Het archief van oktober, 2016

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 31.10.2016

Jeanette (Vilhena) † 2016

Gepubliceerd op 31 oktober 2016 - 09:56

Vanmorgen bereikte ons het trieste bericht dat Jeanette Morin, de moeder van Feyenoorder Tonny Vilhena, na een lang ziektebed is komen te overlijden. Lunatic News wenst de familie Vilhena en Tonny in het bijzonder veel sterkte met dit grote verlies.

You’ll Never Walk Alone!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 28.10.2016

ANALYSE: Feyenoord’s Jaarverslag

Gepubliceerd op 28 oktober 2016 - 16:54

Speciaal voor jullie hebben we het onlangs door de club gepresenteerde jaarverslag nader geanalyseerd. Het eerste wat ons opvalt is dat een aantal posten (onder andere de overige bedrijfskosten) in het jaarverslag niet worden gespecificeerd, dus de nadere onderbouwing kunnen wij helaas niet analyseren.

Wat ons verder opvalt dat de Mission Statement tov het laatste jaarverslag is aangepast. Nu is dat op zich niet opmerkelijk met deze clubleiding, omdat ze bijna wekelijks nieuwe meerjarenplannen opstellen en ze net zo koersvast zijn als een verwarde kapitein zonder kompas, maar dat terzijde.

Mission Statement 2014/2015:Feyenoord Rotterdam speelt een leidende rol in het Nederlandse voetbal en biedt haar trouwe legioen een unieke beleving en inspiratiebron. Wij zijn trots op de club, haar leden, haar historie, cultuur en op elkaar. Feyenoord staat voor strijd, succes, kameraadschap en respect.”

Mission Statement 2015/ 2016: “Feyenoord en het stadion spelen een leidende rol in het Nederlandse voetbal en bieden het trouwe legioen in het mooiste stadion van het land een unieke beleving en inspiratiebron. Wij zijn trots op onze club, onze helden, onze historie, ons stadion, onze gastvrijheid en op elkaar. Feyenoord staat voor Daadkracht, Trots, Samen en Respect.”

Wat opvalt in het nieuwe Mission Statement is dat er nu zeer duidelijk wordt uitgesproken dat De Kuip het mooiste stadion van het land is en dat Feyenoord, naast daadkracht, trots en respect blijkbaar ook staat voor SAMEN. En dit zijn nu juist de 2 punten die onze clubleiding de laatste jaren structureel niet nastreeft. Er wordt blind gekeken naar het zo snel mogelijk verlaten van De Kuip en er wordt alles aan gedaan om niet samen met de supporters op te trekken. Wij adviseren de clubleiding dan ook om het eigen Mission Statement nog eens heel goed te lezen, in het geheugen te prenten en dit ook actief uit te voeren of… weten jullie dat zo net nog niet?

Verder springen er nog 2 passages uit in het jaarverslag:

“Grote rechtspersonen dienen te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:166 BW resp. 2:276 BW waarin vereisten zijn opgenomen over de evenwichtige verdeling, van leden van de Raad van Commissarissen en directieleden, over vrouwen en mannen. Daarmee wordt bedoeld dat minimaal 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen.

Feyenoord besteed veel aandacht aan de selectie en het behouden van goede medewerkers in alle lagen van het bedrijf. Momenteel heeft dit niet geleid tot de vereiste ratio van 30% voor de Raad van Commissarissen en directie. Bij eventuele wijzigingen in de toekomst zal deze vereiste in overweging worden genomen.”

Bij Feyenoord is het percentage mannen in de directie en RvC 100%, grote kans dat de op korte termijn ingevulde positie in de RvC met de portefeuille supporterszaken een vrouw zal worden 😛

En: “De deelnemingen in groepsmaatschappijen betreffen: Stichting Het Legioen, Rotterdam en Feyenoord Talent Pool B.V., Rotterdam (100%). Aangezien de financiële gegevens van de deelnemingen in groepsmaatschappijen van te verwaarlozen betekenis zijn voor het geheel, zijn deze gegevens in overeenstemming met artikel 407 lid 1a BW 2 titel 9 niet geconsolideerd.”

Volgens de statuten van Stichting Het legioen dient er jaarlijks een apart jaarverslag te worden opgemaakt. De club doet dit dus niet waardoor er geen enkel inzicht bestaat wat de geforceerde en gemanipuleerde zogenaamde officiële supportersclub de club uiteindelijk opbrengt… of kost. Zolang je hier geen overzicht van hebt, lijkt het vrij kansloos om deze stichting zo dwangmatig nog voort te zetten wat alleen maar ergernis oproept bij de supporters.

In de beloftenpool lijkt het dat Clasie de een-na-laatste speler is geweest. In de in 2009 opgerichte beloftenpool blijkt toch nog 1 speler te zitten, naar verluid Nelom. Van deze ongunstige financiële constructie zijn we dus nog steeds niet af ondanks dat men jarenlang heeft beweerd dat dit allemaal is omgezet in schulden bij de Vrienden van Feyenoord.

Wat verder bijzonder irritant is, maar wel te verwachten; Het jaarverslag geeft geen specificatie van alle posten, dit werkt uiteraard creatief boekhouden in de hand en dat stoort enorm. Wat ons in het cijfermatige gedeelte opvalt is dat de omzet t.o.v het vorige seizoen is gedaald (mede doordat er geen Europees is gespeeld) maar dat de personeelskosten daarentegen weer verder zijn gestegen. Dat is bijzonder, want sinds Eric Gudde is begonnen met saneren is Feyenoord exponentieel meer gaan uitgeven aan personeelskosten. Kan iemand bij Feyenoord vertellen dat saneren niet betekent dat je je club zo snel mogelijk vol moet pompen met lucht? In het seizoen 2014/2015 waren deze al aanzienlijk gestegen met maar liefst 29% tov 2013/2014 en afgelopen seizoen zijn deze nog verder gestegen met 6%. Bij een dalende omzet is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Verder kunnen we er nu al vanuit gaan dat de loonkosten in het huidige seizoen nog veel verder zullen stijgen. Inmiddels staan er 178 fte-ers op de loonlijst van de NV (het stadion heeft ook nog een klein leger in dienst) terwijl dit 2 seizoenen geleden nog 153 was. We merken dat de strakke budgettering over de hele linie flink is losgelaten.

Tot slot is er een operationeel bedrijfsresultaat (dus voor verrekening transfers) gerealiseerd van € 3,7 miljoen wat bijna een halvering van het resultaat van het vorige seizoen betekent. Een bescheiden winstje dus, we zouden jullie graag vertellen waar die winst exact vandaan is gekomen, wellicht volgend jaar als de jaarcijfers wat transparanter zijn.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 28.10.2016

Vandaag 1 jaar geleden…

Gepubliceerd op 28 oktober 2016 - 10:28

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 26.10.2016

Verslag: Stuurgroep op de stip

Gepubliceerd op 26 oktober 2016 - 11:17

Afgelopen maandagavond was het dan na een aantal jaar weer eens zover; Supporters die inspraak kregen. Een prachtig, en onverwacht, initiatief van de gemeente Rotterdam om eens elkaar goed in de ogen te kijken en de waarheid te vertellen. Helaas werd er zoals altijd vanuit supporterskant de waarheid gesproken en werd er vanuit Feyenoord kant vooral veel gezwegen. Een korte beschrijving van deze avond.

De gemeente Rotterdam had kosten nog moeite gespaard om deze avond te faciliteren. De avond begon met een uur durende inloop sessie waarbij supporters zich konden mengen met de beleidsmakers. Clubbestuurders maar ook de directeur van de veiligheidsregio, korpschef van de Rotterdamse Politie en uiteraard de Burgemeester zelf. Onder het genot van een broodje, drankje en een beker soep werden diverse onderwerpen rond de club aangestipt. Na afloop bleek dat er toch wel wat zorgen waren geweest omtrent escalatie, omdat er maar liefst ruimte was voor 120 supporters. Helaas hadden er slechts iets meer dan 60 supporters de moeite genomen om te komen, maar deze 60 waren dankzij de aanwezige supportersraad en een aantal specifieke genodigden een uitgebalanceerde vertegenwoordiging van het complete Feyenoord Legioen. Jong, oud, fanatiek, minder fanatiek, seizoenkaart, clubcard, geen card. Mannen, vrouwen en kinderen.

De avond draaide grotendeels om het ‘anoniem’ inzage krijgen in de gedachtes van Het Legioen. Daarvoor werd het programma BuzzMaster gebruikt waarbij via de smartphone LIVE antwoord gegeven kon worden op vragen. Dit zorgde voor een erg leuke interactieve omgeving waarbij voetbalhumor ook de ruimte kreeg zich te ontplooien. Al direct bij het aanmelden bleek dat diverse aanwezigen in de zaal van hun ouders wel hele bijzondere namen hebben gekregen. Zo waren er mensen die met de namen ‘tunnelvisie’, ‘renoveer de Kuip’ en ‘Guddeweg’ in het burgerlijk register blijken te staan. Dit gaf uiteraard een gezellige en humorvolle sfeer waarover de organisatie na afloop zei; we waren toch wel vooraf een beetje bang dat het uit de hand zou lopen, maar het was echt een leuke constructieve avond.

Tijdens het eerste uur van de avond draaide het vooral om voorgefabriceerde stellingen. Helaas moeten we wel constateren dat daaruit maar weer eens bleek dat er weinig voetbalverstand bij zowel de gemeente als de club zit, want op de meeste stellingen kwamen op en aanmerkingen en moesten daarop aangepast worden. De strekking van de stellingen waren onder andere: “Vuurwerk hoort NIET bij voetbalwedstrijden”, “Voetbalhooligans moeten nog veel harder aangepakt worden”, “Er moet veel meer persoonsgericht gecontroleerd worden bij de poorten”. Al vrij snel bleek dat wat de aanwezige supporters vinden vrijwel haaks staat op wat de beleidsbepalers bij Feyenoord doen. Lezers van Lunatic News weten dit natuurlijk allang, want daar komt ook eigenlijk alle ellende vandaag; het totaal gebrek aan Feyenoord gevoel en voetbalbegrip bij de Feyenoord organisatie.

Gelukkig waren er ook open stellingen, zo bleek bij de vraag “waar wil je in 2020 met Feyenoord zijn…” dat een exorbitante hoeveelheid van de zaal het antwoord gaf: Kampioen en nogsteeds spelen in De Kuip. Dit werd natuurlijk met groot gelach ontvangen want dat zijn precies twee dingen die de clubleiding in 2020 niet meer wil. De gestelde lange termijn doelstelling van de club is namelijk ajax niet meer inhalen en een nieuw stadion. Naar mate de avond vorderde en er meer stellingen en open vragen werden beantwoord gingen de Feyenoord-bestuurders steeds meer schaamtevol naar de grond kijken. Ja, inderdaad, jullie slaan de plank echt volledig mis.

Daarna was het tijd voor een uurtje open vragen. Opvallend waren de pro-actieve rol van Burgemeester Aboutaleb die zich duidelijk in zijn element voelde. Het moet gezegd; de burgemeester werd af en toe hard aangepakt, maar voornamelijk ontzien omdat Feyenoord-supporters niet zozeer bezig zijn met het gemeentelijk beleid en des te meer met het beleid bij Feyenoord. Het logische gevolg was natuurlijk dat de Feyenoord organisatie er flink van langs kreeg. Het werd al heel snel duidelijk dat eigenlijk de hele zaal het wel een beetje had gehad met de idioterie bij Feyenoord en dat dit maar eens afgelopen moest zijn. Jan van Merwijk koos als stadiondirecteur wijselijk eieren voor zijn geld, maar de incompetente Eric Gudde ging rustig door met schofferen.

Gudde nam veelvuldig de microfoon en de dingen die hij in bracht was de slapste hap die de aanwezigen ooit gegeten hebben. Zo probeerde hij in eerste instantie de hele avond onderuit te halen door te stellen dat Feyenoord, 2 miljoen aanhangers heeft en zo’n avondje als dit helemaal niet representatief is. Ondanks de aanwezige supportersraad die specifiek is geselecteerd op een zo breed mogelijke afvaardiging deed hij er nog een schepje bovenop door te stellen dat de aanwezige supporters ‘met groot volume, maar zonder inhoud’ spraken. Voor wie denkt dat Eric Gudde het hier bij liet komt echt bedrogen uit. Op de vraagstelling van burgemeester Aboutaleb of het niet eens tijd wordt dat Feyenoord na 1100 dagen op hele korte termijn de gemaakte afspraken met de supportersvereniging omtrent het serieus nemen en maken van supporterszaken (toch zo’n 80% van alle activiteiten die de club doet) antwoordde Gudde met droge ogen; “Nou, dat weet ik nog niet”…

Dat signaleerde ook het einde van de avond in waarbij Aboutaleb zijn complimenten uitsprak over de enorm constructieve avond en direct de wens én hand uit stak aan alle supporters die aanwezig waren om a.s. februari eenzelfde avond nog een keer te houden maar dan op het stadhuis. Vervolgens was het tijd voor het uurtje na-borrelen met de beleidsmakers. Jullie mogen ook één keer raden wie van alle bestuurders er al in de auto zat voordat Aboutaleb zijn afsluitende woorden had gesproken? Juist. Gudde nam als enige niet de moeite om na afloop in de zaal in gesprek te gaan. Opvallend was ook dat na ruim drie uur lang afzeiken van het supportersbeleid juist Martin van Geel complimenten ontving van diverse supporters over de huidige sportieve prestaties, het deed hem zichtbaar goed.

Voor alle andere beleidsmakers is pijnlijk duidelijk geworden dat Eric Gudde’s vertrek aanstaande is. Of zoals deze afgevaardigden van de club en gemeente na afloop tijdens de na-borrel informeel spraken; Die Eric Gudde kan toch niemand meer serieus nemen. En; Het is nu wel echt pijnlijk duidelijk geworden dat Gudde niet de juiste man is voor een club als Feyenoord. En; Tja, zo’n Gudde. Wat moet je er na deze avond nog over zeggen? 

Wij kijken uit naar de bijeenkomst in februari, want zo’n avondje stoom afblazen is goed voor lichaam en geest. Ohja, voor wie denkt dat dit het dieptepunt was… Dat moest helaas nog komen:

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 23.10.2016

HARDSTYLE REMIX!!

Gepubliceerd op 23 oktober 2016 - 10:10

Ze deden het al eerder voorafgaand aan De Klassieker en nu doen ze het weer. De filmcrew van FRFC1908 maakt wederom een Feyenoord lied: Rood | Wit. Dat delen we natuurlijk graag. Zie hieronder het bericht en kijk die gerse clip, met onder andere toffe beelden uit de door de Supportersvereniging beheerde Legioenzaal!

HET IS KLASSIEKERWEEK! Zoals jullie inmiddels weten is de FRFC Filmcrew een aardige traditie aan het neerzetten met nieuwe Feyenoord tracks!! Deze week is dan ook de single Rood | Wit van Bizzy Blaze x Remy Ridotto uitgekomen.

Wij zijn trots om te vertellen dat DJ/Producer Reggster speciaal voor De Klassieker een hardstyle remix heeft gemaakt van deze track.

Morgen gaan we een belangrijke dag tegemoet. Feyenoord heeft na 9 wedstrijden nog altijd de volle 100% score en daar kan Nederland alleen maar respect voor hebben. Respect moet je verdienen en dus geven wij met elkaar deze week de selectie van Feyenoord een muzikaal steuntje in de rug!! We gaan knallen, rammen en vol gas eroverheen. Wij zijn Feyenoord.

ROOD WIT.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 22.10.2016

FEYENOORD THUIS: GEKKENHUIS!

Gepubliceerd op 22 oktober 2016 - 09:00

Nog maar één dag te gaan voor de dag der dagen. Op elke voetbalkalender staat deze wedstrijd met dikke stift omcirkelt. De klassieker in De Kuip. De enige echte klassieker in een magisch stadion. De 010 tegen het 020. Het is Feyenoord – tegen hunnie en de belangen waren voor Feyenoord nog nooit zo groot, maar ook gingen we nog nooit met zoveel luxe de wedstrijd in.

Feyenoord als ongeslagen koploper in eigen huis. Deze wedstrijd kunnen we misschien wel verliezen, maar we mogen hem eigenlijk niet verliezen en daarom zeggen wij: Neem je spandoek mee, neem je sjaal mee, neem je vlag mee en boven alles; neem je stem mee. Je gaat hem nodig hebben!

Feyenoord Thuis? Gekkenhuis!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 18.10.2016

Bizzy Blaze x Remy Ridotto – Rood | Wit

Gepubliceerd op 18 oktober 2016 - 15:46

HET IS KLASSIEKERWEEK! Zoals jullie inmiddels weten is de FRFC Filmcrew een aardige traditie aan het neerzetten met nieuwe Feyenoord tracks!! Ook dit jaar doen we dat natuurlijk weer met aanstormend Rotterdams muzikaal talent!

Wij zijn trots om te vertellen dat de in Rotterdam geboren en getogen Bizzy Blaze en Remy Ridotto speciaal voor jullie vermaak samen deze nieuwe track “Rood | Wit” hebben gemaakt.

We gaan een belangrijke week tegemoet. Feyenoord heeft na 9 wedstrijden nog altijd de volle 100% score en daar kan Nederland alleen maar respect voor hebben. Respect moet je verdienen en dus geven wij met elkaar deze week de selectie van Feyenoord een muzikaal steuntje in de rug!! We gaan knallen de aankomende week mannen!! Zoyra thuis. Ajax thuis. Respect gaan we verdienen!!!

ROOD | WIT

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 18.10.2016

Onderschat de kracht van De Kuip niet…

Gepubliceerd op 18 oktober 2016 - 15:27

Daarom willen ze die ‘oude meuk’ natuurlijk zo graag tegen de vlakte gooien. Weg met die smerige bende… ohnee. Identiteitscrisis!!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 17.10.2016

Telefoon voor Eric Gudde…

Gepubliceerd op 17 oktober 2016 - 17:16

Noord-Korea, de Stasi en de GeStaPo aan de lijn. Ze willen hun camera’s terug…

GeStaPo Gone Wild (3)

GeStaPo Gone Wild (1)

GeStaPo Gone Wild (2)

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " oktober, 2016 " d.d. 15.10.2016

40 jaar wanbeleid bij Feyenoord, Deel 1

Gepubliceerd op 15 oktober 2016 - 13:46

Yes! Deel 1 van deze megalomane longread waar zoveel wanbeleid in voor gaat komen dat je er u tegen zegt. Je denkt nu; waar komt dit ineens vandaan? Kopers van het XXL-Boek ‘Feyenoord de Grootste’ weten het wel: Dat mega-boek staat bomvol met mega-verhalen over het mega-wanbeleid en zelfs een artikel dat de titel heeft gekregen; “Eeuwig vechten om de macht, hommeles in de bestuurskamer”. Verhalen over intriges, list, bedrog en intens wanbeleid waarbij één naam vaak terug keert: Gerard Kerkum. De naam Kerkum en zijn vriendjeskliek ga je dus de komende stukken vaak terug lezen, omdat de beste man naast een fantastische voetbalcarrière bij Feyenoord, sinds de jaren ’70 ook als bestuurder betrokken is bij de club. Hij is momenteel de langst zittende bestuurder en heeft op dit moment nog altijd zitting op veruit de belangrijkste positie binnen de club.

In dit eerste deel op Lunatic News bekijken we het interview met Dick van Well uit het XXL Boek, want hoe gaat dat eigenlijk? Commissaris worden bij Feyenoord als vervanger van Jorien van den Herik? Iedereen weet vast nog wel dat na het vertrek van de GKL de speciale Commissie Kerkum, onder leiding van Gerard Kerkum besloot dat de beste opvolger voor Jorien van den Herik, Gerard Kerkum zou zijn (dat is best een volzin, maar het is echt waar). We schrijven 2006. Peter Vogelzang werd interim-directeur bij de BVO en Gerard Kerkum benoemde zichzelf tot president commissaris/interim-voorzitter en schonk zichzelf en passant ook gelijk maar even het zogenaamde ‘gouden aandeel’ en nam zelf voor het gemak zitting in de ‘Stichting Continuïteit’ als voorzitter. Deze voor supporters relatief onbekende stichting is de stichting die als enige orgaan op eigen houtje binnen de club Commissarissen aan kan stellen bij de BVO en daarmee dus het krachtigste orgaan van alle Feyenoord-organen bij elkaar. Kerkum neemt als Erelid van Sportclub Feyenoord sowieso een bijzondere plek in binnen de club en maakt daar ook geregeld gebruik van:

Dick van Well werkte zich, deels door avondstudie, op tot een hoge pief in de bouwwereld, bij de aannemingsgigant Dura dat Dura-Vermeer werd, en waar hij nog steeds commissaris is. Hij werd een maatje van Gerard Kerkum, Feyenoords vroegere aanvoerder en voorzitter, die namens het Rotterdamse bedrijf Voormolen ook in grote bouwzaken zat. Of hij niet iets bestuurlijks bij Feyenoord wilde doen. Van Well hield de boot af, het leek hem niets zolang Jorien van den Herik bij de club de baas was.

Toen Jorien van het toneel verdween en Gerard Kerkum besloot dat Gerard Kerkum een goede tijdelijke opvolger zou zijn werd de zoektocht naar een nieuwe President Commissaris hervat. Je zou natuurlijk denken dat dat op basis van een competentie profiel gaat en er een hele procedure aan te pas komt om de meest evenwichtige kandidaten te zoeken. Maar maak je geen zorgen:

Toen Van den Herik bij Feyenoord de aftocht blies, trof Van Well bij de glasbak bij hem om de hoek in Hillegersberg Hans Blankert, ook een bouwman, voormalig voorzitter van NOC-NSF en de man die door Feyenoord was gevraagd de club aan een nieuw bestuursmodel te helpen. ‘Ik stond aan de ene kant van die container flessen naar binnen te gooien en Hans aan de andere kant. We raakten aan de praat. Hans had mij ooit aangenomen bij Dura. We kregen het over Feyenoord en het werd serieus.’ Van Well accepteerde het verzoek om toe te treden tot een nieuwe raad van commissarissen.

Het beruchte old-boys network bij Feyenoord dat sinds 1974 door het leven gaat als de wanbeleidmakers maakt er een potje van en zo erkent Van Well zelf ook; “Deze club wordt beheerst door emoties. De ratio is vaak ver te zoeken. Never a dull moment, maar het loopt hier te vaak de spuigaten uit. Alles is emotie, of het nu gaat om een nieuw stadion, een spits die niet scoort of het bestuur dat de verkeerde beslissingen neemt, de emoties schieten omhoog, op de tribunes, maar ook in de bestuurskamer, alleen worden de woorden van de kwaaie supporters daar vaak in een andere volgorde gebruikt.”

Het verdraaien van woorden om het eigen hachje te redden. Ze doen het allemaal om erbij te kunnen horen want, de grote Cor Kieboom, de aartsvader van de club, zei ooit dat Feyenoord zoiets magisch is dat iedereen er bij wil horen – om zich een stukje van de grootsheid van de club toe te eigenen. En precies datgene is wat zoveel supporters zo erg tegen de borst stuit: Jezelf groter maken dan de club. Het is ook de reden waarom idioten als Eric Gudde en Jan van Merwijk blijven zitten. Die ongepaste zelfvoldaanheid, het eigenbelang boven clubbelang. Want Dick van Well die een, ja je verwacht het niet, goede vriend van Eric Gudde is heeft natuurlijk louter lovende woorden over Eric, maar zegt ook iets bijzonders: “De commissarissen besloten een saneerder aan te stellen en namen Gudde. Van Well vindt dat die keuze goed heeft uitgepakt.” Dit is bijzonder omdat onder leiding van Eric Gudde de club de helft van de aandelen heeft af moeten staan én in organisatie van 150 naar bijna 350 medewerkers is gegaan. Wie er iets van saneren weet, weet dus ook dat die keuze alles behalve goed heeft uitgepakt en Dick van Well duidelijk niet het niveau heeft om commissaris te zijn. Maar goed wie bij de glasbak komt, kan het zomaar overkomen. En voor wie denkt: “Maar we hebben net dikke winst geboekt, dat doet Gudde toch goed?” Dick van Well doet ook een boekje open over wie er vandaag de dag over het geld gaat binnen de club. Tussen neus en lippen door zegt hij; “De Vrienden van Feyenoord hebben de financiële balans hersteld en Gudde en zijn mensen hebben de bedrijfsvoering gezond gemaakt”. 

Dat zijn vriend Eric Gudde is aangesteld om een nieuw stadion te realiseren en daar maar niet in slaagt ligt natuurlijk niet aan de man die ervoor is aangesteld; “Ik kan daar veel over zeggen, maar dat doe ik niet, want dat nieuwe stadion móét er komen, en allerlei zaken liggen gevoelig, dus is het gevaarlijk als ik nu ga zeggen waar het volgens mij steeds misgaat en aan wie dat ligt”. Gelukkig blijkt daaruit niets van het eerder genomen ‘eigenbelang boven clubbelang’ en de zo extreem gehekelde tunnelvisie. Maar zijn mening is wel goed onderbouwd. Of niet? Van Well heeft ook nog lovende woorden voor de gemeente Rotterdam: “De kneep zit ’m in de relatie tussen de club en de gemeente. Er is simpelweg onvoldoende binding tussen Feyenoord en de Rotterdamse politiek en ambtenarij.” 

Binnenkort gaan we Deel 2 schrijven van het nog onbekende aantal delen, want het XXL-Boek geeft een uniek kijkje in de wanbeleid-keuken bij Feyenoord zoals geen enkel ander boek ooit heeft gedaan. De meeste verhalen zijn namelijk door betrokkenen zelf geschreven en dat toont maar weer aan dat zelfs de Minister van Censuur, Raymond Salomon zijn grip volledig aan het verliezen is. Dit verhaal was van Dick van Well en dan zijn er nog minimaal twee te gaan: Jan D. Zwart en Jorien van den Herik kregen ook uitgebreid ruimte in het XXL-boek, maar het maakt niet uit welk verhaal je leest. Eén ding is pijnlijk duidelijk op elke pagina. Bij Feyenoord is iets structureel ernstig mis. Het is tijd voor een nieuw beleid!