Laatste LN'de

Ingezonden: Reactie beperkingen capaciteit uitvakken

Gepubliceerd op 30 juni 2008 - 09:50

Het ingezonden stuk

over opheffing SOVS is anders dan verwoord door ene meneer Marcel in zijn ingezonden stuk. De SOVS werd door de KNVB alleen maar als

toehoorder gezien. Daarnaast moet men weten dat een deel van de inkomsten van de SOVS gesubsidieerd werd door de KNVB wat de

‘onafhankelijke’ positie van de SOVS niet ten goede kwam als er over dit soort problemen gesproken ging worden.

Het resultaat

voor de supporters was in bijna alle gevallen nul in welke situatie of onderhandeling dan ook.
De FSV en de SVA zagen, zeker gezien

de jaarlijks contributie aan de SOVS, geen enkele toegevoegde waarde aan een lidmaatschap van de SOVS dan het instand houden van de

salarissen en onkostenvergoeding van de medewerkers en de bestuursleden van de SOVS.

De leden van de ALV van de Feyenoord

Supportersvereniging hebben in 2007 reeds het vertrouwen in de SOVS opgezegd.

Frank