Het archief van november, 2015

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " november, 2015 " d.d. 30.11.2015

‘Alle Feyenoordsupporters waren in Rome in overtreding’

Gepubliceerd op 30 november 2015 - 19:34

Vandaag de tweede dag van het Rome-proces. Opnieuw stonden er 8 verdachten terecht voor openlijke geweldpleging in vereniging. Al snel vielen er veel herhalingen met betrekking tot de eerste dag van het proces. Niet gek natuurlijk wanneer alle advocaten wijzen naar vaak dezelfde punten van aandacht; de Romeinse politie.

Toch wisten twee advocaten de aandacht te vestigen door het vertonen van andere beelden tijdens het verweer. Waar het OM vooral beelden vertoond van de rechterkant van het Piazza di Spagna, gezien vanaf de fontein. Laat de verdediging beelden zien van de linkerkant. En uiteraard is snel te zien waarom. Want aan die linkerkant heeft de Italiaanse politie flink ingezoomd op agenten die met volle overgave op supporters in sloegen. Niet één of twee keer. Nee, soms weet een agent vijf of zes keer doel te raken. En juist deze beelden moeten een ander beeld aantonen, vanwege het feit dat de inmiddels beroemde ‘5 minuten’ niet meer bestaan.

Het OM wijst in haar pleidooi steeds naar het ‘geduld’ dat de Italiaanse politie had, terwijl ze ‘flink’ bekogeld worden. Dit doet ze de verklaring van Boer (VBE) in de hand. En pas bij de steeg moest de Italiaanse politie wel optreden, aldus de OvJ. Echter aan die linkerkant is het nog voor de steeg, ten hoogte van het perkje dat in het midden van het plein staat, prijsknuppelen.

Er wordt opnieuw verwezen naar de supporter die in de fontein valt en er vervolgens met de Italiaanse lat van langs krijgt. Meerdere advocaten hebben inmiddels aangegeven dat juist op dit moment de ongeregeldheden beginnen en niet bij het steegje. In augustus wist de OvJ ook al niet de plaats goed in beeld te krijgen van uitzicht op de fontein bovenaan de Trappen als beginpunt. Ze verwees een verhoor van de hand van een lid van de Business Club af, dit omdat zijn positie geen goed beeld gaf over de ongeregeldheden. Zijn positie was een terras op de Trappen met uitzicht over de fontein.

Een advocaat gaf tijdens zijn verweer aan dat zijn client niet iets aan te rekenen is. De verdachte is immers niet in beeld geweest op het plein. Pas bij het steegje komt de supporter in de verdrukking te recht, daar waar hij juist probeerde uit de drukte te blijven. Hij valt en wordt overlopen door de politie. Hij is op dat moment achter de linies gekomen. En dan lijkt hij een voorwerp richting de politie te gooien én zijn middelvinger op te steken naar de agenten. Uiteraard een doodzonde. ‘Maar ook een middelvinger is strafbaar’, volgens de OvJ. ‘Daarnaast, meneer had niet op het plein mogen zijn. Het plein was verboden gebied, voor hem en voor alle Feyenoordsupporters. De aangewezen verzamelplaats was Piazza delle Canestre. Alleen zal dit plein niet voldaan hebben aan de eisen van de supporters.’ – Waar de OvJ dit ‘feit’ vandaan haalt is overigens een compleet raadsel, daar het volledig uit de duim gezogen is.

Via een andere advocaat is ook duidelijk geworden dat de inmiddels ex- burgemeester van Rome – hij stapte onlangs op vanwege corruptie – en de Romeinse politie de situatie onderschat hebben. Een commissaris is inmiddels ook verantwoordelijk gehouden voor de ongeregeldheden. Uiteraard voor wat het waard is. Het kwaad is inmiddels geschied, met alle gevolgen van dien.

Ook niet onbelangrijk om te vermelden is dat op het moment dat het Piazza di Spagna ontruimd werd, Boer naar zijn collega gebeld heeft om hem te informeren dat er duizenden supporters zijn kant op kwamen. Al snel sloeg de paniek toe, want er was nog geen bus te vinden. In de infomail die Feyenoord verstuurde naar zijn supporters, is te lezen dat deze bussen om 15.30 uur zouden vertrekken. Het Piazza di Spagna werd tegen 15.50 uur ontruimd.

Het is de Rechter inmiddels wel opgevallen dat het allemaal niet bepaald types zijn om zich te gedragen zoals de verdachten hebben gedaan. Het zijn allemaal first-offenders. Geen type hooligans. ‘Jullie zijn eigenlijk gewoon normale mensen en zelfs de Reclassering is positief over jullie en achten de kans zeer klein op herhaling’.

Toch was er wel één opvallend puntje welke bij de Rechter vandaan kwam. Zo is een verdachte enige tijd geleden staande gehouden op het station in Almelo na afloop van Heracles Almelo – Feyenoord. Sinds die tijd staat hij ‘op de radar’, zoals men dit noemt. De Rechter noemt dit ‘in aanraking komen met politie’ waar de supporter nooit meer iets gehoord heeft nadat zijn gegevens genoteerd zijn. Een gewaarschuwd mens telt dus voor twee, zullen we maar zeggen.

Alle verdachten vandaag kregen een eis van 200 uur taakstraf of 100 dagen celstraf te horen. Daarnaast ook allemaal een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast voorwaarden aan het inmiddels lopende stadionverbod welke tot 1 mei 2018 loopt. Denk hierbij aan gebiedsverboden, meldingsplicht, in een enkele geval een enkelband en inlevering van het paspoort bij internationale wedstrijden. Deze laatste maatregel geldt eigenlijk pas voor de recidivisten die zich zullen moeten verantwoorden en die al in het bezit zijn van een voorwaardelijke celstraf.

Morgen dag 3. Ook dan zijn we weer aanwezig bij de soap die het inmiddels aan het worden is.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " november, 2015 " d.d. 30.11.2015

Op zoek naar een december cadeautje?!?

Gepubliceerd op 30 november 2015 - 11:51

Advertentie-banner2

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " november, 2015 " d.d. 29.11.2015

Getuigen Rome-proces geven feiten prijs

Gepubliceerd op 29 november 2015 - 13:10

Eergisteren is het proces naar aanleiding van de ongeregeldheden in Rome dan eindelijk begonnen. Niemand zal dat zijn ontgaan. De diverse nieuwssites trokken de stoute schoenen aan om smeuïge artikelen te schrijven. Want het was dan ook drukker met media-aandacht dan tijdens de proforma-zitting in augustus. De journalisten waren niet berekend op de lange dag die zou gaan komen. De zittingsdag duurde tot 17.30 uur. En slechts een paar journalisten waren toen nog over. Of de vertrokken journalisten een goed beeld hadden gekregen, dat laat zich raden. Want juist vandaag werd er toch al meer bekend over alle vragen die vanaf augustus open stonden.

Een kleine terugblik naar augustus. Toen werd duidelijk dat er van vijf camera’s dezelfde vijf minuten beeld ontbrak. De diverse advocaten hadden verschillende getuigen voorgedragen om te laten verhoren, dit om een beter beeld te krijgen over wat er die dag precies allemaal gebeurd was. Ook vanuit de OM werden getuigen voorgedragen. Met niet alle verzoeken heeft de Rechter ingestemd. Maar toch bracht het veel nieuwe informatie naar buiten, welke op dat moment niet op die manier bekend was, maar zeker van belang kan zijn in het verloop van het proces en de uitspraak.

De voorgedragen getuigen zijn in aanloop van de eerste zittingsdag verhoord door de Rechter-Commissaris. Dit is achter gesloten deuren gebeurd. Via het AD werd daags voor het proces al bekend dat VBE-lid Boer heeft verklaard dat de Italiaanse politie verkondigde dat ‘They’re going to be attacked‘. Dit was nadat de Italiaanse politie aan Boer voorstelde dat hij de aanwezige supporters erop moest wijzen dat het tijd was om het plein te verlaten. Boer verklaarde ook dat de Italiaanse politie hem de indruk gaf dat hijzelf ook moest oppassen. Het OM had zich voorbereid op de inmiddels bekende woorden. ‘De Italiaanse politie spreekt gebrekkig of geen Engels, zo geeft ook Boer aan. De communicatie werd door hem als lastig ervaren. Het was de bedoeling van de Italiaanse politie om de supporters van het plein de verdrijven. Dit is ook te zien op de beelden, de agenten dragen geen schilden en hebben de knuppels niet in de hand.’

In januari vond er een vooroverleg plaats met de Italiaanse autoriteiten. Feyenoord en de VBE hebben daarbij gewezen om in alle gevallen te blijven communiceren met de Feyenoordsupporters om een escalatie te voorkomen. Ook zijn de autoriteiten op de hoogte gebracht de het te verwachte grote aantal supporters die naar Rome zouden afreizen. In aanloop van de wedstrijd is er een verzoek ingediend om een ‘fanzone’ in te richten. Tot op de dag van vandaag heeft men in Rome daar niet op gereageerd.

Een paar dagen voor de wedstrijd vond men het nodig om alle gemaakte afspraken te wijzigen. Dit kwam voor zowel Feyenoord als voor de VBE als een verrassing. Omwisselen bij het stadion werd gewijzigd naar het verzamelen bij de bussen die naar het stadion zouden gaan. Volgens hoofdcommissaris Parente was dat plein het verzamelpunt en alle andere pleinen waren verboden gebied voor de Feyenoordsupporters. Op aandringen van Feyenoord is de UEFA met de Italiaanse politie gaan praten. Dit omdat het niet mogelijk was om alle supporters op de hoogte te brengen van de wijzigingen en omdat er direct ingezien werd dat deze wijzigingen tot grote problemen zouden gaan leiden. Ook de UEFA kon de Italiaanse trots niet doorbreken.

Hoofdcommissaris Parente is rond 14.00 uur op het ‘verboden’ Piazza di Spagna geweest om te zien hoe de sfeer daar was. Parente concludeerde dat de sfeer vrij gespannen was mede door het gebruik van alcohol en vuurwerk. Vreemd is natuurlijk dat er in heel Rome geen alcohol verkocht mocht worden, maar dat de flessen bier niet aan te slepen waren. Hier werd niet tegen opgetreden, wat gezien kan worden dat de verkondigde verordening van uit de autoriteiten door dezelfde autoriteiten niet gehandhaafd werd.

Omstreeks 15:40 uur heeft Boer aangegeven dat de supporters op het plein richting het verzamelpunt moesten vertrekken. Boer stelde bij de Italiaanse politie voor om het plein af te sluiten en de groep rustig van het plein te laten gaan. De Italiaanse politie wenst Boer veel succes daarmee. En omstreeks 15:50 uur is de Italiaanse politie in beweging gekomen om het plein te ontruimen. Op de gebruikte beelden, die in Italië geselecteerd zijn, is inderdaad te zien dat de politie de menigte in beweging wil brengen. Echter heeft dit niet lang effect. Al snel vliegen de eerste bierflessen door de lucht.

Alle verdachten die bekend hebben dat ze één of meerdere flessen gegooid hebben, geven aan dit gedaan te hebben om de politie op afstand te houden. Boer geeft in zijn verklaring aan dat de afstand tussen de politie en de supporters redelijk was. Op de beelden is dit ook te zien. Veel flessen zie je niet vliegen, je hoort alleen veel glasgerinkel. Niet gek wanneer je weet dat het hele plein vol met flessen ligt, dit hoeft per definitie geen flessenregen te zijn zoals het OM wel beweerd. Het OM stelt vervolgens ook dat de politie pas de wapenstok gebruikte bij het bekende steegje. Wie de beelden vervolgens goed bekijkt ziet vervolgens al meerdere supporters op de grond liggen die omringd zijn door agenten. Dit is op het moment dat de politie het tempo verhoogd om de supporters richting het steegje te leiden.

Op dit moment komen de vijf ontbrekende minuten in beeld. Want juist op dit moment is het van belang om te weten wat de aanleiding is geweest van het gooien van de flessen en het politiegeweld. Alle verdachten, die tijdens het verhoor gepraat hebben, geven afzonderlijk van elkaar aan dat de politie uit het niets is overgegaan voor het gebruik van geweld. Diverse verdachten hebben gezien of zelf ervaren dat de politie doelbewust de supporters op de hoofden wilden raken. Parente heeft verklaard dat de beelden gemaakt zijn voor eventuele strafvervolging niet voor waarheidsvinding. De ontbrekende minuten zullen dus nooit boven water komen, dit omdat deze minuten er niet meer zijn. De agenten die dan handcamera’s gebruiken, krijgen opdracht om de camera’s te starten én te stoppen. En de Italiaanse politie heeft als eerste een selectie van de beelden gemaakt in aanloop naar het proces.

Bij het verzamelpunt bleek al snel dat de organisatie niet veel beter was. Dit hebben in een eerder stadium een aantal Italiaanse agenten verklaard. Ook Boer en een aantal andere getuigen, voorgedragen door de verdediging, geven dit aan. Ook daar vond de Italiaanse politie dat de supporters niet door liepen. Wat uiteraard niet gek was. Daar waar de stewards stonden voor het omwisselen, stonden slechts een paar bussen. Deze bussen waren vol en nieuwe bussen stonden niet klaar. Bij het wijzigen van de gemaakte afspraken, stelde de Italiaanse autoriteit dat Feyenoord moest zorgen voor een goede verloop bij het omwisselen.

Tijdens het verweer van de diverse advocaten wordt er veelvuldig verwezen naar de verklaringen van Parente en Boer. Ook geeft de verdediging aan dat de Italiaanse politie niets ondernomen heeft om de supporters te wijzen op het feit dat het Piazza di Spagna verboden gebied was. De Italiaanse politie had immers kunnen weten dat er een grote groep supporters op de wedstrijd af zouden komen en in het verleden waren er grote groepen supporters van andere clubs ook naar dat plein gekomen om zich voor de wedstrijd te verzamelen. Ook geeft de verdediging aan dat het gooien van flessen niet zomaar is ontstaan. De supporters zijn naar Rome gekomen om een voetbalwedstrijd te bezoeken en niet zoals Parente aangeeft dat de supporters geen respect hebben voor de Romeinse historie en vervolgens alles te slopen wat er te slopen viel.

Openlijke geweldpleging in vereniging gaat daarom dan ook niet op, aldus de verdediging. De verdachten kennen elkaar niet eens allemaal. Ze zijn naar het plein gekomen omdat men dacht dat het plein het verzamelpunt was om daarna naar het stadion te gaan. De Italiaanse politie is daarom de reden van de gemaakte groep door het plein af te sluiten. Daarom zouden er verzachtende omstandigheden zijn volgens de Italiaanse strafwet, de strafbare feiten zijn tenslotte gepleegd in Rome. Artikel 62 in die strafwet geeft aan dat er verzachtende omstandigheden gelden wanneer er sprake is van een opruiende samengebrachte groep.

Ondanks dat de Nederlandse wet ruimte geeft voor het vervolgen van Nederlanders die in het buitenland een strafbaar feit gepleegd hebben, wil het OM de verdachten veroordeeld krijgen. Want de dag na de gebeurtenissen is het OM zelf die in Italië een rechtshulp verzoek ingediend heeft. En dat terwijl de Parente verklaard dat het de intentie was om de verdachten in Italië aan te houden en te veroordelen.

Na het verkregen van de beelden, die na een selectie van de Italiaanse politie, het Italiaanse OM en de Rechter-commissaris in Nederland gemaakt zijn, is begonnen met het zoeken naar de verdachten. Het OM heeft meerdere malen aangegeven dat supporters die een strafbaar feit gepleegd hadden in Rome, zich te melden. Wanneer zij dit deden, moest er een kopie van het ID-bewijs overhandigd worden zodat er gezocht kon worden. De persofficier heeft vervolgens bepaald welke foto’s er online geplaatst zouden gaan worden. Wanneer een verdachte zich herkende en zich vervolgens had gemeld, werd zijn foto verwijderd. Dat de foto’s vervolgens ook gebruikt zijn door de media, is geen probleem van het OM. Het OM heeft deze foto’s alleen verstrekt aan Bureau Rijnmond en aan de politie.

Drie agenten, lid van de VBE, hebben een verdachte kunnen identificeren. De advocaat van deze verdachte had in augustus een verzoek gedaan om deze agenten te veroordelen. Dit omdat de verdachte aangeeft niet de persoon te zijn die op de foto staat vermeld. Er zijn twee foto’s van deze verdachte aanwezig, foto A en B. De drie agenten menen de verdachte te herkennen op foto B, wat mogelijk kan zijn omdat de kwaliteit van deze foto beter is dan foto A. Er is slechts één agent die op deze foto de verdachte herkend. Deze foto is gemaakt van een camerabeeld vanaf de andere kant van het plein. Ingezoomd is deze foto daarom zeer wazig. Het verhoor geeft deze agent aan in het verleden met de verdachte gesproken te hebben, zo ook met zijn broer. Het vervelende voor deze agent is dat de verdachte geen broer of zus heeft.

Een andere verdachte is herkend door een agent die de verdachte kent van beelden van supporters die zich op vak W1 bevinden. Een zeer scherpe analyse, echter de supporter heeft al jaren een seizoenskaart voor vak U. Onmogelijk dus dat dit tot een positieve match kan leiden. De agent geeft zelfs aan voor het verhoor een cursus gehad hoe om te gaan met een verhoor bij de Rechter-Commissaris, terwijl in augustus bekend was dat hij een verklaring zou moeten afgeven. Ook is de verklaring van de mogelijke positieve match vier dagen na het verhoor van de verdachte op het politiebureau opgesteld en ingediend. Terwijl men al wist dat de verdachte zich gemeld had na het publiceren van de foto.

Het OM eist tijdens de eerste dag voor alle verdachten taakstraffen van 100 tot 200 uur, dit omdat het first-offenders zijn. Daarnaast zijn er voorwaardelijke celstraffen opgelegd tot 8 maanden met een gebiedsverbod of meldplicht voor de duur van het stadionverbod. Het OM is van mening dat deze hoge eisen gerechtvaardigd zijn. Zo stelt het OM dat de kans op herhaling zeer groot is zolang Feyenoordsupporters zich voor een wedstrijd massaal verzamelen en ophouden op een plein. Openlijke geweld is daarom altijd voetbalgerelateerd en dat vraagt om hogere straffen die repressie, straffend en preventief zijn.

Wanneer de verdachten nog een voorwaardelijke straf hebben staan, zal het OM geen taakstraf eisen. Het OM begint dan met een voorwaardelijk celstraf van een aantal maanden met bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden worden geadviseerd door de Reclassering. Zo kan het zijn dat er verdachten een voorwaardelijke celstraf opgelegd kunnen krijgen met een gebiedsverbod, meldplicht of enkelband. Daarnaast zal bij internationale wedstrijden het paspoort ingeleverd moeten worden. Dit alles tot de duur van het stadionverbod, welke afloopt op 1 mei 2018. Bij een gebiedsverbod mag de supporter zich niet 4 uur voor en na de wedstrijd in de buurt van De Kuip bevinden. Bij een meldplicht zal de supporter zich een kwartier voor en na een wedstrijd moeten melden op het politiebureau.

De uitspraak in deze zaak zal op 11 december zijn. Aanstaande maandag gaat het proces verder welke duurt tot en met dinsdag.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " november, 2015 " d.d. 22.11.2015

Feijenoord Kalender 2016

Gepubliceerd op 22 november 2015 - 06:07

2016 staat weer voor de deur. Dat wil zeggen dat het weer tijd is om op zoek te gaan naar een nieuwe kalender. Zoek niet verder! Onze kameraden van FRFC1908 geven een prima vervolg aan hun prachtige kalender van 2015! De posterformaat kalender is opgetrokken uit de mooiste foto’s van fotografe Mandy Horstink en geeft elke keuken, kantoor, toilet en/of garage een stevige Feyenoordboost! En dat voor slechts 10 euro! Kortom: Klikkerdeklik naar die webshop of loop later vandaag even langs op Varkenoord om hem direct mee te nemen!

Feyenoord Kalender 2015 - 2016

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " november, 2015 " d.d. 20.11.2015

Domme Antwoorden

Gepubliceerd op 20 november 2015 - 15:10

Supporters die via ons het Stadiondossier vanaf het begin tot in detail volgen weten precies waar dit over gaat. Domme vragen bestaan niet, maar domme antwoorden hebben we in het stadiondossier eigenlijk uitsluitend voorbij zien komen. Het is al maanden stil rond het stadiongedoe omdat het stadiongedoe lang en breed is begraven. Dat komt omdat de hooggeleerden van Feyenoord na een hele rits mislukte plannen nu eindelijk eens zijn begonnen met de voorbereiding van een plan: Het opstellen van een plan van eisen. Dat hadden ze dus nog nooit gemaakt. Amateurs. Ze staan er dus op als jokers, maar dat weet een kind. Erger voor de nieuwbouw MAFIA is het volgende: De Kuip heeft hun gelogenstraft. Onze vitale moeder aller stadions heeft aangetoond springlevend te zijn en heeft afgelopen jaar de begroting van de club bijna VERDUBBELD ten opzichte van vier seizoenen geleden. En dat met minimale investeringen. Kan je nagaan wat je kan verdienen met een uitgebreid pakket doelgerichte investeringen.

In de uitgebreide zin van het woord: Renoveren dus. Terecht dus ook dat de politieke coöperatie CU/SGP de volgende vraag stelde aan de wethouder: 11GR208 “Voordat zij met een vraag voor medefinanciering aan een nieuw Stadion naar de raad komt, aan Stadion Feijenoord NV het dringende verzoek doet om inzicht te geven in de mogelijkheden en kosten van een eventuele renovatie van de huidige Kuip, zodat die voldoet aan het eisenpakket van de marktpartij, zoals verwoord in het businessplan voor een nieuw stadion;”

Vier jaar later goed om te zien dat alles met een slakkengang gaat volgt dan eindelijk een antwoord, of nouja, geef dan gewoon geen reactie…

“Wij hebben reeds eerder aangegeven dat nieuwbouw van een stadion niet aan de orde is als er geen plan ligt voor hergebruik van het huidige stadion. Bij de discussie rond het door Feyenoord gekozen plan zal deze motie afgehandeld kunnen worden.”

DAT IS DUS GEEN ANTWOORD OP DE VRAAG HÉ!! Dan had je net zo goed de bestelling bij een McDonalds voor kunnen lezen, of ervoor kunnen kiezen om het af te doen met een liedje van Edith Piaf, of een zinsnede uit het boek ‘Wij Liegen Altijd’ van Eric Gudde. Net zo kansloos had dat uitgepakt… Totaal nietszeggende reactie waar je inhoudelijk niets mee kan behalve hard om gaan lachen.

Dus rest de vraag; Heeft de gemeenteraad dit nietszeggende antwoord gelezen en gaan ze ermee akkoord? Want het enige wat we dus kunnen zeggen nu is: Domme antwoorden. Ze bestaan nog.

Geenantwoordopdevraagn

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " november, 2015 " d.d. 12.11.2015

TIF2016 – een fantastische Europese trip

Gepubliceerd op 12 november 2015 - 15:03

TIF2016 – Fantastische belevenis

De aanmeldprocedure is inmiddels in volle gang, waarbij de organisatie weer verheugd is over de animo voor deze fantastische trip en belevenis.  Met een grote groep Feyenoorders maken we de oversteek naar Schotland voor een lang weekend vol voetbal, plezier, gezelligheid en gezamenlijk bijdrage aan het goede doel: Daniel den Hoed Stichting

Dit jaar was de groep maar liefst 112 man en vrouw groot, die stuk voor stuk een onvergetelijke ervaring hebben beleefd. Een ieder praat er nu en tot ver in de toekomst nog steeds over. En ondanks dat je met een grote groep gaat,  heeft iedereen de vrijheid om zijn of haar weekend zelf in te vullen. Het levendige Schotland heeft dan ook heel veel te bieden.

Zo kan je toch nog een fantastische Europese trip beleven in een verder Europees voetballoos seizoen van Feyenoord.

Daniel den Hoed Stichting
Sinds 2014 mag de Together in Friendship organisatie, de samenwerking tussen Feyenoord en Celtic supporters voor het goede doel, zich ambassadeur noemen van de Daniel den Hoed Stichting te Rotterdam. De organisatie tracht een zo hoog mogelijke bijdrage te leveren aan het onderzoek naar behandelmethoden voor de vreselijke ziekte kanker. Het eerste jaar boekte de organisatie een mooi resultaat van € 5500,- en dit jaar wordt dat resultaat absoluut verbeterd. Voor 2016 wil de organisatie natuurlijk een nog beter resultaat boeken met de hulp van jou.

Voetbal
Centraal in het weekend staat het bezoeken van de wedstrijd van Celtic FC tegen Heart of Midlothian FC. Sinds het faillissement en ontbreken van de Rangers op het hoogste niveau, zijn de Hearts uit Edinburgh de absolute aartsrivaal van de Schotse kampioen.  Belooft dus een pittig sfeertje te worden.

Dit is op zich al een zeer interessante wedstrijd voor de voetballiefhebber, maar voor de absolute voetbalpurist zal de organisatie trachten om nog een trip naar een tweede wedstrijd te organiseren. Zo bezocht dit jaar een groep supporters de thuiswedstrijd van Ayr United in hun typisch authentieke Engelse stadionnetje.

Feest
Natuurlijk is het weekend één groot feest, echter zal de organisatie in Glasgow ook een speciale feestavond organiseren vertegenwoordigd door de hardere dance stijlen. De organisatie hiervan is in volle gang en beloofd, net als de eerste twee jaren, een memorable feestavond te worden met enkele honderden feestgangers.

Schotland
Er is gedurende het verdere weekend geen verplicht programma. Je bent vrij om te gaan en te staan waar je wil. Schotland is ook ontzettend veelzijdig. Zo is een bezoek aan de authentieke stad Edinburgh zo gemaakt, kan je genieten van de diverse whiskey experiences en proeverijen of richting de Schotse Hooglanden. De stad Glasgow bruist eveneens. Grote diversiteit aan eettentjes, bezienswaardigheden maar bovenal voldoende gezellige pups voor een flinke Schotse pint. Zeker de `thuisbasis´ van de TIF organisatie is het bezoeken waard, want de Brazen Head pub is een waar voetbalmuseum.

De trip
Je kan kiezen tussen een 4- en 5-daagse trip waarbij je vertrekt op donderdag 31 maart of vrijdag 1 april 2016 en terug komt op maandag 4 april. De kosten  per persoon zijn als volgt:

4-daagse trip:                   € 385,-
5-daagse trip:                   € 420,-

Hierbij zit inbegrepen: vlucht met KLM, overnachting in een comfortabel hotel inclusief ontbijt, de wedstrijdkaart voor Celtic FC tegen Hearts FC en de toegang tot het TIF feest.
Let op: aanmelden kan alleen in even aantallen, vanwege de hotelindeling.

Hoe aan te melden?
Stuur een e-mail naar aanmelden@tif-2016.nl

Je ontvangt dan het aanmeldformulier en aanvullende voorwaarden/informatie met betrekking tot de trip. Na de aanmelding van je groep, krijg je de betalingsinformatie voor een aanbetaling van € 150,- per persoon om daarmee de aanmelding te bekrachtigen.

Mocht je vragen hebben, stuur dan ook gerust een e-mail.

FACEBOOK: www.facebook.com/tif2016

Header Facebook tif2016

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " november, 2015 " d.d. 07.11.2015

Ingezonden: Het Legioen

Gepubliceerd op 07 november 2015 - 22:32

Fakkels zijn inderdaad geen vuurwerk maar een alarmsignaal. Deze mogen volgens Nederlandse wet en regelgeving het gehele jaar legaal aangeschaft worden en afgestoken worden.

Laatste training icm. pyro is natuurlijk niet louter hetgeen Feyenoord uniek maakt, er zijn meer clubs die dit doen. Wat naar mijn mening wel jammer is; is dat de huidige clubleiding zeer weinig affiniteit lijkt te hebben met hetgeen wat de club wel uniek maakt. Het Legioen.

Men heeft daar wel een vereniging in het leven geroepen met een bijbehorend gelijknamig magazine, maar waar het Legioen werkelijk voor staat dat is men in het Maasgebouw redelijk uit het oog verloren.

Het Legioen is een groot veelkoppig monster met een onderkant van kurk. Hierop dobbert heel de club Feyenoord. Zonder ons was de club failliet, zowel financieel als cultureel. Het Legioen is enorm breed en groot beslaat als dwarsdoorsnede heel de maatschappij.

Van de mensen op de parterre tribunes, door sommigen hier vrij kortzichtig Tokkies genoemd, die de hele wedstrijd door zingen springen en hun longen uit hun lijf schreeuwen tot de roze geblousde business seats champagne tikkers die voor een heel ander handjeklap naar de Kuip komen dan veel andere supporters. Het Legioen zijn de Henk&Ingrids op de eerste of de tweede ring die hard werken voor hun SK en alle thuiswedstrijden (en soms een enkele uitwedstrijd) hun cluppie komen vertegenwoordigen.

Het Legioen zijn ook de stadionbezoekers op leeftijd die al meerdere decennia naar Feyenoord komen en vaak drukker zijn met “ZITTUH!” schreeuwen naar medesupporters dan de wedstrijd volgen, tot en met de boys van oa. vereniging de Feijenoorder die 4 maanden (!!) aan een eenmalige sfeeractie werken. Het legioen zijn ook de mensen die massaal naar de eerste training komen en daar als teken des tijds inderdaad een zee aan fakkels afsteken.

De driehoek verbiedt al dan niet vuurwerk tijdens competitie wedstrijden en UEFAMAFFIA doet hetzelfde om Europacup wedstrijden. Aangezien het geen echt vuurwerk betreft is het inderdaad een groot vraagteken waarom Feyenoord dit soort restricties oplegt tijdens open dagen en open trainingen.

Men zou er denk ik beter aan doen bij de huidige Feyenoord directie het daadwerkelijk belangrijke niet uit het oog te verliezen. Feyenoord is zo groot als het Legioen. Wanneer fans het laten afweten stopt alles. De hele club, directie incluis bestaat alleen maar bij de gratie van het Legioen. Dit Legioen is groot volks en heeft een rauwe inborst. Het komt voor Feyenoord 1 naar het stadion en om met gelijkgestemden te juichen en de club te steunen. Door alleen maar restricties en boetes op te leggen en dit Legioen als een soort enorme peuter te behandelen doet men denk ik ten lange leste meer kwaad dan goed.

Afgelopen bekerwedstrijd stond ik er weer eens bij en heb zo hard ik kon gezongen, diverse obsceniteiten geschreeuwd naar dichtstbijzijnde snavels die ik kon ontwaren en kon wel janken van geluk toen we vlak voor verlengen die arrogante mafketels met lege handen naar huis stuurden. Morgen ben ik er weer om dit alles hopelijk dunnetjes over te doen.

Deze hele discussie gaat over het feit of je als directie je USP moet koesteren. Het koesteren van het hart van je club als het unieke wat het echt is; namelijk groots, luid, ruig, tamelijk ongemanierd maar altijd loyaal en hartstochtelijk aanwezig om Feyenoord voort te stuwen. Ik denk dat er af en toe wel een iets meer publiekelijke blijk van waardering mag komen vanuit het Maasgebouw naar ons, naar het Legioen wat Feyenoord zo uniek heeft gemaakt en nog steeds maakt.

Feyenoord4ever80

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " november, 2015 " d.d. 05.11.2015

Danny Tomson – 15 jaar geleden…

Gepubliceerd op 05 november 2015 - 01:33

Het is vandaag alweer 15 jaar geleden dat Danny Tomson omkwam bij een auto ongeluk in zijn woonplaats Gouda. 28 jaar was hij toen hij het leven liet.

Voor de S.C.F generatie was hij de eerste die op jonge leeftijd kwam te overlijden, iedereen was er kapot van. Danny zijn dood kan omschreven worden als duister, vaag en mysterieus. Omdat Danny deze omschrijving als persoon ook deelde was zijn uitvaart bij voorbaat al bijzonder indrukwekkend te noemen.

De rouw dienst werd in de toenmalige discotheek A20 gehouden waar op dat moment 2000 mensen de dienst bijwoonden. Omdat Danny erom bekend stond een enorme droogkloot te zijn en altijd van die tering-geintjes uithaalde, stond niemand er van te kijken toen de stroom uitviel tijdens de speech van Sandra over haar broer. Dat moet Danny geweest zijn.

Daar stond iedereen ineens in het donker hand in hand te fluiten. Het hoorde bij een jongen zoals Danny. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar die stroomstoring vandaan kwam.

Danny werd ervaren als een keiharde jongen die voor de Duvel niet bang was. Hij leefde 40 jaar in 28 jaar en gaat de boeken in als 1 van de meest bijzondere harde kern leden die de S.C.F heeft gekend. De harde kern had er vandaag de dag heel anders uit gezien als Danny nog geleefd had. Zijn charisma was ongekend, laat staan de harde maar zorgzame blik in zijn ogen.

Danny… wij denken nog steeds aan jou en wij zullen jou ook nooit vergeten. Dat kan ook niet anders omdat juist jij een bijzonder persoon was.

Feyenoord Till We Die

S.C.F

Danny Dragon Tomson