Laatste LN'de

Feyenoord-City: Geen vooruitgang voor de club tegen hoge risicos!

Gepubliceerd op 18 april 2017 - 23:44

Nog niet zolang geleden moesten we, onder luidt gelach van de volledige zaal, in Arminius vernemen van Gerard Hoetmer dat Feyenoord een spelersbudget ‘van 100 miljoen’ gaat halen. En we kregen ook en passant een garantie voor jaarlijks 30 miljoen. Mooie woorden, maar helaas niet met de realiteit van doen. We leggen het nog één keer simpel uit: De ambitie van de club is om de spelersbegroting met 40% te doen toenemen (na indexatie tot opening stadion). In de zogenaamde base case, volgens Feyenoord City een conservatieve raming, wordt deze ambitie pas na 2030 gehaald. We hebben het dan in de eerste jaren over een bijdrage aan het spelersbudget van slechts enkele miljoenen (<5 miljoen).

Figuur 1, Spelersbegroting bij benadering

Om bovenstaande te realiseren moet alles goed gaan. De vraag rijst dan is dit het nu? Waarom moeten er zoveel miljoenen worden geinvesteerd als de bijdrage voor de club maar zo beperkt is.

Bij de bijdrage aan het spelersbudget zijn mogelijke extra’s zoals premies uit Europees voetbal, extra merchandising verkoop of betere sponsorcontracten niet opgenomen.

De in opdracht van de gemeente uitgevoerde second opinion van Brink Management Advies baseert zich op de base case. In de base case moet het stadion al een omzet draaien van maar liefst 120 miljoen euro. Het onderzoeksbureau voorziet in een verslechtering van 6,2 miljoen euro.

De club rekent zich rijk met de zogenoemde management case. Daarin levert het stadion veel meer op. Maar volgens het onderzoeksbureau is zelfs de base case op vlakken al optimistisch. Hoe komt de club er bij dat ze er zoveel beter van wordt? Men schermt met aanhaken bij de Europese (sub)top.

Figuur 2, Spelersbegroting na afwaardering 2nd Opinion

(Aanname 2nd Opinion; de helft van de verslechtering van 6,2 miljoen euro komt tot uiting in een verslechterde spelersbegroting voor Feyenoord)

Zelfs als de spelersbegroting van nu zou verdrievoudigen komen we daar nog niet bij in de buurt. Laat staan als het stadionplan slechts enkele miljoenen bij draagt, als dat al lukt. Ter illustratie; Burnley is met afstand de slechtst betalende club in de Premier League. Bovendien een club die in de verste vertie niet in aanmerking komt voor Europees voetbal. Gemiddeld betalen ze evengoed in 2016 maar liefst één miljoen euro per speler. Opgeteld al snel zo’n 26 miljoen euro. Een bedrag dat Feyenoord als we meegaan met de 2nd Opinion zelfs in 2030 nog niet weet te realiseren.

Dus wie kan nu onderbouwt, overtuigende cijfers presenteren waaruit blijkt dat Feyenoord er wél flink op vooruit gaat? Die paar miljoen verbetering – als ze al gehaald worden – kunnen net zo makkelijk in De Kuip worden verdiend.

Daarnaast is er een lange lijst met risico’s. Wat als de bouw duurder uit valt? Blijft er dan nog minder over? Wat als andere onderdelen van Feyenoord-City tegenvallen of niet realiseerbaar zijn? Gaat Feyenoord er dan op achteruit?

Als de eerste fase tegenvalt is men wel verplicht De Kuip te gaan herontwikkelen. Wat nu als de herontwikkeling van De Kuip ook nog eens niet rond komt. Moet De Kuip dan gesloopt worden? En wie gaat dat betalen? Moet dat van Feyenoord-City uit komen? Wordt het hele construct dan geen kaartenhuis waarin de voetbalclub Feyenoord uiteindelijk aan het kortste end trekt?