Het archief van september, 2013

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 29.09.2013

STERKER DOOR STRIJD

Gepubliceerd op 29 september 2013 - 19:08

Feyenoord-ADO_DenHaag

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 29.09.2013

Feyenoord naait eigen supporters

Gepubliceerd op 29 september 2013 - 07:07

Terwijl het uitvak in Nijmegen belachelijk klein en niet toereikend was voor alle Feyenoord-supporters (in welk stadion wel eigenlijk…), de kaartverkoop aan strenge banden was gelegd (met als resultaat duizenden lege zitplaatsen…) deed men op de dag van de wedstrijd er nog een schepje bovenop!

Bij de ingang werden verschillende goedwillende supporters met geldig toegangsbewijs geweigerd op basis van woon- of geboorteplaats (discriminatie op basis van afkomst!!!), waaronder naar verluidt ook NEC-supporters van buiten Nijmegen.

In Nederland heeft de landelijke politiek, de burgemeesters, de KNVB en de clubs de monden vol over ‘normalisatie’ (met uitspraken als: “in Duitsland lopen de supporters door elkaar” of “Vroeger zat iedereen door elkaar”). Maar in de praktijk heerst er pure hysterie in Nederland!

Als vervolgens Feyenoord de eigen supporters op basis van de eigen huis- en gedragsregels gaat naaien (zie onderstaande brief), is ‘normalisatie‘ niets anders dan een ander woord voor ‘discriminatie’, ‘vrijheidsberoving’ en ‘repressie’.

Ergo: Feyenoord maakt een hard onderscheid tussen de eigen supporters!

Leden van de Feyenoord Businessclub (FBC), de Vrienden van Feyenoord (VvF) en/of de bestuursleden konden bij de combi-uitwedstrijd tegen NEC zonder probleem op de eretribune de gehele wedstrijd NEC – Feyenoord bekijken.  Terwijl goedwillende Feyenoord-supporters,met toegangskaarten voor exact dezelfde eretribune (soms slechts enkele rijen verwijderd van de FBC, VvF en/of het bestuur), zonder pardon uit het Goffertstadion werden verwijderd en als dank voor de support een officiële waarschuwing van de eigen club (in de vorm van een Gele kaart) hebben mogen ontvangen.

Normalisatie? Feyenoord naait eigen supporters!

Gelekaart

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 28.09.2013

Duidelijker kan de boodschap niet zijn!

Gepubliceerd op 28 september 2013 - 14:00

De Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. , van vrijdag 27 september 2013, verliep niet geheel soepeltjes. Niet alleen vanwege de wijze waarop het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) in de afgelopen jaren heeft gehandeld omtrent het behartigen van de belangen van Stadion Feijenoord N.V. en zijn aandeelhouders, maar ook vanwege de hautaine en arrogante wijze waarop President Commissaris Carlo de Swart gisterenavond het bestuur en de RvC vrijpleitte van onbehoorlijk bestuur.

Gedurende de aandeelhoudersvergadering nam de beoogde toekomstig President Commissaris René van Ierschot geleidelijk de beantwoording over van, de over enkele maanden opstappende, Carlo de Swart. Naast de toekomstige aanstelling van drie verkenners (de heren Jos van der Vegt, Hans Vervat en Wim van Sluis hebben formeel nog geen opdracht!), leek de ‘vriendelijke’ toon van René van Ierschot het begin van een charmeoffensief om het vertrouwen van de aandeelhouder terug te winnen.

Maar het wantrouwen van de aandeelhouders in het bestuur en de RvC Stadion Feijenoord N.V. werd gisterenavond niet weggenomen maar juist gevoed door;

  • Een blijvende vieze smaak blij de aandeelhouders omtrent de gemaakte ontwikkelingskosten (€ 2.227.233,- miljoen euro). Evenredig te verdelen tussen de BVO en Stadion Feijenoord N.V. Oftewel: meebetalen aan de eigen euthanasie à € 1.113.616,-
  • Wederom de afwezigheid van commissaris lid Cees de Bruin en zijn onduidelijke rol c.q. belangen ten aanzien van HNS.
  • Het ‘meeverhuizen’ van een aantal leden van de RvC Stadion Feijenoord N.V. naar de RvC van de nieuw op te richten entiteit (lees: HNS).
  • Het uitblijven van (volledige) inzage (ondanks herhaaldelijk verzoek)  in de ‘samenwerkingsovereenkomst’ tussen de BVO, Stadion en Sportclub. De Sportclub heeft namelijk zijn veto uitgesproken tegen inzage vanwege het zogenaamd ‘vennootschappelijk belang’‘. Tot groot ongenoegen van de aanwezige aandeelhouders! Mede vanwege de persoonlijke belangen van de Sportclub en de ‘dubbele pet’ van commissaris lid Cees Ultee (tevens bestuurslid c.q. secretaris Sportclub Feyenoord). Het is dan ook aan de VASF om de samenwerkingsovereenkomst op tafel te krijgen!
  • De gang van zaken omtrent de ‘immateriële rechten’ (zoals bijvoorbeeld het merkrecht). De immateriële rechten zijn namelijk zonder enige financiële vergoeding overgedragen aan ‘Stichting Feyenoord’. De immateriële rechten zijn vervolgens in de vorm van een ‘licentie’ teruggegeven aan Stadion Feijenoord N.V. Feitelijk kan worden geconcludeerd dat in aanloop naar de beoogde sterfhuisconstructie, Stadion Feijenoord N.V. al voortijdig is ontmanteld. Ook hier is het aan de VASF om alle immateriële rechten op tafel te krijgen!

Afijn, het wantrouwen vanuit de aandeelhouders richting het bestuur en de RvC is nog steeds aanwezig. En zonder draagvlak bij de aandeelhouders, maar ook de supporters, hebben de verkenners geen enkele nut en heeft geen enkel stadionplan kans van slagen, zo constateerde de RvC gisterenavond. Duidelijker kan de boodschap, voor de zogenaamde ‘Feyenoord-familie’,  niet zijn!

RonFSVBron foto: Twitter @RonFSV

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 26.09.2013

Ingezonden: Foute woorden en verkeerde daden

Gepubliceerd op 26 september 2013 - 17:00

Na enkele weken van relatieve rust, waarin delen van de inmiddels niet meer bestaande Feyenoord-familie hun wonden hebben kunnen likken, is er weer wat beweging te bespeuren.

Het scenario van de schuldvraag voor HNS debacle is (zoals was te verwachten) bij stadiondirecteur Jan van Merwijk en algemeen directeur Eric Gudde neergelegd. Beide heren zullen voortaan, ten aanzien van de stadionplannen, niet meer in de spotlights staan en volledig op de achtergrond opereren. Maar de betrokken Raden van Commissarissen en Bestuur blijven echter buiten schot. Maar voor hoe lang?

Een terechte vraag aangezien zij de harde kern vormen van de sektariërs die hun pionnen Jan van Merwijk en Eric Gudde over ‘Het Nieuwe Schaakbord’ schoven en trucs bedachten om de echte Feyenoord-supporters voor voldongen feiten te plaatsen en om nagenoeg de helft van de Aandeelhouders Stadion Feijenoord (allen ook in hart en nieren Feyenoord-supporters) ernstig te benadelen.

Enkele weken geleden werden we opgeschrikt door de aankondiging van een nieuwe stichting en het uitnodigen van een wijze man: oud-wethouder Wim van Sluis. Terwijl ik mij afvraag of één wijze man wel genoeg zal zijn, verbaas ik mij ook over de naam van de nieuwe stichting: ‘Stichting 1 Feyenoord’. Volgens mij moet dat ‘Stichting 2 Feyenoord’ zijn, want deze zogenaamde nieuwe stichting heeft nog steeds dezelfde leden en hetzelfde doel als Stichting Feyenoord/HNS: een evenementenhal voor welgestelde c.q. sponsoren op het terrein van Varkenoord, ten koste van de Kuip.

Ook op een ander front komt weer beweging. De president-commissaris van Stadion Feijenoord N.V. heeft via stadion directeur Jan van Merwijk de aandeelhouders uitgenodigd voor een ‘Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V.’ (buitengewone AvA), op vrijdag 27 september 2013 (morgenavond red.) in de Van Zandvlietzaal van de Kuip. Enig cynisme is de Raad van Commissarissen kennelijk niet vreemd. Als reden voor de buitengewone AvA wordt in de uitnodigingsbrief gemeld:

“Het tijdstip van deze vergadering is ongebruikelijk, maar dat geldt ook voor de omstandigheden die zijn ontstaan na het terugnemen door burgemeester en wethouders van het voorstel tot garantiestelling voor de plannen rond HNS (Het Nieuwe Stadion)”.

Heel subtiel wordt de oorzaak van het HNS debacle bij de politiek gelegd!

De voorgestelde agenda heeft naast gebruikelijke en relatief onschuldige agendapunten echter ook een aantal punten dat het karakter kan krijgen van een brisantgranaat tijdens de buitengewone AVA. De algemene omschrijving van agendapunt 4 ‘Nieuwbouw / herbouw / verbouw van het stadion’ is op zich al interessant. Betreft het soms een eerste uiting van het charmeoffensief dat opgestart zal worden? Vreemd, aangezien de RvC en het bestuur vele malen en maandenlang de media hebben laten weten dat de levensduur van de Kuip op zou zijn (wat ook als argument werd gebruikt om de plannen van Red de Kuip belachelijk te maken) en HNS de beste optie was. Is het soms een poging om ‘een leugentje om eigen bestwil’ weg te poetsen?

In dat verband is het ook van belang, hoe de RvC en het bestuur aan de aandeelhouders gaan uitleggen, waarom de laatste jaren het reguliere onderhoud van de Kuip bijna geheel is gestaakt en wat dat voor schade (waarde en technisch!) heeft aangericht. Gezien de tijdsduur en wat daarover in de openbaarheid is gezegd, moet dat namelijk wel beleid zijn geweest.

Ik ben ook erg nieuwsgierig hoe de RvC en het bestuur aan de houders van aandelen ‘V’ en ‘Obligatiehouders 1994’ (wel zitplaatsrecht, geen stemrecht) gaan uitleggen waarom zij willens en wetens benadeeld moesten worden. Terwijl heel Rotterdam, ja zelfs heel Nederland, al sinds eind vorig jaar deelnam aan de brede maatschappelijke discussie over HNS, waren de in de VASF verenigde aandeelhouders ‘V’ overal van buitengesloten. Deels door eigen toedoen, omdat zij als keurige mensen lang niet konden en wilden geloven, dat zij door andere leden van de Feyenoord-familie werden bedonderd (en daardoor een passieve houding aanname). En deels doordat zij door de RvC en het bestuur vakkundig en maandenlang in een informatieve quarantaine werden gehouden.

Pas tijdens de AVA van 16 april 2013, toen de heren bestuurders en toezichthouders zich praktisch zeker waanden dat HNS een gelopen koers zou zijn, stelden de RvC en het bestuur de aandeelhouders van de plannen op de hoogte. Hoewel het niet zo letterlijk werd benoemd, werd al snel duidelijk dat de Stadion Feijenoord N.V. zou worden omgevormd tot een sterfhuisconstructie, met aandeelhouders ‘V’ en ‘Obligatiehouders 1994’ als de grote verliezers. Als gevolg van een grote stroom aan negatieve publiciteit over het voortbestaan van de Kuip c.q. het ontbreken van een gezond toekomstperspectief (veroorzaakt door o.a. de stadion directeur Jan van Merwijk en de leden van de RvC) begon de waarde van de aandelen terug te lopen.

Maar dat was nog niet alles. Naast de voorbereidingskosten voor HNS, deels geparkeerd bij de BVO en deels bij Stadion Feijenoord N.V., werden de aandeelhouders ‘V’ op slinkse wijze van hun zitplaatsrecht beroofd. Terwijl in de statuten van NV Stadion Feijenoord N.V. onder artikel 1 het volgende wordt vermeld:

“De houders van de aandelen V behouden het hen reeds bij de oprichting van de vennootschap toegekende recht op een overdekte zitplaats in het Stadion van de vennootschap, waarover vrij kan worden beschikt bij elke voetbalwedstrijd die daar plaats vindt….”

Hadden de BVO en de RvC van Stadion Feijenoord N.V. achter gesloten deuren onderstaande met de Sportclub afgesproken:

“BVO en Stadion garanderen hierbij aan de Sportclub dat de thans bestaande zuivere persoonlijke rechten op een kwalitatief gelijkwaardige zitplaats… …zullen blijven bestaan, ook wanneer de wedstrijden van Feyenoord in het nieuwe stadion gaan worden gespeeld.”

In ruil daarvoor ging de Sportclub akkoord met een statutenwijziging: het verlies van zitplaatsrecht voor de aandeelhouders ‘V’ en ‘Obligatiehouders 1994’. Een punt van discussie voor aanstaande vrijdag mijn inziens.

Niet geheel onbelangrijk; in de financiële onderbouwing van HNS was ook niets te vinden over bijvoorbeeld uitkoopsommen van aandeelhouders ‘V’ die als gevolg van dit een-tweetje hun zitplaatsrecht in HNS zouden kwijtraken, en op die manier met waardeloze aandelen zouden blijven zitten. Toch een post van naar schatting € 13 à 15 miljoen! Ook dit toont aan dat men op geen enkele manier van plan was deze buiten spel gezette aandeelhouders te compenseren. En dat laat een hele vieze smaak achter.

Maar dat zal niet de enige partykiller worden, want agendapunt 4.b. ‘Toelichting huidige stand van zaken inclusief de financiële aspecten’ gaat ongetwijfeld ook tot verhitte discussies leiden. Want hoe gaan de RvC en het bestuur uitleggen hoe en door wie de lening uit 2011 van de gemeente Rotterdam, ten behoeve van de ontwikkelingskosten, wordt terugbetaald? In de jaarverslagen wordt de lening omschreven als ‘opname lening Rotterdam inzake Nieuw Stadion’. De lening is toen aangevraagd door de RvC en het bestuur als voorbereidingskosten voor HNS.. En het lijkt mij niet aannemelijk dat de gemeente Rotterdam dat bedrag aan de Stadion Feijenoord N.V. heeft opgedrongen

Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen we met zijn allen vaststellen dat de HNS plannen op geen enkele wijze een voorstel bevat voor een gezond voortbestaan van de Kuip. Integendeel, er werden maatregelen getroffen (concurrentiebeding, overhevelen van functies in het te realiseren bestemmingsplan, etc.) opdat de Kuip in de toekomst zijn functie niet meer kon uitoefenen. Terwijl er geen alternatieven werden aangeboden. De kreet ‘sloop’ werd, gelukkig door velen opgemerkt, zelfs schielijk van de website gehaald! De Kuip zou van zijn inkomsten worden beroofd, terwijl de onkosten gewoon doorlopen. Stadion Feyenoord N.V. zou spoedig in een staat van faillissement terecht komen met de wetenschap dat er nog schulden aan derden uitstaan. Een bedrag van ca. € 10 miljoen.

De RvC en het bestuur hebben dan ook een lening genomen om vervolgens een andere rechtspersoon (een aantal huidige RvC leden zouden zelfs zitting nemen in de beoogde RvC van HNS) in te richten, dat aanzienlijk het belang schaadt van Stadion Feijenoord N.V. waarvoor zij als huidige RvC leden verantwoordelijk zijn. Het is dan ook goed voorstelbaar dat daarom het begrip als ‘aansprakelijkheid wegens wanbeleid’ tijdens de discussies van aanstaande vrijdag een rol zou kunnen gaan spelen.

Voorts is er bijna € 1,5 miljoen aan vooruitbetaalde kosten voor HNS met een schimmige toelichting in de balans 2012 opgenomen, die op basis van datzelfde voortschrijdend inzicht een nadere toelichting zal moeten krijgen. Want als HNS niet doorgaat, draait Stadion Feijenoord N.V. in elk geval op voor de helft van de vooruit betaalde kosten (oplopende betaalde kosten, want in de balans van 2011 bedroegen deze nog ruim één miljoen euro). Linksom of rechtsom: op basis van wat we de afgelopen maanden hebben gezien, lijkt in welk HNS-scenario dan ook, de Stadion Feijenoord N.V. financieel de klos, en dat zal ook enige uitleg van de RvC em het bestuur vereisen.

Het is de vraag, na bovenstaande pijnpunten, of de RvC en het bestuur bij agendapunt 4.c. ‘voorgenomen beleid bestuur en RvC ten aanzien van het stadion’ nog ter zake doen gezien het HNS debacle waarvoor zij collectief medeverantwoordelijkheid dragen. Te meer, daar hen nog altijd een juridische procedure boven het hoofd hangt. Aan te spannen door de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) uit naam van hun leden: de aandeelhouders ‘V’

Hoe kunnen deze leden van de RvC en het bestuur, meewerkend aan de sloop van De Kuip en de ondergang van de Stadion Feijenoord N.V., nog een geloofwaardig beleid presenteren voor welk stadionplan dan ook. En hoe denken zij alle relevante partijen mee te krijgen?. Hoe kunnen deze leden, medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van een consumptietempel voor welgestelden, (genodigden van) sponsoren en evenementenhoppers, zo gevoelloos het hart uit de club rukken? Denken zij nu echt zonder te blozen en consequenties weer over te kunnen gaan tot de orde van de dag?

Hoe kunnen deze leden van de RvC en het bestuur, medeverantwoordelijk voor de enorme – haast onoverbrugbare kloof met de lokale politiek (lees: de politiek de kastanjes uit het vuur latenhalen in een door hun falen veroorzaakte situatie) , het idee hebben dat ze daadwerkelijk nog steeds een serieuze gesprekspartner voor de lokale overheden kunnen zijn?

De tijd van uitsluitend mooie verhalen vertellen en zwijgende communicatie strategieën , maar in het geniep opzetten van rare plannetjes zou voorbij moeten zijn. Deze leden van de RvC en het bestuur zijn niet langer geschikt om de uiteen gedreven Feyenoord-familie tot een eenheid te smeden en naar buiten te vertegenwoordigen.

Een aandeelhouder

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 26.09.2013

Massaal stemmen mensen!

Gepubliceerd op 26 september 2013 - 16:00

We gaan weer stemmen mensen! Nota bene voor de mooiste ‘Skybox’ van Nederland via de website van ‘voetbalzaken’. Liever hadden we gestemd voor ‘de mooiste staantribune’, maar als we nu eenmaal moeten stemmen dan kiezen we natuurlijk massaal voor de mooiste business unit, nota bene  in onze eigen Kuip.

Niks geen krijtwitte lounge of  een volgehangen sponsorhok. Gewoon een prachtige, gezellige warme bruine kroeg!!! Zeg nou zelf, de prachtige unit van PLAN@OFFICE in de Kuip is toch het voorbeeld zoals ze er allemaal behoren te zijn?!

Stemmen doe je >> hier <<

PLANaOFFICE_3

PLANaOFFICE_1

PLANaOFFICE_2

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 26.09.2013

FIFA 2014

Gepubliceerd op 26 september 2013 - 14:30

Mooi, mooi, mooi…. spandoekie!

FIFA2014

Met dank aan EA (Everywhere, Anywhere)

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 26.09.2013

Stop zinloos M.E. geweld!

Gepubliceerd op 26 september 2013 - 12:00

20130922-Feyenoord-FCUtrecht1

Foto: Feyenoordinbeeld.nl

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 26.09.2013

Miljoenenwinst…

Gepubliceerd op 26 september 2013 - 10:30

Gisteren wist Feyenoord te melden dat zij over het seizoen 2012-2013 een netto winst van € 2,7 miljoen boekte. Wij natuurlijk hartstikke blij want een als we één ding willen is veilig in categorie 2 blijven van de licentiecommissie van de KNVB en natuurlijk meer financiële armslag.

Maar ‘weer miljoenenwinst’, zoals Feyenoord op de eigen website kopte, vraagt wel om een kritische kanttekening. En dan bedoelen we niet zozeer de opname van een voorziening voor de terug te betalen ontwikkelingskosten voor HNS (wat de winst onnodig drukt), maar wel de bijna 40.000 aandelen à € 30 miljoen wat Feyenoord nog steeds moet gaan terugkopen van de Vrienden van Feyenoord (VvF).

Om over de gederfde inkomsten van de bijbehorende ‘Feyenoord Beleving’ rechten van de VvF maar te zwijgen. In de VvF overeenkomst is namelijk opgenomen dat per opgehaald € 1 miljoen, een VvF participant recht heeft op o.a. 4 business seats, inclusief een goede parkeerplek.

Aangezien één Business seats € 4.850,- kost (bron: http://www.feyenoord.nl/business/seats-hospitality/business-seats ), loopt Feyenoord jaarlijks 30 x 4 = 120 stoelen à € 4.850,- = € 582.000,- mis. Een dikke half miljoen euro rente in ‘natura’ per jaar.

Ergo: In HNS  hadden deze stoelen zelfs gekocht moeten worden aangezien niet de BVO maar HNS de Business units en seats zou gaan exploiteren…

‘Weer miljoenenwinst’ is in onze ogen dan ook ongepaste borstklopperij. Eerst de aandelen van de VvF maar eens zien terug te kopen.

WEER MILJOENENWINST FEYENOORD

Feyenoord heeft over het seizoen 2012-2013 opnieuw duidelijke zwarte cijfers geschreven. De Rotterdamse topclub boekte over deze voetbaljaargang een netto winst van € 2,7 mln. Volgens Eric Gudde, algemeen directeur van Feyenoord, is het mooie resultaat net als vorig jaar vooral toe te schrijven aan een hogere omzet en een opnieuw strakke begrotingsdiscipline. Dit in combinatie met de goede sportieve prestaties in het jaar dat Feyenoord uiteindelijk afsloot op de derde plaats in de competitie.

‘Zuinig zijn, steeds zoeken naar nieuwe omzetkansen en met beperkte middelen proberen toch boven verwachting te presteren, dat is wat we nu al een paar jaar op rij succesvol doen’, aldus Gudde. ‘Ons streven voor het lopende seizoen zal niet anders zijn.’

De winst had zelfs bijna € 2.5 mln. meer kunnen zijn, als Feyenoord niet een tweetal voorzieningen op had moeten nemen. Allereerst werd Feyenoord net als andere (betaald voetbal) organisaties zowel in 2012 als in 2013 zwaar getroffen door totaal niet te voorziene kosten van de eenmalige 16% werkgeversheffing. De impact op het resultaat van het boekjaar door het wederom invoeren van deze disproportionele lastenverzwaring, over het jaar 2013, is groot.

Daarnaast heeft het teleurstellende bericht dat in de gemeenteraad in juli 2013 geen meerderheid is die de bouw van een nieuw stadion wil steunen de directie doen besluiten om een voorziening op te nemen voor het aandeel van Feyenoord in de reeds gemaakte ontwikkelingskosten van een nieuw stadion.

De gecontinueerde strakke bedrijfsvoering heeft er toe geleid dat Feyenoord de schulden in enkele jaren drastisch heeft teruggebracht. Op 30 juni 2010 was het eigen vermogen nog €35 mln. negatief. Bij sluiting van het boekjaar 2012-2013 was dit nog € 6.2 mln. negatief. De totale schulden zijn eveneens enorm afgenomen en wel van €43 mln. op 30 juni 2010 naar zo’n € 8.9 mln. per 30 juni 2013.

Dankzij de goede cijfers zit Feyenoord inmiddels stevig in de veilige categorie 2 van de licentiecommissie van de KNVB.

Het volledige jaarverslag over het seizoen 2012-2013 zal maandag 30 september op de website van Feyenoord.nl worden geplaats.

Bron: Feyenoord.nl

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 26.09.2013

Gezocht: Supportersverhaal Dortmund – Feyenoord

Gepubliceerd op 26 september 2013 - 10:00

Op zondag 27 oktober is het weer zover, dan verschijnt er weer een nieuwe uitgave van Lunatic News. Voor aanvang tegen Heracles Almelo zal LN 69 rondom De Kuip verkocht worden. De redactie is inmiddels druk bezig om er net als de voorgaande uitgaven weer een pracht van een nummer van te maken, maar dat kan zoals bij iedere uitgave niet zonder de hulp van mede-supporters. Het is immers een fanzine gemaakt voor supporters, door supporters!

Op de dag dat LN 69 verschijnt is het precies veertien jaar geleden dat Feyenoord in Duitsland tegen Borussia Dortmund het Champions (?) League-duel speelde. Net als bij de thuiswedstrijd in De Kuip mochten er in het Westfahlenstadion geen uitsupporters bij zijn, maar toch slaagden enkele Feyenoorders – ondanks de bizarre grenscontroles – er in om bij de wedstrijd te geraken en zelfs het Hand in Hand ten gehore ten brengen.

Ben je bij dit Europese duel geweest en heb je een mooi verhaal voor de komende uitgave, neem dan contact met ons op!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " september, 2013 " d.d. 25.09.2013

Bestuur en RvC: wij doen niets fout… (?)

Gepubliceerd op 25 september 2013 - 13:00

Vanochtend stond in het Rotterdams Dagblad een artikel met als kop: “Directie Kuip moet door ‘t stof’. Volgens de Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. is het tijd dat het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) de gemaakte fouten erkennen. Het Rotterdams Dagblad liet vervolgens weten dat “Noch de Kuip-directie, noch de Raad van Commissarissen (RvC) wilde reageren.

Afijn, op 29 juli 2013 stuurde stadion directeur Jan van Merwijk, namens de Kuip-directie en de RvC een duidelijke brief naar de Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF). Daarin stelt Van Merwijk dat de Feyenoord-familie helemaal geen fouten heeft gemaakt. Schuldig in deze zijn de raadsleden!

Maar een goed plan verkoopt zich vanzelf…

En juist dat was het grote probleem met Het Nieuwe Stadion (HNS). Dat heeft niet alleen met de gekozen insteek van de kant van Feyenoord te maken, maar o.a. ook het gebrek aan draagvlak, communicatie, het onvermogen (of onwil?) om zwart op wit aan te tonen wat de BVO er jaarlijks ‘gegarandeerd’ financieel op vooruit zou gaan (ten opzichte van de huidige situatie). Om over de financiële risico’s van HNS, de onbekende eigendomsverhoudingen (FC VolkerWessels ?) en de vage Filipijnse connecties maar te zwijgen.

2013_07_29-brief-SF