Het archief van april, 2017

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 22.04.2017

Leefbaar Rotterdam maakt zichzelf overbodig

Gepubliceerd op 22 april 2017 - 10:39

Het is eigenlijk al een gelopen koers, maar het stadiondossier op Lunatic News bij houden is de moeite waard. Het is de enige plek op internet waar je sinds 2005 volledige informatie kunt vinden over de kansloze stadionplannen van de kansloze clubleiding. Feyenoord City lijkt er te gaan komen, want politieke partijen die voorheen een kritische houding hadden lijken nu stuk voor stuk gezwicht voor de lobbyisten van Feyenoord City die met allerlei mooie verkooppraatjes een miljarden-bedrag in een niet bestaand gebieds-exploitatie BV’tje te willen pompen. Doet een beetje denken aan activiteiten van Shell in Afrika: Er wordt veel gesproken over ontwikkelingshulp en voedelsprogramma’s. Maar iedereen weet dat er op gigantische schaal misbruik gemaakt wordt om over de rug van de lokale bevolking gigantische hoeveelheden geld hun eigen zakken in te kloppen. Dát zou een prima slogan zijn voor Feyenoord-City. Uiterst dubieus, en de vraag is of je als mens anno 2017 nog met dat soort lui geassocieerd wil worden. Laat staan als voetbalclub die zijn bestaansrecht ontleent aan mensen die zich identificeren met die club.

Enfin. Niemand zal het verbazen dat partijen als PvdA en CDA geen ruggengraat en geen zenuwencolumn om data te verwerken hebben. Dat weet je nu eenmaal van te voren als je op van dat soort rubberen robbies stemt. Dus is de vraag; Welke politici van Leefbaar Rotterdam / D66 / VVD en de SP hebben nog een beetje ruggengraat over? Van Ronald Schneider hoeven we in elk geval niets meer te verwachten, die man is helemaal van het padje af…

Leefbaar Rotterdam zet deur open voor PVV

“Het risico voor de gemeente is te groot en het is nog maar de vraag of dit plan Feyenoord als club vooruit gaat helpen”, zegt Ronald Schneider, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in 2013. Zelfs het veiligste scenario beoordeelt hij als te risicovol. Schneider: “Dat scenario is veel te optimistisch. Hierdoor kom je als gemeente bij tegenvallende inkomsten of bezoekersaantallen al snel in de situatie dat de garanties worden aangesproken.”

Bom
In 2013 toont Schneider ruggengraat: als fractievoorzitter van Rotterdams grootste oppositiepartij Leefbaar Rotterdam legt hij een bom onder het plan voor Het Nieuwe Stadion (HNS). De Rotterdamse kiezer beloont zijn partij bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen met maar liefst 14 zetels.

Luchtkasteel
Vier jaar later vragen velen zich af wat er met Schneider is gebeurd. Als wethouder van stedelijke ontwikkeling en integratie is hij één van de voortrekkers van Feyenoord City. Dit plan kent nog veel méér onzekerheden dan de zeer risicovolle plannen voor HNS. Feyenoord City zegt met een nieuw stadion een omzet te halen van €140 miljoen. Bij HNS was dit in de meest ambitieuze case €90 miljoen. Dat werd toen al onhaalbaar geacht. Als HNS volgens Schneider “veel te optimistisch” is, moet hij toch ook zien dat Feyenoord City een luchtkasteel is.

Verzet
Leefbaar Rotterdam zette zich altijd af tegen de politieke elite, tegen vriendjespolitiek en tegen de ijzeren fractiediscipline van zittende partijen. Leefbaar beloofde zich te houden aan haar beloftes aan de Rotterdammer. Daar is weinig van over. Leefbaar heeft 14 zetels, maar Luuk Wilson is de enige vertegenwoordiger op het Feyenoord City dossier. Als fractievoorzitter van IJsselmonde kent hij de mobiliteitsproblematiek. Vanuit zijn expertise verzet hij zich tegen het plan voor Feyenoord City. Verder blijft Leefbaar stil. Er klinkt geen enkele kritische noot bij de optimistische business case en de hoogst ambitieuze cijfers. Blijkbaar is ook binnen de Leefbaar-fractie sprake van een ijzeren fractiediscipline. De kiezers die in 2013 het sterke statement tegen HNS waardeerden, staan nu in de kou.

Elitair
Het raadsbesluit over Feyenoord City is opnieuw uitgesteld, nu tot 11 mei. Dat Leefbaar haast wilde maken met een raadsbesluit, kan erop wijzen dat Leefbaar er al uit is en sowieso ‘ja’ zegt tegen Feyenoord City. De burgers van Rotterdam, waar Leefbaar zegt zo dichtbij te staan, krijgen van die partij liever geen gelegenheid om mee te kijken en mee te praten. Da’s best elitair voor een partij die pretendeert dat niet te zijn.

Onafhankelijkheid
Coalitiepartij D’66 is een stuk eigenzinniger. Met twee van de zes raadsleden is die partij sterk vertegenwoordigd in de commissie die zich buigt over de plannen voor Feyenoord City. Of de fractieleden van D’66 voor of tegen zullen stemmen is nog onduidelijk. Het is in elk geval te prijzen dat zij als enige coalitiepartij haar onafhankelijkheid van het college toont. Het zou goed zijn als Leefbaar diezelfde eigenzinnigheid en onafhankelijkheid zou tonen. Anders staat de PVV straks klaar om het stokje over te nemen van deze anti-elite partij die zichzelf van haar kiezers vervreemdt en zo de deur open zet voor de PVV.

Bron: AD

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 20.04.2017

Paniek! Stiekem Spoedoverleg Coalitie

Gepubliceerd op 20 april 2017 - 10:34

Niet geheel verrassend heeft gisteren FSV De Feijenoorder de steun voor Feyenoord City ingetrokken. Geen antwoord op vragen, geen inzage in stukken, geen verklaring bij continu gepresenteerde alternatieve feiten. Er is dus geen draagvlak en belangrijker; geen grondvlak om letterlijk blind voor Feyenoord City te zijn.

Dat zorgt voor paniek bij de coalitie. Feyenoord City moet natuurlijk gewoon doorgaan en daarom is er vandaag spoedoverleg. Stiekem. In een achterkamertje van het Rotterdamse gemeentehuis overleggen de coalitie-partijen in het geniep over het plan van 1,4 miljard + miljarden aan infrastructuur. Zelfs als supporters (84% van de stadionbezoekers zit niet op dit plan te wachten) er niets in zien.

Succes met stiekem overleggen straks heren van de gemeenteraad, misschien is er wel iemand die straks om 13:00 begint met het gegeven dat vrijwel ALLE partijen in de Rotterdamse gemeenteraad een motie hebben aangenomen dat een nieuw stadion alleen en uitsluitend politieke steun krijgt als er draagvlak is onder supporters. Draagvlak is er niet. Dus wie maakt zichzelf legendarisch belachelijk en gaat toch eigenwijs dit plan op groenlicht zetten?

Feyenoord City is een plan…

 1. Zonder de uitwerking van en vergelijking met een alternatief
 2. Zonder de mogelijkheid voor de Rotterdamse burgers een volledig beeld te kunnen vormen
 3. Zonder uitwerking en financiële dekking voor het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk (voldoende parkeerplaatsen, treinstation tramlijn zuidplein, derde stadsbrug of een metrolijn)
 4. Zonder binding met Rotterdam Zuid ten westen van de spoorlijn
 5. Zonder vastgestelde gebiedsvisie Stadionpark
 6. Zonder zekerheid over de gebiedsontwikkeling (fase 2)
 7. Zonder zekerheid over de herontwikkeling van de Kuip (fase 3)
 8. Zonder een gegarandeerd spelersbudget waarmee Feyenoord bovenaan komt te staan
 9. Zonder een beoordeling van de kostenkant van de business case van het stadion
 10. Zonder binding en goede relatie met supporters
 11. Zonder een entiteit voor Feyenoord City
 12. Zonder duidelijkheid over de beoogde aandeelhouders en aansprakelijkheid voor Feyenoord City BV
 13. Zonder inzicht in de risico’s voor Feyenoord
 14. Zonder inzicht in de risico’s voor Rotterdam
 15. Zonder draagvlak

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 19.04.2017

Feyenoord City is een plan zonder…

Gepubliceerd op 19 april 2017 - 10:56
 1. Zonder de uitwerking van en vergelijking met een alternatief

 2. Zonder de mogelijkheid voor de Rotterdamse burgers een volledig beeld te kunnen vormen

 3. Zonder uitwerking en financiële dekking voor het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk (voldoende parkeerplaatsen, treinstation tramlijn zuidplein, derde stadsbrug of een metrolijn)

 4. Zonder binding met Rotterdam Zuid ten westen van de spoorlijn

 5. Zonder vastgestelde gebiedsvisie Stadionpark

 6. Zonder zekerheid over de gebiedsontwikkeling (fase 2)

 7. Zonder zekerheid over de herontwikkeling van de Kuip (fase 3)

 8. Zonder een gegarandeerd spelersbudget waarmee Feyenoord bovenaan komt te staan

 9. Zonder een beoordeling van de kostenkant van de business case van het stadion

 10. Zonder binding en goede relatie met supporters

 11. Zonder een entiteit voor Feyenoord City

 12. Zonder duidelijkheid over de beoogde aandeelhouders en aansprakelijkheid voor Feyenoord City BV

 13. Zonder inzicht in de risico’s voor Feyenoord

 14. Zonder inzicht in de risico’s voor Rotterdam

 15. Zonder draagvlak

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 19.04.2017

FSV De Feijenoorder: geen ‘ja’ tegen Feyenoord City

Gepubliceerd op 19 april 2017 - 10:20

Supportersvereniging niet overtuigd dat dit plan het beste is voor Feyenoord

FSV De Feijenoorder zegt geen ‘ja’ tegen de plannen voor Feyenoord City. Op donderdag 20 april zou de gemeenteraad een besluit nemen over Feyenoord City, maar er is meer tijd nodig om de plannen te bestuderen. Op donderdag 11 mei 2017 neemt de Rotterdamse gemeenteraad een besluit over de plannen voor Feyenoord City. FSV De Feijenoorder is gevraagd steun te geven, met name aan het plan voor een nieuw stadion voor de club. De vereniging kan die steun voor de plannen met de huidige inzichten niet geven.

De vereniging heeft zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat zij wil dat Feyenoord een financieel gezonde organisatie is en blijft. Met alle faciliteiten die bijdragen aan sportief succes. Het stadion moet een zo groot mogelijke impuls geven aan het spelersbudget en supporters moeten zich er thuis voelen.

Vanuit dit vertrekpunt heeft de vereniging gekeken naar de plannen voor Feyenoord City. Dat hebben wij gedaan met de expertise die wij in huis hebben, maar hebben ook gebruik gemaakt van expertise uit ons netwerk. De vereniging wil de beste, meest gezonde optie voor Feyenoord en geeft daaraan graag haar onvoorwaardelijke steun. Die steun moet helpen bij het realiseren van draagvlak voor besluiten die genomen gaan worden en is daarmee, zoals onderschreven door de Rotterdamse politiek, in belang van alle betrokken partijen.

Spelersbudget, voetbalstadion en normalisatie

Bij het beoordelen van de plannen voor een nieuw stadion heeft FSV De Feijenoorder zich gericht op volgende drie aspecten:

1. Spelersbudget, dat met een nieuw stadion significant hoger moet liggen dan bij renovatie en dan dat van de directe concurrenten. Daarbij moeten de financiële risico’s beperkt blijven. Het stadion mag nooit een blok aan het been van de club worden.
2. Voetbalstadion, het stadion moet een voetbalstadion zijn met veel ruimte voor sfeer en beleving. De lat ligt hoog, De Kuip die hierom wordt geroemd is niet te evenaren.
3. Normalisatie, er moeten stappen gemaakt worden zodat supporters in de toekomst op een plezierige manier naar het stadion kunnen en de wedstrijden kunnen bezoeken. Dit is ook voor diverse politieke partijen een belangrijk punt. Gedurende de twee jaar dat er aan de stadionplannen is gewerkt is hierop weinig voortgang geboekt.

Teveel onzekerheden

Feyenoord City heeft ons in de vele gesprekken onvoldoende kunnen overtuigen dat dit stadionplan het beste is voor de club. Zo zijn twijfels omtrent de groei in spelersbudget onvoldoende weggenomen.

 1. De verwachte groei in spelersbudget is gering ten opzichte van de verhoudingsgewijs grote investeringen en risico’s. Er zijn 3 cases uitgewerkt en in de meest aannemelijke case is het zeer de vraag of Feyenoord haar concurrenten Ajax en PSV bij kan halen, laat staan inhalen.
 2. Er loopt nog aanvullende onderzoek naar het spelersbudget. Waar het Feyenoord City plan Feyenoord kan brengen is onduidelijk.
 3. De club zou calculaties hebben waaruit blijkt dat bij het vorige renovatieplan (BAM plan) de spelersbegroting niet met 20 miljoen per seizoen zou stijgen. Maar zelfs dat renovatie de club financieel in gevaar zou brengen. Er is nog geen inzage gegeven in deze nieuwe en alternatieve feiten.

Daarmee is aan de belangrijkste criteria niet voldaan. Wij kunnen steun aan Feyenoord City niet aan onze achterban verkopen, als we trouw blijven aan de criteria die we aan het begin van het traject hebben gecommuniceerd én gedeeld met Feyenoord City.

Om meer vertrouwen in de plannen te krijgen moet Feyenoord City er voor zorgen dat bij opening van het stadion met prijspeil van nu een spelersbudget van meer dan 32.5 miljoen euro wordt gegarandeerd.

Tot slot, ook mobiliteit is voor ons een belangrijk punt. Feyenoord City komt met doelstellingen waarin staat dat supporters op een andere manier naar het stadion moeten komen. Minder met de auto en meer met openbaar vervoer. Dat kan supporters veel extra reistijd gaan kosten. Supporters mogen niet de dupe worden van mobiliteitsdoelstellingen! Bovendien zijn de mobiliteitsdoelstellingen erg ambitieus gesteld.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 18.04.2017

Feyenoord-City: Geen vooruitgang voor de club tegen hoge risicos!

Gepubliceerd op 18 april 2017 - 23:44

Nog niet zolang geleden moesten we, onder luidt gelach van de volledige zaal, in Arminius vernemen van Gerard Hoetmer dat Feyenoord een spelersbudget ‘van 100 miljoen’ gaat halen. En we kregen ook en passant een garantie voor jaarlijks 30 miljoen. Mooie woorden, maar helaas niet met de realiteit van doen. We leggen het nog één keer simpel uit: De ambitie van de club is om de spelersbegroting met 40% te doen toenemen (na indexatie tot opening stadion). In de zogenaamde base case, volgens Feyenoord City een conservatieve raming, wordt deze ambitie pas na 2030 gehaald. We hebben het dan in de eerste jaren over een bijdrage aan het spelersbudget van slechts enkele miljoenen (<5 miljoen).

Figuur 1, Spelersbegroting bij benadering

Om bovenstaande te realiseren moet alles goed gaan. De vraag rijst dan is dit het nu? Waarom moeten er zoveel miljoenen worden geinvesteerd als de bijdrage voor de club maar zo beperkt is.

Bij de bijdrage aan het spelersbudget zijn mogelijke extra’s zoals premies uit Europees voetbal, extra merchandising verkoop of betere sponsorcontracten niet opgenomen.

De in opdracht van de gemeente uitgevoerde second opinion van Brink Management Advies baseert zich op de base case. In de base case moet het stadion al een omzet draaien van maar liefst 120 miljoen euro. Het onderzoeksbureau voorziet in een verslechtering van 6,2 miljoen euro.

De club rekent zich rijk met de zogenoemde management case. Daarin levert het stadion veel meer op. Maar volgens het onderzoeksbureau is zelfs de base case op vlakken al optimistisch. Hoe komt de club er bij dat ze er zoveel beter van wordt? Men schermt met aanhaken bij de Europese (sub)top.

Figuur 2, Spelersbegroting na afwaardering 2nd Opinion

(Aanname 2nd Opinion; de helft van de verslechtering van 6,2 miljoen euro komt tot uiting in een verslechterde spelersbegroting voor Feyenoord)

Zelfs als de spelersbegroting van nu zou verdrievoudigen komen we daar nog niet bij in de buurt. Laat staan als het stadionplan slechts enkele miljoenen bij draagt, als dat al lukt. Ter illustratie; Burnley is met afstand de slechtst betalende club in de Premier League. Bovendien een club die in de verste vertie niet in aanmerking komt voor Europees voetbal. Gemiddeld betalen ze evengoed in 2016 maar liefst één miljoen euro per speler. Opgeteld al snel zo’n 26 miljoen euro. Een bedrag dat Feyenoord als we meegaan met de 2nd Opinion zelfs in 2030 nog niet weet te realiseren.

Dus wie kan nu onderbouwt, overtuigende cijfers presenteren waaruit blijkt dat Feyenoord er wél flink op vooruit gaat? Die paar miljoen verbetering – als ze al gehaald worden – kunnen net zo makkelijk in De Kuip worden verdiend.

Daarnaast is er een lange lijst met risico’s. Wat als de bouw duurder uit valt? Blijft er dan nog minder over? Wat als andere onderdelen van Feyenoord-City tegenvallen of niet realiseerbaar zijn? Gaat Feyenoord er dan op achteruit?

Als de eerste fase tegenvalt is men wel verplicht De Kuip te gaan herontwikkelen. Wat nu als de herontwikkeling van De Kuip ook nog eens niet rond komt. Moet De Kuip dan gesloopt worden? En wie gaat dat betalen? Moet dat van Feyenoord-City uit komen? Wordt het hele construct dan geen kaartenhuis waarin de voetbalclub Feyenoord uiteindelijk aan het kortste end trekt?

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 18.04.2017

Reuring! Rotterdam keert zich tegen kansloze stadionplan van E. Gudde en J. van Merwijkagent

Gepubliceerd op 18 april 2017 - 13:41

Vorige week werd tijdens het afsluitende #stadiondebat (Sowieso: Opvallend, 0,0 mensen die positief zijn over dit hele plan op Twitter, letterlijk iedereen met een opinie is tegen) ** Update: Stop maar met kijken; Socialmedia vervuild door nep-accountjes van de nieuwbouw-mafia die sinds verschijnen van dit artikel als paddestoelen uit de grond schieten. Hoe slecht is een plan wel niet als je manipulatie nodig hebt om het te realiseren? ** van de gemeenteraad de druk hoog opgevoerd. Feyenoord City zette de gemeenteraad het mes op de keel om zwaar overhaast en extreem onder-geïnformeerd deze week nog een besluit te nemen over hun 1,4 miljard euro kostende plannetje (waar nu dus ook nog eens 3 miljard bij lijkt te komen voor een metro en een derde stadsbrug). Eric Gudde loog er nog even lustig op los en draaide de gemeenteraad een loer voor met vrouwenvoetbal en de relatie met de supporters en begon natuurlijk weer uit die fantastische enquête waaruit blijkt dat 103% van alle supporters voor zijn idiote plan is (daarom hangt het stadion ook vol met pro-Gudde spandoeken en zijn er legio pro-Gudde marsen van vrede gegeven met honderdduizenden volgers…

Maar ach, relatie met supporters? Who gives a fuck as Feyenoord-City het rellen-walhalla van de wereld wordt. Toch?

Supportersraad over de zeik, want nog geen drie weken ervoor heeft Martin van Geel aangegeven helemaal niets te zien in vrouwenvoetbal en werd er met geen woord gerept over de slechte relatie met de supporters. Geen zorgen; Als de incompetente clubleiding van Feyenoord geen ruzie heeft met supporters dan maken ze het wel.

Tja. Leugens. Het is de rode draad in Feyenoord-City. Overal, letterlijk OVERAL wordt over gelogen. Over de risico’s. Over de kosten. Over de mobiliteit. Over de waterleidingen. Over het ontwerp. Over de betrokkenheid van supporters. Over de onderlinge verhoudingen binnen de ‘Feyenoord familie’. Ze liegen zelfs over het verdienmodel.

Laten we eerlijk zijn. Als Feyenoord City echt een goed plan was: Dan hoefde praatjesmaker Frank Keizer niet alles continu aan elkaar te liegen om zieltjes te winnen!!

Ohja, en dan was er nog Adriaan Visser de man die de kartrekker is bij de gemeente. De reden waarom D66 straks met dit idiote plan moet gaan instemmen, omdat ze hun wethouder niet willen laten vallen. De man die de stad voor miljoenen liet oplichten door zijn vertrouwen te leggen in dubieuze handelaartjes van het Waterfront. Geeft nu zijn geld aan Leendert Bikker en co. Nog zo’n dubieuze meneer waarvan de stad Milaan uit Italië nog een paar miljoen te goed heeft… Precies ja. Die meneer Visser staat doodleuk te vertellen dat Feyenoord als benchmark voor het nieuwe stadion, het nieuwe stadion van FC Twente heeft genomen.

Logisch man. Hoe gaat het nu met FC Twente? Juist ja. Goed plan dit.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 18.04.2017

Perfect storm

Gepubliceerd op 18 april 2017 - 13:29

Haastige spoed is zelden goed. Het welbekende spreekwoord deed deze week weer eens opgeld, toen de Rotterdamse gemeenteraad demonstratief op de rem ging staan.

Een meerderheid van de tien fracties wenst zich niet te laten opjagen door het ongeduldige stadsbestuur en besloot het beslissende debat over de gebiedsontwikkeling c.q. miljoeneninvestering op Zuid (Feyenoord City) op te schorten, van 20 april naar 11 mei.

Het stopteken is een stevig en niet te onderschatten politiek signaal aan het adres van het college. Vrij vertaald: u mag dan tot over uw oren verliefd en overtuigd zijn, wij zijn dat nog allerminst en wij hebben het laatste woord. Daarnaast laat de raad blijken niet gediend te zijn van ronkende en doorzichtige verkooppraatjes. Onderhuids knaagt de twijfel. Niet voor niets duikt in de stadiondiscussie steeds vaker de term ‘Perfect Storm’ op: een eufemisme voor ‘noodscenario’ en ‘alle hens aan dek’.

De koudwatervrees is begrijpelijk. Het mobiliteitsplan rammelt: zonder een metroverbinding is Feyenoord City een reus op lemen voeten. Het huidige plan mag bovendien dan vele malen solider zijn dan de in 2013 afgeschoten fata morgana genaamd Het Nieuwe Stadion, de vraag is of de verdienmodellen ook ditmaal niet een tikkeltje te rooskleurig worden voorgesteld.

Op basis van een vergelijkend warenonderzoek met de Amsterdam Arena waarschuwde een ‘bezorgde Rotterdammer en supporter’, Robin van Holst, deze week voor de financiële risico’s. Is Feyenoord City bestand tegen een ‘perfecte storm’? Terecht dat de gemeenteraad extra bedenktijd heeft bedongen om die cruciale vraag te beantwoorden. Niemand is gebaat bij overhaaste beslissingen. Ook Feyenoord en het college niet.

Mark Hoogstad, AD.nl

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 18.04.2017

Liever een nieuw bestuur dan een nieuw stadion!

Gepubliceerd op 18 april 2017 - 13:27

Terwijl afgelopen zondag in De Kuip de club ‘per toeval’ een spandoek van De Feijenoorder liet verwijderen net precies op het moment dat Eric Gudde enkele dagen daarvoor aan de gemeenteraad heeft verteld dat na 80 jaar nauwe samenwerking de officiële status ter discussie te stellen van de supportersvereniging. Haha. Is die man helemaal gek geworden? “Je kan het niet iedereen naar de zin maken”, dat is ook niet wat supporters verwachten, maar met deze koekenbakkers aan het roer is er helemaal niemand tevreden behalve hun bankrekening.

Liever een nieuw bestuur dan een nieuw stadion! Daar heb iedereen meer an!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 09.04.2017

Feyenoord Jaarboek ’16 – ’17 ** PRE-ORDER **

Gepubliceerd op 09 april 2017 - 09:52

Het is inmiddels een begrip onder Feijenoorders: het supportersjaarboek van Postbus 1908 dat je na afloop van een seizoen meeneemt op de wonderbaarlijke reis die het Legioen het voorbije Jaar Met Feyenoord weer heeft afgelegd. En ook kort na afloop van dit -hopelijk- historische seizoen zal er weer een jaarboek verschijnen. Voor Feijenoorders, Door Feijenoorders.

Verwacht geen gortdroge verslagen van zaaddodende wedstrijden, maar heerlijke verhalen over wat al die Feijenoorders dit seizoen weer meemaakten tijdens, maar vooral rondom wedstrijden van hun club. Feijenoorder ben je namelijk niet alleen negentig minuten op zondag, maar 24/7. Van trippies naar alle uithoeken van Europa, bloed-zweet-en-tranen bij weer een schitterende sfeeractie die op het nippertje gereed is en dorstige Pre Match Drinking Sessions. Heerlijke verhalen, recht uit het hart. Rauw en omlijst met honderden foto’s, waarvan velen niet eerder gepubliceerd.

En juist hiermee onderscheiden de jaarboeken van Postbus 1908 zich van de andere boeken die zeker bij een kampioenschap van Feyenoord zullen verschijnen. Recht uit het hart, in plaats van gedreven door snel geld verdienen aan eventuele successen van Feyenoord.

Kortom, verzeker jezelf vandaag nog van de zesde uitgave in een prachtige serie. Het boek -honderden pagina’s, prachtig opgemaakt in full-colour- zal namelijk in beperkte oplage verschijnen en vandaag begint de voorinschrijving. Voor slechts EUR 24,95 (incl. verzendkosten) ontvang je ‘m thuis zodra ie nog warm van de drukker komt.

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " april, 2017 " d.d. 09.04.2017

Ingezonden: Feyenoord zal in alles zijn identiteit verliezen

Gepubliceerd op 09 april 2017 - 07:49

De wandeling naar het stadion, met het besef dat al 80 jaar lang supporters met hetzelfde verlangen, dezelfde paden en trappen bewandelen. Het gevoel van herkenning, dat alle bezoekers met welke achtergrond ook, maar met dezelfde liefde en passie al generaties lang hebben. Die in een vertrouwde omgeving komen, wat hun thuis is omdat er in al die jaren een band mee is opgebouwd, waarin steeds andere acteurs te zien waren, maar altijd met dezelfde intensiteit hun Feyenoord hebben toegejuicht. Dat verdwijnt bij een nieuw stadion.

Het idee dat je op een stoel, in een vak zit, waar een andere, maar eenzelfde liefhebber ook al zat, nog voordat een mobiele telefoon en internet bestonden. Laat staan een televisie. Dat is wat een club kracht en karakter geeft. Het idee dat je onderdeel uitmaakt van iets wat zo groot is, dat nooit kapot zal gaan.

Maar dat is wel wat jullie nu aan het doen zijn. Dit gevoel kapot maken. Leuk hoor, als Feyenoord hetzelfde spelersbudget krijgt als Ajax en PSV. Maar die club zal Feyenoord niet meer zijn. Niet meer die lichtmasten, die al decennia uittorenen boven de skyline. Niet meer de stenen trappen bij de Olympiatribune. Niet meer het schudden van de tribunes na weer een memorabel moment. En ook geen gezeik meer op de wachtrijen voor het bier en het toilet (wat ik overigens in elk stadion in Europa meemaak).

Prijzen zijn leuk op papier, maar ik ben van ’81, en heb Feyenoord niet zoveel prijzen zien winnen. In ieder geval veel minder dan me lief is. Maar ik ben er niet minder van gaan houden. Sterker nog, het gevoel dat we met z’n allen staan, en juist het herkenbare van De Kuip, zorgt ervoor dat deze liefde nooit overgaat. De Kuip is het cement wat Feyenoorders onderling bindt. Ook de Feyenoorders die elkaar nog nooit gezien hebben. Niet alleen de naam op papier.

Dus leuk als jullie een kleine plus denken te realiseren met het uitgeven van honderden miljoenen voor een nieuw stadion, maar ik vrees voor mij dat Feyenoord een club wordt zonder identiteit. In ieder geval niet de rauwe, soms harde, maar altijd oprechte en intense identiteit waar ik zo trots op ben. Hoe is het eigenlijk in Arnhem nu? En in Groningen? Amsterdam? Zijn zij allemaal zoveel meer gaan winnen? Maar nog belangrijker; hoe is de sfeer daar nu? En dat is ALLES waar het om draait!

Ik stel een nieuwe businesscase voor: reken nou eens uit hoeveel vierkante meter je aan woonoppervlakte kunt realiseren op het stuk grond van de nieuwe kuip (bijvoorbeeld 12 verdiepingen hoog). Dit levert de gemeente veel meer geld op, in plaats van dat ze moeten investeren in het nieuwe stadion. En dit kan met dezelfde beste intenties om van Feyenoord City een breed gedragen maatschappelijk project te maken, inclusief sportfaciliteiten, horecavoorzieningen, breedtesport, opleidingen en verhoging van werkgelegenheid.

En juist dit geld kan geïnvesteerd worden in verbeterde faciliteiten in en rondom De Kuip. Want laten we nou één keer eerlijk zijn tegen elkaar; in onze vertrouwde Kuip zijn nog voldoende mogelijkheden om opbrengsten te optimaliseren. Breng een schil aan rondom De Kuip met alle voorzieningen die wenselijk zijn, breng een derde ring aan (of verlaag het veld), waardoor er rondom extra businessunits te creëren zijn, duik de grond in om extra parkeerfaciliteiten te creëren, maar wees creatief en niet halsstarrig.

Is Feyenoord één van de mooiste clubs ter wereld? Ik denk het wel. In ieder geval eentje die wereldwijd een grote sympathie heeft. En echt niet omdat we ‘zoveel’ prijzen hebben gewonnen. Maar wel omdat iedere club met knikkende knieën die fabelachtige tunnel uitloopt om een kolkend en trillend stadion te betreden, beseffende dat alle grote voetballers ter wereld in die ambiance vaak met een gebogen hoofd het veld hebben verlaten.

Dat is wat Feyenoord groot maakt. En hoe je het ook went of keert, of hoeveel geld het ook oplevert, dat krijg je niet terug.

Groet van een Feyenoorder,
Fred

Ps. Zojuist vernam ik dat er in de begroting een naamsponsor voor het nieuw stadion is opgenomen, maar dan begrijpen jullie het echt niet. Voor mij eens te meer een teken dat ik met volle overgave moet genieten van de (hopelijk) mooie weken die voor ons liggen, want mochten deze plannen doorgang krijgen, dan krijg ik steeds meer het gevoel dat we uit elkaar aan het groeien zijn.