Laatste LN'de

Brief aan gouden jubileumkaarthouders verstuurd

Gepubliceerd op 27 juni 2008 - 11:20

Houders van een Gouden Jubileumkaart

ontvangen vrijdag of zaterdag een brief waarin melding wordt gemaakt van een speciale regeling tijdens de Jubileumdag op 19 juli aanstaande.

In de brief wordt onder andere melding gemaakt van het feit dat deze supporters via een speciale poort gegarandeerd toegang tot het stadion

hebben, ook wanneer wegens drukte besloten moet worden de poorten van het stadion voor het overige publiek te sluiten.

Wat

niet in de brief staat vermeld maar wat wel het geval zal zijn is dat de houders van een Gouden Jubileumkaart in de gelegenheid worden

gesteld om het stadion een half uur eerder dan het overige publiek te betreden. Op die manier zijn ze niet alleen verzekerd van toegang maar

ook van een zitplaats in het stadion. Het is uiteraard aan de mensen zelf of zij van deze voorrangsregeling gebruik willen maken. Meer

informatie hierover volgt daags voor de Jubileumdag via deze website.

Bron: Feyenoord