Het archief van juli, 2013

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 31.07.2013

Ingezonden: Ergenis voor aanvang wedstrijd

Gepubliceerd op 31 juli 2013 - 10:51

Geachte Feyenoord Klantenservice,

Middels deze reactie willen wij ons beklag doen, danwel in verweer gaan om de achterlijke situatie, die ons zondag jl. is overkomen. Omdat ons bekend is, dat indien er geen verweerschrift wordt ontvangen, Feyenoord ervan uitgaat dat de supporter erkend schuldig te zijn aan wat hem of haar ten laste wordt gelegd.

Wat is ons eigenlijk ten laste gelegd? Onze seizoenskaarten zijn onterecht in beslag genomen en wij voelen ons onheus bejegend. Feyenoord heeft bijgedragen aan een beschamende, treurige ervaring die wij nooit eerder bij “onze”club hebben meegemaakt en ook niet snel zullen vergeten. De club streeft echter naar duidelijke regels en procedures, geldend voor iedereen die wedstrijden bezoekt in combinatie met een passend sanctiebeleid voor hen die de regels aan hun laars lappen. Wij voelen ons benadeeld en beschaamd, want wij hebben geen regels aan onze laars gelapt. Wij dragen überhaupt geen laarzen.

Welke voorwaarden en regels die van toepassing zijn op de seizoenkaart hebben wij overtreden? Wij waren in de veronderstelling dat het veiligheidsbeleid aansluit bij een van de maatschappelijke ambities van de club: een open club en een open stadion. Wij waren extra vroeg aanwezig, immers de eerste overwinning in De Kuip voor het seizoen 2013-14 zou gaan aanvangen. Bij poort 41 werd 1 van de seizoenskaarten geweigerd. Vervolgens kwam de zogenaamde Poorthoofdsteward en die verwees ons naar de Klantenservice. Daar aangekomen en na lang wachten werd ons verteld dat 1 van de seizoenskaarten niet betaald was. Waarop ik via mijn telefoon de medewerkster van de klantenservice inzage gaf in mijn bankrekening, waaruit bleek dat de betreffende seizoenskaart wel volledig voldaan was. De medewerkster klantenservice activeerde vervolgens mijn seizoenskaart. Vervolgens zijn we naar poort 34 gegaan en na wederom lang wachten waren wij eindelijk aan de beurt. Tot onze verbazing deed desbetreffende seizoenskaart het weer niet. Toen kwam de zgn. Poorthoofdsteward weer (na 45 minuten extra wachten ter plekke).

Helaas was de wedstrijd ook al begonnen, dus heel de opkomst en het begin wat aan de wedstrijd vooraf ging gemist. De zogenaamde Poorthoofdsteward kwam vertellen dat onze beiden seizoenskaarten in beslag werden genomen, omdat ze beiden niet betaald waren. Wij vragen ons af of uw veiligheidsmedewerker helderziend is? Hoe kan hij de conclusie trekken dat onze beiden seizoenskaarten niet betaald zijn? Ondanks wij beiden op onze telefoon via de app van de bank het betaalbewijs konden overleggen. Waarom zijn onze kaarten ten onrechte in beslag genomen? Waarom zijn wij van het kastje naar de muur gestuurd? Waarom heeft Feyenoord ons voor LUL laten staan? Als Feyenoord niet groot was geworden door donkere spelers, dan zou ik haast denken aan racisme of iets dergelijks.

Wij weten dat jullie werken met de kreet: ‘high trust high penalty’, waarbij supporters zoveel mogelijk ruimte, service en comfort wordt geboden en waarbij bepaalde vormen van wangedrag zwaarder bestraft worden. Dit alles was afgelopen zondag 28 juli 2013 ver te zoeken. Daarnaast zijn bij thuiswedstrijden van Feyenoord de huisregels van Stadion Feijenoord N.V. van toepassing: deze gedragsregels moeten er voor zorgen dat elke supporter precies weet waar hij of zij aan toe is. Ook op civiel rechtelijk vlak vragen wij ons af: “Worden wij verdacht van het handelen in strijd met de Standaardvoorwaarden van de KNVB, de huisregels en/of de Gedragsregels van Feyenoord? Wanneer veiligheidspersoneel een supporter verdenkt van een handeling, die in strijd is met de Standaardvoorwaarden KNVB, de huisregels en/of de Gedragsregels van Feyenoord en besluit tot het aanhouden van de supporter. Nu zijn wij niet aangehouden, helaas wel staande gehouden en onze seizoenskaarten zijn onterecht in beslag genomen.

Conform de Standaardvoorwaarden van de KNVB en de Gedragsregels van Feyenoord hebben wij ook niets verkeerd gedaan. Wij verzoeken middels dit schrijven, de Manager Veiligheid van Feyenoord met spoed doch dringend om de klacht tegen ons, schriftelijk toe te lichten. Wij zijn van mening dat een maatregel waarbij een supporter is uitgesloten van wedstrijdbezoek onterecht is opgelegd, dus willen wij een financiële compensatie voor onze onterecht in beslag genomen seizoenskaarten, tijd, moeite en emotionele geleden schade op 28 juli 2013. De kosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van onze seizoenskaarten, met een minimum van € 40,00 per seizoenskaart (exclusief BTW). Nogmaals emotionele schade daar gelaten. Wij weten dat de seizoenkaarten te allen tijde eigendom blijft van Feyenoord. In geval van overtreding van de regels en/of de voorwaarden kan Feyenoord de seizoenkaart tijdelijk of permanent (laten) innemen en/of blokkeren. Wij gaan zeer voorzichtig en zorgvuldig om met onze Feyenoord-seizoenkaarten. Daarom zijn wij benieuwd naar wat wij misdaan hebben en waarom wij als criminelen zijn behandeld zondag 28 juli jl.

Punt 4 van de Voorwaarden Feyenoord SEIZOENSKAART 2013-14 zegt: “Het betreden van het Stadion geschiedt geheel op eigen risico. Feyenoord kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Feyenoord.” Wij zijn van mening dat de situatie die is ontstaan op zondag 28 juli 2013, gevolg is van opzet danwel grove schuld aan de zijde van Feyenoord.

Punt 8 van de Voorwaarden Feyenoord SEIZOENSKAART 2013-014 zegt: “In het kader van de door Feyenoord, of door derden met schriftelijke toestemming van Feyenoord, in dat verband te maken beeld- en/of geluidsopnamen van de wedstrijden is het mogelijk dat uw portret openbaar wordt gemaakt c.q. wordt verveelvoudigd. U kunt hier tegen geen bezwaar maken, en voor zover vereist doet u afstand van uw portretrechten.”

Wij gaan uit van een passende regeling/oplossing met betrekking tot de problemen en vernederingen, die wij zondag 28 juli jl. hebben ondervonden. Mocht u in gebreken blijven dan zullen wij punt 8 in acht nemen. Immers wat van supporters gewenst is, is ook gewenst van het personeel in dienst van Feyenoord. Wij verwachten Service eventueel with a Smile! Met het ondertekenen van de aanvraag/verlenging voor onze seizoenkaarten, hebben wij u Feyenoord toestemming gegeven om onze naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadressen in uw bestanden op te nemen. Het volledige bestand van Feyenoord is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder kenmerk M1019568.

Deze gegevens mogen voorts worden gebruikt om ons schriftelijk, telefonisch of per e-mail/sms op de hoogte te houden van alle informatie die verband houdt met Feyenoord en/of haar bekende partners, zoals verkoopinformatie, aanbiedingen en speciale kortingsacties. Middels dit schrijven willen wij ons afmelden van deze dienst en of onze seizoenskaarten te verlengen voor seizoenen 2015/2016, mits u onze ongemak wilt compenseren. Alvast bedankt voor de tijd en moeite die u neemt om onze klacht in behandeling te nemen.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

F.M.R. Goelmohamed & N.M.S. Goelmohamed

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 29.07.2013

Een speciale gast

Gepubliceerd op 29 juli 2013 - 14:47

Gisteren speelde Feyenoord zijn openingswedstrijd tegen het Spaanse Getafe. Het Legioen zag Feyenoord met 3-1 winnen door doelpunten van Lex Immers en Wesley Verhoek (De tweede goal van Feyenoord was te danken aan een eigen doelpunt van Getafe speler Moyá).

Natuurlijk kunnen we gaan zeiken over het afpakken van waterflesjes van ouderen (tegen uitdroging) en pakjes limonade bedoeld voor kinderen (klantenbinding?). Maar dat is te gemakkelijk. Doen we dan ook niet!

De zon scheen immers, de PMDS was gezellig, de oud-spelers hadden een topdag, de altijd indrukwekkende 1 minuut stilte (voor alle overleden Feyenoorders), een leuke pot voetbal en een mooie uitslag. Een speciale gast, met rood-witte Feyenoord-kleuren, zag dat het goed was.

Het seizoen kan beginnen!

Feyenoord_Papegaai_01

Feyenoord_Papegaai_02

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 28.07.2013

Tweede voorronde van de Europa League

Gepubliceerd op 28 juli 2013 - 12:00

“Foto zeigt Fans von Breidablik….”

Hahahaha

SKSturmGraz-Breidablik

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 27.07.2013

Geen draagvlak

Gepubliceerd op 27 juli 2013 - 14:00

Bij SC Heerenveen hebben diverse leidinggevende mensen het flink verkloot. Na veel ellende en ruzie werd uiteindelijk een onderzoek ingesteld. Voordat het onderzoek werd afgerond en gepresenteerd stapte eerst de voorzitter op en trok ook de Raad van Commissarissen vervolgens voortijdig zijn conclusie. Nu het onderzoek is afgerond blijkt dat ook de overige directieleden van SC Heerenveen geen enkel draagvlak meer hebben bij de Friese club. Tevens wordt geadviseerd om de commerciële afdeling grondig te reorganiseren.

En dat allemaal met als uitgangspunt: ‘Het beste voor SC Heerenveen’.
Waar hebben we zoiets nou eerder gehoord?
.

JOS VAESSEN ONDERZOEKER CRISIS SC HEERENVEEN

Het onderzoek naar de crisis bij SC Heerenveen zal door twee neutrale onderzoekers worden gedaan. Naast de al aangestelde Paul Nobelen is Jos Vaessen benoemd.

Vaessen heeft als bestuurder, onderzoeker en belangenbehartiger ervaring opgedaan in de sportwereld. Hij en Nobelen starten maandag met hun onderzoek naar de problemen bij de profclub. Burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen zal op de achtergrond meekijken en waar nodig ingrijpen.

Uit het onderzoek moet blijken of er nog draagvlak is voor de directie en raad van commissarissen. De uitkomst is bindend voor alle partijen, zo is in een gesprek tussen het stichtingsbestuur van de club en de oppositiegroepen vastgesteld. Een onafhankelijk accountantskantoor doet tegelijkertijd een financieel onderzoek.

bron: Leeuwarder Courant, 19 juni 2013
.

VERTREK VOORZITTER VEENSTRA VOOR SUPPORTERS NIET VOLDOENDE

Robert Veenstra is opgestapt als voorzitter van SC Heerenveen. Maar voor supportersvereniging Fean Fan is dat nog niet voldoende.

,,Syn opstappen is it begjin. De rest fan ‘e direksje en de rvc moatte ek fuort, dat liket my dúdlik”, zegt fanclubvoorzitter Marcel Annema zaterdag in de LC.

Tal van betrokkenen reageren op het opstappen van de voorzitter. ,,Zijn positie was onhoudbaar”, zegt Jan de Jonge, die hoofdtrainer wordt van Heracles. ,

,,Dit is hiel ferstannich”, oordeelt Foppe de Haan. Riemer van der Velde wil zich niet uitlaten over de stap van de voorzitter.

bron: Leeuwarder Courant, 22 juni 2013
.

COMMISSARISSEN SC HEERENVEEN STAPPEN OP

SC Heerenveen stapt per direct op. Voorzitter Wino de Jong, Gerard Brinkman, Chris Mulder en Sybren van der Goot maken plaats voor drie tijdelijke opvolgers. Dat zijn Boele Staal, Sjoerd Feenstra en Egbert van Hes.

De wisseling van de wacht vindt plaats terwijl Jos Vaessen en Lense Koopmans nog bezig zijn met hun onderzoek naar de crisis bij de club. Zij komen op 26 juli met hun bevindingen naar buiten.

Op 21 juni vertrok onder grote druk algemeen directeur Robert Veenstra bij Heerenveen. Daarvoor hield commissaris Theun van der Meulen de eer al aan zichzelf.

Ontevreden supporters, een groep sponsoren en vrijwilligers bleven hameren op het vertrek van de gehele clubleiding, inclusief commissarissen, technisch directeur Johan Hansma en commercieel directeur Joost Steppé.

bron: Leeuwarder Courant, 16 juli 2013
.

SC HEERENVEEN GAAT VERDER MET EEN TOTAAL NIEUW BESTUURMODEL, ZONDER RAAD VAN COMMISSARISSEN

Voor Johan Hansma en Joost Steppé als respectievelijk technisch en commercieel directeur is bij de club geen draagvlak meer.

Een ‘one tier board’, een éénlaags bestuursmodel, moet de eenheid bij de club herstellen. Bovendien komt er een ledenraad met plek voor alle ‘stakeholders’ van de club.

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek naar de crisis bij de club door Jos Vaessen en Lense Koopmans. Zij brachten vrijdag verslag uit. In ongeveer een maand spraken ze met 41 personen.

Het opstappen van de rvc vorige week, nog voordat het onderzoek was afgerond, noemde Vaessen ‘grenzen aan onbehoorlijk bestuur’.

bron: Leeuwarder Courant, 26 juli 2013
.

SC HEERENVEEN MOET OP COMMERCIEEL VLAK AAN DE BAK

Om SC Heerenveen weer op poten te zetten, moeten niet alleen de clubiconen weer in de armen worden gesloten. Ook de commercie moet beter.

Volgens Lense Koopmans en Jos Vaessen, die de crisis bij de club onderzochten, is het noodzakelijk dat er op de commerciële afdeling van de club een grondige reorganisatie plaatsvindt.

Heerenveen stevent dit seizoen af op een operationeel verlies van €4 miljoen, vooral door enorm teruglopende sponsorinkomsten.

Alle eredivisieclubs gezamenlijk zagen de inkomsten uit sponsoring in het seizoen 2011-2012 met 2,2 procent toenemen. Bij Heerenveen liep de opbrengst met 6,5 procent terug. Afgelopen seizoen bedroeg de min zelfs 16,8 procent.

bron: Leeuwarder Courant, 27 juli 2013
.

Een goed inhoudelijk en uitvoerig gedocumenteerd verslag is te vinden op de website van de Friese supportersvereniging FeanFan (deel 1, deel 2 en deel 3)

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 27.07.2013

Onnadenkend, ondoordacht en onsamenhangend

Gepubliceerd op 27 juli 2013 - 11:00

In het Rotterdams Dagblad van vandaag staat een zeer opmerkelijk artikel. Naar het schijnt was er gisteren ‘topberaad in De Kuip’ over ‘hoe nu verder’ en dat staat, kenmerkend voor Feyenoord, de volgende dag direct in de krant. Oftewel: Onnadenkend, ondoordacht en onsamenhangend…

Terwijl wij ons eerder afvragen of er al een interne evaluatie heeft plaatsgevonden? Of alles nu binnen de o zo ‘broederlijke Feyenoord-familie’ organisatorisch en statutair volledig op de rails staat? Wat zijn de uitgangspunten en voorwaarden voor een succesvol vervolg? Weten de heren überhaupt ‘hoe’ ze de supporters gaan betrekken? Vragen, vragen en nog eens vragen!

Hoezo, we hebben haast…

En dan de meest bizarre zinsnede in het krantenartikel: ‘Feyenoord gaat alle plannen voor een nieuw stadion of renovatie van de huidige Kuip opnieuw onderzoeken’ . Maar dat had de Feyenoord-familie toch al gedaan? Zowel de directieleden alsmede de leden van de Raad van Commissarissen waren toch van mening dat renovatie geen optie was? Of heeft de Feyenoord-familie de afgelopen jaren haar huiswerk niet goed verricht? Zijn er soms fouten gemaakt? Wellicht rapporten en/of uitkomsten gemanipuleerd? Een onmogelijke Programma van Eisen opgesteld (lees: renovatie kapot geschreven)? Of nog erger: Is het slechts een symbolische zet om vervolgens de renovatie van De Kuip wederom af te serveren?

Nee, dan onze ‘verkenner’ Jos van der Vegt (voormalig stadion directeur en thans lid van de Raad van Commissarissen Stadion Feyenoord). Geen slimme keuze zo vinden wij. Onder zijn leiding werd het oorspronkelijk dakontwerp voor de renovatie (1994) van De Kuip met maar liefst 8 meter ingekort (wie tijdens de regen op de parterre of op de voorste rijen van de eerste ring verzuipt kan zijn dankbaarheid aan dhr. Van der Vegt versturen). Na Stadion Feijenoord was Jos van der Vegt 15 jaar directeur van Sportpaleis Ahoy waar hij de samenwerking met Mojo Concerts dusdanig heeft verkloot dat Mojo in plaats van een gezonde samenwerking met Ahoy zijn toevlucht zocht in de bouw van de Heineken Music Hall en recent de Ziggo Dome.

In het RD-artikel wordt ook vermeld dat stadion directeur Jan van Merwijk en algemeen directeur Eric Gudde geen rol meer gaan spelen in de stadionplannen. Betekend dat dat zij beide niet via de media communiceren omtrent de stadionplannen, maar achter de schermen wel doodleuk aan de stadionplannen blijven werken? Wij denken van wel, aangezien de input vanuit hun eindverantwoordelijkheid omtrent ‘veiligheid stadion’ (Jan van Merwijk) en ‘supporterszaken’ (Eric Gudde) weldegelijk een rol spelen in zowel een bestaand of (ver)nieuw(d) stadion. Sowieso bizar dat beide heren meewerken aan een onderzoek van o.a. een renovatiemodel van De Kuip. Iets wat beide herhaaldelijk in de media hebben afgewezen als onhaalbaar en onmogelijk. De heren van ReddeKuip werden zelfs bestempeld als ‘amateurs’. En dan hebben we het niet eens over de aandeelhouders (o.a. VASF) gehad. Zij hebben nog wel met stadion directeur Jan van Merwijk van doen. Statutair een vreemde ontwikkeling.

Wat het omgooien van het roer dan in hemelsnaam behelst blijft compleet onduidelijk. Blijkbaar is het niet meer en niet minder dan een slecht gebrachte kick-off om uiteindelijk de politiek te bewegen, te bespelen en te overtuigen voor een vernieuwd (?) stadionplan. Over de belangrijkste voorwaarden: een gezonde en risicoloze financiering en wat gaat de BVO erop vooruit (Het beste voor Feyenoord!) wordt wederom niet gesproken. En wellicht het allerbelangrijkste; hoe creëer je draagvlak onder de supporters, wordt wederom eenvoudig overheen gestapt. Oftewel: De poppetjes worden zogenaamd verwisseld en de Feyenoord-supporters weer van alles beloofd!

Maar we zijn natuurlijk niet gek…

KUIPPLANNEN OPNIEUW ONDERZOCHT ZONDER VAN MERWIJK

Feyenoord gaat alle plannen voor een nieuw stadion of renovatie van de huidige Kuip opnieuw onderzoeken. Een nieuw driemanschap met daarin de commissarissen Jos van der Vegt, Hans Vervat en een nog te benoemen buitenstaander zal deze ‘verkenning’ leiden.

Voor Kuip-baas Jan van Merwijk en Feyenoord-directeur Eric Gudde zal geen rol meer zijn weggelegd, zegt Van der Vegt, die als woordvoerder van de ‘stichting 1 Feyenoord’ optreedt. Beiden hebben zich de laatste maanden hard gemaakt voor een nieuwe voetbaltempel op Varkenoord. Dat voorstel sneuvelde op 11 juli.

Zo zegt Van der Vegt:

“Van Merwijk en Gudde hebben een hell of a job gedaan. Maar ze hebben net de finish niet gehaald. Balen, balen, balen. Ze hebben nu hun handen vol aan het runnen van een stadion en de club. Anderen zullen de kar trekken.”

De commissarissen van de sportclub, de betaald voetbal-organisatie en het stadion besloten gisteren tijdens een topberaad in de Kuip om het roer rigoureus om te gooien. De nieuwe troika gaat alle Kuip-varianten toetsen op haalbaarheid. ‘Dan gaat het om de plannen van VolkerWessels, BAM en ReddeKuip, maar ook andere serieuze opties die nog op tafel komen.’

Cruciaal daarbij is het verwerven van steun, te beginnen bij de supporters. ‘Die zullen we er zoveel mogelijk bij betrekken’, luidt de uitleg. ‘We gaan bekijken wat het beste is voor Feyenoord, voor Rotterdam, voor iedereen. We geven onszelf tot 1 december de tijd om dat allemaal uit te zoeken.’

2013_07_27 kuipplannenbron: Rotterdams Dagblad, 27 juli 2013

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 25.07.2013

Trento (Hellas Verona – Feyenoord)

Gepubliceerd op 25 juli 2013 - 17:00

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato e i tifosi dell’Hellas potranno  vedere i loro beniamini confrontarsi con avversari di un certo calibro.  Questa sera alle ore 20e30 allo stadio “Briamasco” di Trento si gioca  l’amichevole di lusso tra il Verona e gli olandesi del Feyenoord.  Quello di Rotterdam è un club di tutto rispetto che, oltre ad aver vinto 14  volte il proprio campionato, ha potuto alzare ben 7 trofei  internazionali, tra cui una Champions League.

Lo stadio di Trento, dove si disputerà il match, ha una capienza di  4.230 posti ed è previsto il tutto esaurito. Ci saranno 3400  supporters gialloblù e più di 600 olandesi. Dato che si tratta di tifoserie non  particolarmente tranquille è stato allestito un adeguato servizio d’ordine. Per  quanto riguarda il calcio giocato non prenderà parte all’amichevole  Gonzalez, ancora in stato febbrile, mentre per Luca Toni che ieri non si è  allenato a causa di un affaticamento muscolare ci sono alcuni dubbi. Rafael  invece dovrebbe giocare regolarmente.

Vittoria di gran prestigio per il neo promosso Verona. La compagine guidata da Andrea Mandorlini è infatti riuscita a battere i quotati olandesi del Feyenoord. Scaligeri in vantaggio già al 7′ con Luca Toni che, servito da Moras, ha controllato il pallone e realizzato l’1-0 con la sua proverbiale freddezza. Il Verona ha poi amministrato la situazione mostrando meccanismi già ben rodati e, nei momenti nei quali si è sofferto, ha potuto contare su un Rafael in grande giornata.

Trento_00

Trento_01

Trento_02

Trento_03

Trento_04

Trento_05

Trento_06

Trento_07

Trento_08

Trento_09

Trento_10

Trento_11

Trento_12

Trento_13

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 24.07.2013

Zitten en je muil houden!

Gepubliceerd op 24 juli 2013 - 13:00

De poenerige Franse club met zijn stadion ‘Parc des Princes’ boven de Boulevard Périphërique ten zuiden van Parc Bois de Boulogne kocht onlangs voor maar liefst 64 miljoen euro de Uruguayaan Edinson Cavani van Napoli. Een dag later kocht PSG Lucas Digne voor 15 miljoen euro van LOSC Lille. En gisteren besloot de Braziliaan en voormalige AS Roma speler Marquinhos tot een Frans avontuur à 35 miljoen euro. Overigens een record voor een transfer van een tiener (negentien jaar).

Tot op heden heeft PSG een totaal van 115 miljoen euro aan transfergelden uitgegeven. Geen enkel probleem voor eigenaar ‘Qatar Sports Investments’. Maar of voetbal nu een ‘feest’ wordt in Parijs valt te betwijfelen…

De Parijse club schrijft vanaf komend seizoen zeer strenge voorwaarden voor. Bij de aanschaf van een seizoenkaart moeten de PSG-supporters namelijk een charter ondertekenen met allerlei regels voor een bezoek van de thuiswedstrijden in stadion Parc des Prince.

In dat document staat onder meer dat supporters niet meer mogen roken. Ze mogen ook geen foto’s of filmpjes meer maken van de wedstrijd. Voorts mogen ze andere supporters niet opjutten om meer sfeer te maken. Met andere woorden, ze moeten blijven zitten en mogen niet meer rechtstaan.

Ici (Da’s Frans voor ‘hier’) staat uitgebreid te lezen wat exact de voorwaarden zijn. Wij zijn benieuwd wat de supporters ervan denken. De supporters van PSG staan namelijk bekend als één van de vurigste supporters in Frankrijk.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 23.07.2013

Levico Terme

Gepubliceerd op 23 juli 2013 - 23:00

20130723-LevicoTerme-01Tijdens de Open dag werden er ook toegangskaarten verkocht.

20130723-LevicoTerme-02We all follow Feyenoord, Over land (and sea).

20130723-LevicoTerme-03Daar zijn we dan!

20130723-LevicoTerme-04Hier komen we voor!

20130723-LevicoTerme-05Handtekeningjagers en een supporterscoördinator dat extra toegangskaarten gaat regelen voor alle Feyenoord-supporters!

20130723-LevicoTerme-06Training met een fraai decor als achtergrond.

20130723-LevicoTerme-07Forza Feyenoord.

20130723-LevicoTerme-09De training wordt druk bezocht door toeristen en Feyenoord-supporters.

20130723-LevicoTerme-10En allemaal maken ze kiekjes.

20130723-LevicoTerme-11De training op het complex van Levico Terme zit erop!

20130723-LevicoTerme-12Het schema voor de komende dagen!

20130723-LevicoTerme-13En op 25 juli gaan we naar de BBQ.

20130723-LevicoTerme-14En de dag sluiten we af aan het ‘Lago di Garda’ met koude pils!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 23.07.2013

Info: Hellas Verona – Feyenoord

Gepubliceerd op 23 juli 2013 - 19:00

Terwijl vele Feyenoord-supporters reeds in Italië zijn gearriveerd, onderweg zijn of later vandaag of morgen nog vertrekken naar het Italiaanse Trento, melde Vereeniging De Feijenoorder vandaag dat supporterscoördinator Ton Strooband via Twittter liet weten dat de wedstrijd in Stadio Briamasco uitverkocht zou zijn…

Pardon?

Vereeniging De Feijenoorder heeft inmiddels contact gehad met Feyenoord (waarvoor hulde). Feyenoord geeft aan vanochtend ook verrast te zijn door het bericht. Later vandaag spreekt Feyenoord mensen van de organisatie in Trento en wordt bekeken of er geïmproviseerd kan worden.

Wij gaan er nog altijd van uit dat iedereen gewoon naar binnen kan! Het kan namelijk niet zo zijn dat Feyenoord geen kaarten opeist voor Feijenoorders die speciaal afreizen en de organisatie vervolgens uitverkoopt aan vakantiegangers en Italianen.

Niet dan? Nou dan!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " juli, 2013 " d.d. 23.07.2013

Pure Jazz

Gepubliceerd op 23 juli 2013 - 12:00

“Ik ken geen stadion in de wereld waar de explosie van vreugde zo orgastisch klinkt als in de Kuip. Het lijkt wel of je dan in Nou Camp, San Siro en Bernabeu tegelijk zit. Zelfs muizen en ratten houden het niet stil en droog. Een juichende Kuip is pure jazz. De orkesten van Duke Ellington en Count Basie bij elkaar. En daar overheen nog het Kozakkenkoor.”

Aldus Hugo Camps, NRC Handelsblad, 27 maart 2010, p. 13