_2bron: Statuten Stadion Feijenoord N.V., 11 augustus 1994

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 29.03.2013

Lekker Twitteren

Gepubliceerd op 29 maart 2013 - 12:30

Woensdag 20 maart j.l. was wethouder Laan afwezig waarop woensdag 27 maart j.l. speciaal een extra agendapunt werd toegevoegd op de agenda van de commissie JOCS. De raadsleden konden dan alsnog hun vragen, omtrent de brief van wethouder Laan over de onafhankelijkheid van ICC-Consultancy, persoonlijk aan haar stellen.

Maar helaas, wethouder Antoinette Laan was 27 maart TE ziek om aanwezig te zijn. Had ze eindelijk eens tijd om lekker te gaan twitteren

Laan_AD

Laan_twitter

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 29.03.2013

Zorgen over financiering

Gepubliceerd op 29 maart 2013 - 10:00

De Rotterdamse politiek maakt zich zorgen over de financiering van het nieuwe stadion Feyenoord. Deze week bleek dat de Rotterdamse banken pas in het project stappen, als onder meer de stad garant staat voor een lening.

“Ik begrijp dat het grootste deel van het risico niet bij de banken komt te liggen. Maar bij wie dan wel? Niet bij de gemeente, hoop ik. Dit is een buitengewoon slechte zaak,” stelt Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam.”

Ook PvdA’er Tom Harreman vindt dat op deze manier grote druk wordt gelegd op de gemeente.

“Ík begrijp dat bouwer VolkerWessels zelf een fors deel op tafel legt, en geld uit de markt haalt. Maar als wij niet meedoen, dan gebeurt er niets.”

D’66-raadslid Brenda Dirkse zegt eveneens dat het ‘niet de bedoeling is dat de gemeente alle risico gaat dragen’.

“We willen eerst een totaal plaatje zien. Wie betaalt wat, en wat wordt er van ons gevraagd? En wie zorgt er voor de aanleg van de benodigde wegen en het openbaar vervoer?”

Bovendien wordt de discussie in Eindhoven over ‘ongeoorloofde staatssteun’ aan PSV met interesse gevolgd.

bron: Rotterdams Dagblad

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 29.03.2013

Kunstig

Gepubliceerd op 29 maart 2013 - 07:00

Meestal plaatst Footballculture dergelijke platen, maar deze staan in Rotterdam-Noord, nabij viaduct Rozenlaan, en konden we natuurlijk niet laten liggen.

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 28.03.2013

Fotoverslag Olliday

Gepubliceerd op 28 maart 2013 - 17:30

Vanmiddag ging de eerste 10.000 Olli’s bij Diergaarde Blijdorp in de verkoop. Ruim voor aanvang stonden er al lange rijen voor de oude ingang van de diergaarde waardoor we niets anders kunnen zeggen dat ASR een zeer geslaagde commerciële stunt heeft bedacht ten gunste van Feyenoord en bovenal Diergaarde Blijdorp.

Als warme broodjes gingen de Olli’s (maximaal 4 per persoon, later werden het er 2 per persoon) vanmiddag over de toonbank. De toeloop was zo enorm dat Diergaarde Blijdorp niets anders kon dan de toegang voortijdig te sluiten. Ruim 2.5000 stonden toen nog voor en in de Rivièrahal te wachten. Terwijl buiten de toegangspoorten, in een steeds langer wordende rij, en tegen beter weten in, de Olliefans stille hoop koesterden op die ene Olli…

Olli & Feyenoord leeft!

Ollieday00We melden ons bij Diergaarde Blijdorp.

Ollieday01Waar vanaf 15:30 uur 10.000 Olli’s in de verkoop gingen.

Ollieday02Duizenden mensen stonden geduldig te wachten.

Ollieday03Voor en in de Rivierahal.

Ollieday04Maximaal 4 Olli’s per persoon.

Ollieday05De voorraden werden continue aangevuld.

Ollieday06De meeste bezoekers keerden met 4 Olli’s richting huis.

Ollieday07Terwijl andere vanaf 16:00 uur voor gesloten toegangshekken stonden.

Ollieday08Desondanks bleven velen nog stille hoop hebben…

Ollieday09En moest de ordehandhavers voorkomen dat het buiten een grote verkeerschaos zou worden.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 28.03.2013

Olliwood

Gepubliceerd op 28 maart 2013 - 15:00

 

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " maart, 2013 " d.d. 28.03.2013

RvC en directie geeft VASF geen bevredigend antwoord

Gepubliceerd op 28 maart 2013 - 12:30

Onderstaand bericht lazen we op de website van de Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) met een aantal opmerkelijke uitspraken.

VASF_MRT2013Beste lezer,

Ongelukkig. Dat is de kwalificatie die ik zou willen toekennen aan de uitspraken van de Raad van Commissarissen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ons Stadion, gehouden op 19 december 2012. Hoewel uw bestuur regelmatig contact onderhoudt met de directie en in mindere mate met de Raad van Commissarissen zijn er door de Raad toch enkele opmerkingen gemaakt die voor verontrusting hebben gezorgd.

Het betreft de opmerkingen dat we het levenslange zitplaatsrecht in Het Nieuwe Stadion (HNS) kunnen vergeten en dat de overstapregeling naar HNS door uw bestuur zou zijn geaccordeerd. Wij gaan nog steeds uit van  een levenslang zitplaatsrecht in HNS, maar dienen vanzelfsprekend open te staan en staan ook open voor andere oplossingen als deze in het belang van de gehele Feyenoordfamilie geboden zijn. Aangezien ons tot op  heden geen andere oplossingen zijn voorgelegd en ons evenmin een  voorstel daartoe heeft bereikt is een accoord dan ook niet aan de orde. De opmerking dat wij in het uiterste geval slechts NLG 150 zouden ontvangen  bevordert een discussie over de overstapregeling niet.

Iets anders is dat de Red de Kuip (RdK)- variant meer aandacht had verdiend dan tot nu toe gekregen,  aandacht die de politiek wèl aan deze variant geeft. Het is naar mijn mening een gemiste kans om de RdK variant in breed verband – directie, commissarissen en aandeelhouders – niet voor het voetlicht te brengen. Uw bestuur heeft inmiddels wel een uiteenzetting van de betreffende initiatiefnemers meegemaakt en daarvan een zeer serieuze indruk gekregen. De conclusie die daarna getrokken wordt is een ander hoofdstuk. Hopelijk kan ik u daar  in een volgend voorwoord meer over vertellen. Hoe het standpunt van de gemeente – wellicht nog vóór de zomer – straks zal komen te luiden is gissen, maar omdat nu 2 externe bureaux alle varianten moeten toetsen is weer de nodige vertraging ontstaan. Uw bestuur heeft over HNS aan directie en Raad van Commissarissen vragen gesteld waarop wij bij het schrijven van dit voorwoord nog niet een in alle opzichten bevredigend antwoord hebben ontvangen. In ieder geval voor uw bestuur aanleiding om  aandeelhouders de gelegenheid te geven  om hun mening/vragen als ingezonden brief in Perspectief te publiceren.

Met sportieve groet,
Joan Smal

P.S. Het laat zich aanzien dat er binnenkort ontwikkelingen zijn, voor zover u dat nog niet hebt gedaan: geef uw e-mailadres  door aan penningmeester@vasf.nl onder vermelding van uw  naam resp. rechtspersoon en aantal aandelen.